Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Recenzovaný vedecký časopis ALFA v roku 2019 sprevádzkoval vlastnú webovú stránku: https://alfa.stuba.sk/

Časopis Architektonické listy Fakulty architektúry ALFA vydáva fakulta od roku 1996 (od roku 2020 pod súčasným názvom Architektonické listy Fakulty architektúry a dizajnu STU). Nový dizajn získal časopis od Mgr. art. Juraja Blaška a Mgr. art. Matúša Lelovského v roku 2011. Odvtedy tiež vychádzal v novej obsahovej štruktúre s rubrikami: editoriál, výskum navrhovania, navrhovanie ako výskum, recenzie (na knihu, výstavu, konferencie, odborné podujatia), študentské reflexie a anotácie obhájených dizertačných prác. Od roku 2020 časopis vychádza opäť v novej grafickej forme, a to výlučne v plnej elektronickej podobe formou otvoreného prístupu na oficiálnej webovej stránke časopisu.

Časopis primárne uverejňuje výsledky vedeckého bádania a výskumu v oblasti teórie, praxe a historiografie architektúry, urbanizmu, produktového dizajnu a krajinnej architektúry. Vítané sú aj vedecké štúdie interdisciplinárneho charakteru, napr. z oblastí grafického dizajnu, filozofie, psychológie, sociológie, umenia, kultúry a vzdelávania.

Aktuálne rubriky a zodpovedajúce pokyny pre autorov: https://alfa.stuba.sk/informacie/

Redakčná rada 2018-22: https://alfa.stuba.sk/redakcna-rada/

Adresa redakcie:
Fakulta architektúry a dizajnu STU - redakcia ALFA
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
alfa@fa.stuba.sk
+421 257 276 178 | +421 949 015 316 | m.č. 42