Prejsť na obsah
VERTIKÁLNE ATELIÉRY: DIZAJN

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K VERTILÁLNYM ATELIÉROM

Ateliér Baláž

Ateliér je založený na nezávislom intelektuálnom vývoji dizajnu prostredníctvom Star Status filozofie, Open Sphere stratégie navrhovania a Authentic D...

Ateliér Kočlík /Salcer

Charakteristiku ateliéru pre úvodnú stránku vertikálnych ateliérov pripravujeme...

Ateliér Kotradyová

Ateliér je zameraný ťažiskovo na oblasť interiérovej tvorby. Projektuje a skúma interiér a jeho súčasti ako životného priestoru, z hľadiska prevádzko...

Ateliér Králik

Aktívny kontakt s materiálom posúva proces z imaginácie do reálnych proporcií. Ateliér sa bude sústreďovať na pochopenie priemyselnej produkcie, remes...

Ateliér Lipková

Ateliér TR1MTAB je zameraný na aplikovaný dizajnérsky výskum a spoluprácu s praxou v oblasti nových ekonomických modelov a obehového hospodárstva.

Ateliér Olah / Lipková

MX lab je vertikálny ateliér a výskumné pracovisko zamerané na multidisciplinárny výskum v oblasti osobnej mobility, dizajnu zážitku a skúmanie možnos...

Ateliér Paliatka

Ateliérové témy sú zamerané na spoluprácu s praxou, nevyhýbajú sa ani experimentu...

Ateliér Humaj

Navrhnúť dobrý produkt predpokladá, že tvorca má rozsiahle vedomosti z oblasti dizajnu ale i príbuzných vedných a umeleckých odborov. Senzitivita tvor...

Ateliér Uhrík

Spojenie experimentu, digitálnych postupov a ekológie vytvára pre mňa priestor na hľadanie odpovedí o budúcnosti nášho životného prostredia.