Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

AKTUÁLNE

- Knižnica FAD bude počas leta ZATVORENÁ NOVÉ

- od 15.6.2022 - evidencia UČ pre VO 2022 NOVÉ


študovňa    knižnica    knižnica

Knižnica FAD                             EN

Námestie slobody 19, prízemie vpravo
812 45 Bratislava 1

Tel.: 02/ 57276 220, 0918 / 665 025
E-mail: kniznica.fad@stuba.sk
WEB: www.fad.stuba.sk/kniznica

Sigla knižnice: BA 329
 

Virtuálna knižnica
             STU

 

Brána k e-zdrojom: EIZ STU (info AiB)

- databáza DETAIL inspiration

- bezodplatné citovanie noriem (od 27.5.2022) NOVÉ

- STU má prístup k službe Writefull (do 31.12.2022)

 

Zaujímavé zdroje a aktuality:

- časopis PROJEKT - aktuálne číslo: 02/2022

- Fulltexty - online dostupné texty pedagógov FAD

- Journal Finder - pomocník pre publikovanie

- The DESIGN:ED Podcast a AR Bookshelf

Krátke návody:

 

Aktuálne webináre

- 7.7.2022 o 14:00 - Open Standards for Writing and Citing...(SciFlow)

- 12.7.2022 o 20:00 - Building a Foundation with ProQuest Platform

- 19.7.2022 o 16:00 a 19:00 - What's New with Summon

 

Nové prírastky vo fonde Knižnice FAD:

- Jún 2022:

 

- Akvizícia literatúry z projektu FPU

 

Akademická knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU sa špecializuje na odbornú časopiseckú a knižnú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty (architektúra, urbanizmus, dizajn a príbuzné študijné odbory). Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby pre pedagogický a výskumný proces fakulty. Knižnica FAD centrálne bibliograficky eviduje a uchováva publikačnú a umeleckú činnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov fakulty.