Prejsť na obsah
VERTIKÁLNE ATELIÉRY: ARCHITEKTÚRA + URBANIZMUS

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K VERTILÁLNYM ATELIÉROM

Vertikálne ateliéry 2021/22:

Ateliér Alexy /Bogár

Andrej Alexy a Michal Bogár sú na prvý pohľad dvaja nenápadní páni pôsobiaci v architektonickej praxi. Môžu sa pýšiť realizáciami doma a v zahraničí, ...

Ateliér Andráš /Nahálka /Oravcová

Ateliér ANO (Andráš, Nahálka, Oravcová) ponúka tvorivú dielňu, komplexný prístup a vynikajúcu atmosféru pre študentov.

Ateliér Bacová /Vráblová /Puškár /Czafík

Ateliér sa zameriava na architektúru bývania a s ňou spojené aktuálne témy, ktoré rozvíjajú a podporujú koncepčné myslenie, konceptuálnu tvorbu, spolo...

Ateliér Daniel /Hronský

Máme radi, keď veci v priestore spolu súvisia od celku k detailu a naspäť. Keď nie je ich miesto, pozícia, či veľkosť náhodná.

Ateliér Fejo /Hanáček

Ateliér "Between" sa zameriava na prepojenie medzipriestoru “ Between “ medzi urbanizmom a architektúrou. Cieľom je vedenie študenta k tomu ako navrhn...

Ateliér Jančok /Janák

PROJEKT BRATISLAVA nadväzuje na výskumno-špekulatívnu aktivitu ateliéru PLURAL, ktorej cieľom je formulovanie vlastného projektu mesta.

Ateliér Kočlík / Salcer

Naša akademická spolupráca častokrát prerastá aj do spolupráce na reálnych projektoch. Rôzna odbornosť pri hľadaní riešení je našou silnou stránkou, ...

Ateliér Končeková /Tóthová

Ateliér ponúka študentom kreatívne prostredie pre tvorbu súčasnej, kvalitnej architektúry. Aplikuje kritické myslenie v tých najaktuálnejších témach.

Ateliér Kosnáč /Majcher /Selcová

Študenti u nás nájdu zadanie každého druhu, hlavne riešime reálne zadania podľa požiadaviek klientov a investorov.

Ateliér Kováč /Joklová

Ateliér je zameraný na komplexnú tvorivú, pedagogickú a výskumnú činnosť, kde pojem „architekt“ dávajú na prvé miesto, pretože aj pri riešení urbanist...

Ateliér Kráľová

Dedičstvo pre rozvoj. Názov nášho ateliéru vyjadruje základný paradox súčasného developmentu.

Ateliér Kusý /Paňák

Ateliér pôsobí na FA STU už od roku 2011, predtým bol koncipovaný ako otvorený ateliér praxe. V ateliéri vznikajú kvalitné práce, pravidelne nominovan...

Ateliér Pauliny /Hrašková /Vošková

Ateliér sa zameriava na úlohy, ktoré súvisia s ochranou a obnovou architektonického dedičstva a s novou tvorbou v historickom prostredí...

Ateliér Pifko /Macháčová /Krajcsovics

Ateliér zelenej architektúry - Pifko, Macháčová, Krajcsovics. Sústreďujeme sa na metodickú, nie typologickú rovinu architektonického navrhovania a pop...

Ateliér Polakovič /Bátor

Vertikálny ateliér Polakovič Bátor ponúka študentom zážitok z tvorby, domácu atmosféru a druhú architektonickú rodinu. Za ich prácami stojí vždy kombi...

Ateliér Schleicher

Neviem si predstaviť svoju pedagogickú činnosť, vstupy do ateliérových tvorieb bez reálnej architektonickej praxe a skúseností z reálnych stavieb.

Ateliér Sopirová /Bašová

Ateliér orientovaný na efektívnu, humánnu a udržateľnú urbanisticko–architektonickú tvorbu v mestskom a vidieckom priestore, s dôrazom na význam kraji...

Ateliér Šíp /Varga

Ambíciou nášho „dreveného ateliéru“ je výskum a širokospektrálne využitie dreva v architektonickej tvorbe. Chceme mu dať viac priestoru a naučiť štude...

Ateliér Uhrík

Spojenie experimentu, digitálnych postupov a ekológie vytvára pre mňa priestor na hľadanie odpovedí o budúcnosti nášho životného prostredia.

Ateliér Vitková /Špaček

Dve volebné obdobia viedli našu fakultu. Dnes sa s nimi stretávame ako s vedúcimi vertikálneho ateliéru, kde spojili svoje dlhoročné skúsenosti spoloč...

Ateliér Vodrážka

Jeho absolventov nájdeme doma aj vo svete. Pracujú v renomovaných architektonických ateliéroch a aj v inštitúciách venujúcim sa pamiatkam.

Ateliér Vojteková /Rolenčíková

Ateliér ponúka odborné vedenie a možnosť navrhovania atraktívnych riešení, čo sa týka výškových budov, halových objektov a aj ľahkých konštrukcií...

Ateliér Závodný

Robí dobrú architektúru, osvetovú činnosť a zároveň učí ďalšiu generáciu architektov. Je držiteľom prestížnych ocenení a na FA STU vedie vertikálny at...

Ateliér Žitňanský /Šimkovič

V architektúre vnímame hlbší zmysel, mnohovýznamovosť a koncept. Hľadáme nové trendy, línie, koncepty, ktoré sa usilujeme uplatniť a sprostredkovať.

BIG (Bjarke Ingels Group) design studio

The international design studio is led by the renowned international architecture office BIG. The supervisor of the international design studio will b...