Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

Spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., so sídlom na Dvořákovom nábreží 10, 811 02 Bratislava, v spolupráci s STU a VŠVU v Bratislave, vyhlasujú študentskú súťaž návrhov s témou:

„Promenádny most cez Dunaj“

Zadaním súťaže je navrhnúť most cez Dunaj, prepájajúci nové časti centra mesta na pravom a ľavom brehu Dunaja. Táto súťaž nie je verejným obstarávaním ani súťažou návrhov vyhlásenou podľa súťažného poriadku Slovenskej komory architektov.

Predmetom súťaže je spracovanie architektonicko-konštrukčného návrhu mostu pre peších ako:

 • súčasť integrujúcich prepojení hlavného mesta rozkladajúceho sa na oboch brehoch Dunaja,
 • promenádne prepojenie nových častí centra mesta na oboch brehoch Dunaja,
 • verejného promenádneho, komunikačného a pobytového priestoru prepájajúceho hlavné námestia nábrežných zón novej časti centra mesta na oboch brehoch Dunaja (zóny Eurovea City a zóny Nové Lido).

Súťaž je:

 • podľa predmetu architektonicko-konštrukčná,
 • podľa účelu ideová,
 • podľa počtu kôl jednokolová,
 • určená pre študentov Fakulty architektúry a dizajnu STU, Stavebnej fakulty STU a Vysokej školy výtvarných umení.


Termíny súťaže:

 • úvodný workshop: (bude spresnené)
 • prihlásenie do súťaže: do 1. 3. 2021
  (pre prihlásenie do súťaže prosím zašlite mail na michal.brasen@stuba.sk)
 • odovzdanie súťažných návrhov: do 21. 5. 2021
 • termín hodnotenia návrhov: do 21. 6. 2021
 • lehota na zverejnenie výsledkov a návrhov: 23. 6. 2021Zadanie a súťažné podmienky
:


Podklady k súťaži
:


Organizácia súťaže:

Vyhlasovateľ:

J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Sekretár súťaže:

Ing. Marián Židek
J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
tel.: 0910 920 716
email: zidek@jtre.sk