Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

Zapojte sa aj vy do celoeurópskej súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu! Termín prihlášok do 31. mája 2021.

Európska komisia vyhlásila súťaž o ceny Nového európskeho Bauhausu (NEB). Ide o ocenenia dvoch druhov inovatívnych riešení: už zrealizované projekty alebo nové idey.

Nový európsky Bauhaus (NEB) je iniciatíva zameraná na zlepšenie nášho spolužitia v krajšom a trvalo udržateľnom prostredí. Má plnú politickú podporu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen ako jeden z hlavných prostriedkov naplnenia cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal). Bližšie vysvetlenie čo je to Nový európsky Bauhaus (NEB) a ako je prepojený na ostatné programy či iniciatívy EÚ nájdete v odpovediach na často kladené otázky TU.

Výnimočnosť iniciatívy Nový európsky Bauhaus (NEB) spočíva aj v novom prístupe, keď Európska komisia neprichádza s návrhmi či s legislatívnymi smernicami, ale je
otvorená aj vašim návrhom a skúsenostiam iných.

V etape hľadania spoločných postupov a odporúčaní sa iniciatíva NEB obracia na verejnosť celej Európskej únie v snahe spublikovať čo najviac inšpiratívnych riešení a
nápadov. Prihlasovať ich môžu nielen orgány štátnej a verejnej správy, inštitúcie, wsúkromné firmy či združenia, ale aj jednotlivci priamo cez link:
https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_sk
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

Ceny Nového európskeho Bauhausu (NEB) budú udelené v desiatich kategóriách, pričom v každej z nich budú ocenené dva druhy inovatívnych riešení:
- už zrealizované projekty a príklady
- nové koncepty a idey mladých tvorcov do 30 rokov.

Kategórie:
1. Techniky, materiály a procesy pre výstavbu a dizajn
2. Výstavba v duchu cirkulárnej ekonomiky
3. Riešenia pre spoločný rozvoj zastavaného prostredia a prírody
4. Obnova mestského a vidieckeho prostredia
5. Produkty a životný štýl
6. Ochrana a konverzia kultúrneho dedičstva
7. Znovuobjavené miesta pre stretávanie sa a zdieľanie
8. Mobilizácia umenia, kultúry a komunít
9. Modulárne, adaptabilné a mobilné riešenia pre bývanie
10. Interdisciplinárne vzdelávacie modely

Víťazi v každej z desiatich kategórií dostanú okrem veľkej publicity aj finančnú odmenu:
- za ocenený zrealizovaný príklad (projekt) vo výške 30.000 eur
- za nové idey a koncepty nastupujúcich tvorcov vo výške 15.000 eur.

Keďže do súťaže sa prihlasuje priamo cez webstránku Európskej komisie, resp. Nového európskeho Bauhausu, prihlášky musia byť podávané v angličtine.
Termín je do polnoci 31. mája 2021.

Prihláste váš zrealizovaný projekt alebo inovatívny nápad, ktorý zlepšuje kvalitu života či prostredia v ktorom žijeme.