Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

Predmetom študentskej architektonickej súťaže je návrh revitalizácie časti priestoru pod mostom SNP pri Rybnom námestí v Bratislave. Tento mestský priestor je súčasťou hlavného pešieho prepojenia medzi historickým centrom mesta a hradným vrchom. V európskych mestách s podobnou architektonicko-historickou genézou ako má Bratislava sa pešie prepojenia historického centra s hradom alebo inou architektonickou dominantou mesta postupne stali jednými z najdôležitejších verejných priestorov. Táto trasa plná turistov a návštevníkov ponúka najlukratívnejšie a najreprezentatívnejšie verejné mestské priestory. Zážitok z týchto priestorov je často jediným, ktorý si mnohí návštevníci odnášajú so sebou domov. Kvalite a čistote týchto priestorov preto mestá venujú zvýšenú pozornosť; tieto priestory sa stávajú vizitkou mesta.

Vypísaním tejto architektonickej štúdie sleduje OZ Človek a mesto tieto ciele:

  • Podpora samostatnej tvorivej činnosti poslucháčov architektonických fakúlt prostredníctvom súťažnej konfrontácie ideí;
  • Hľadanie optimálnej formy kultivácie - revitalizácie vybratého mestského priestoru;
  • Iniciovanie dialógu - odbornej diskusie - na tému kvalita mestských verejných priestorov;
  • Vytvorenie plaformy na prezentáciu študentských návrhov a ideí v oblasti tvorby mestského prostredia.

Termín odovzdania súťažných návrhov: 17.09.2102 do 16:00. Výherný návrh získa odmenu vo výške 500 EUR. Všetky súťažné podmienky nájdete tu...