Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Informačné listy prinášajú aktuálny súhrn informácií o dianí na fakulte. Faktograficky a ilustračne dokumentujú činnosť FA, jej domáce a zahraničné prezentácie i aktivity v medzinárodnom kontexte. Slúžia ako zdroj komplexných informácií pedagógom, poslucháčom, ale aj širšej odbornej a laickej verejnosti. 

Fakultné periodikum vychádza od roku 1994 a prešlo viacerými zmenami názvu a grafickými úpravami až po súčasný názov a unifikovaný grafický layout.

Na súčasný grafický dizajn bola najprv vypísaná študentská súťaž na Fakulte architektúry STU, ale po neuspokojivých dvoch kolách bolo tretie kolo zrealizované v rámci spolupráce s VŠVU, kde boli Informačné listy zadaním pre semestrálnu prácu študentov grafického dizajnu. Súťaže sa zúčastnilo 20 študentov, z ktorých víťazne vyšiel čierno-biely grafický dizajn Lenky Hámošovej.


Archív:

2018/19
NAJNOVŠIE ČÍSLO ILFA 10 2018/19
9   8   7   6   5   4   3   2   1

2017/18
10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

2016/17
10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

2015/16
10   9   8 - KONFUC 2016   7   6   5   4   3   2   1

2014/15
10   9   8 KONFUC 2015   7   6   5   4   3   2   1 - Slávnostné uvedenie novozvolenej dekanky

2013/14
10   9 - akreditačné kritériá   8 - KONFUC 2013/14   7   6   5   4   3   2   1

2012/13
10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

2011/12
10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

2010/11
10   9

2004 - 2011 >>>