Prejsť na obsah
Bellušove ateliéry (podnikateľské centrum)

Bellušove ateliéry (podnikateľské centrum) realizuje komerčné aktivity, ktoré nesúvisia priamo s  hlavným poslaním fakulty - výučbou a výskumom. Ako sprostredkovateľ a organizátor požadovaných aktivít, prezentuje špičkovú odbornú úroveň školy voči spoločenskej praxi.

Pracovníci Fakulty architektúry a dizajnu STU vykonávajú projektovú a umeleckú činnosť v oblasti architektúry, urbanizmu,  designu a ďaľších, na základe príslušných oprávnení.


Kontakt :  
Ing. Roman Rosina
roman.rosina@stuba.sk