accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah

Aktuality

Štúdium na fakulte

Staň sa architektom, urbanistom alebo dizajnérom a pridaj sa k nám na FAD STU! Sme jedinou Fakultou architektúry a dizajnu na Slovensku. Niektoré odbory môžeš študovať iba u nás. Ponúkame jedinečné spojenie umenia, vedy a techniky. Výučbu prepájame s praxou, preto našich absolventov nájdete po celom svete. 

Veda a výskum

Výskum na FAD STU je zameraný najmä na experimentálne a univerzálne a navrhovanie, na navrhovanie ekologickej a udržateľnej architektúry, na nové prístupy vo výučbe, na hodnotenie vplyvov rozvojových zámerov na kvalitu sídelného i prírodného prostredia a na problematiku kultúrnej udržateľnosti.

Služby a spolupráca

Spolupracujeme so samosprávami, firmami i jednotlivcami formou spracovania študentských projektov, organizáciou workshopov, letných škôl, projektovými riešeniami cez podnikateľské centrum fakulty. Poskytujeme aj iné služby, kurzy, celoživotné vzdelávanie, konzultácie či prenájom priestorov. 

Staň sa architektom, urbanistom alebo dizajnérom, študuj na FAD STU!

 Ponúkame jedinečné spojenie umenia, vedy a techniky.