Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

Do 23. marca môžete prihlásiť svoje projekty do súťaže Holcim Awards for Sustainable Construction
Tretí cyklus celosvetovej súťaže projektov trvalo udržateľnej výstavby Holcim Awards prijíma prihášky do 23. marca 2011.

Pre študentské projekty je určená kategória Next Generation. Možno do nej prihlásiť projekty, ktoré vznikli v rámci univerzít v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia alebo neskôr (vrátane inžinierskeho a doktorandského štúdia). Podmienkou prihlásenia projektu je tiež, že všetci jeho autori študovali v období (aspoň jeho časti) od 1. júla 2010 do 23. marca 2011 v poslednom ročníku bakalárskeho alebo vyššieho štúdia na univerzite a to formou denného alebo diaľkového štúdia.

Inštrukcie pre prihlásenie sa do súťaže nájdete na www.holcimawards.org/guides. Projekty je možné prihlásiť (a odovzdať) do 23. marca 2011.

Holcim Awards vyzdvihuje inovatívne, na budúcnosť orientované a pritom konkrétne projekty a vízie z celého sveta a je otvorená všetkým, čo chcú prispieť k udržateľnejšej výstavbe. Súčasný, tretí cyklus súťaže Holcim Awards ponúka ceny v hodnote 2 miliónov USD pre projekty z rôznych oblastí: budovy, krajinná architektúra a urbanizmus, infraštruktúrne projekty, stavebné materiály, výrobky a konštrukčné technológie. Súťaž pozostáva z piatich regionálnych súťaží v rokoch 2010/11 a svetoveého kola v roku 2012.

Okrem Next Generation má súťaž aj Hlavnú kategóriu určenú architektom, plánovačom, projektantom, investorom a stavebným firmám, ktoré prinášajú udržateľné riešenia technických, environmentálnych, socio-ekonomických a kultúrnych otázok súčasnej výstavby. Projekty je možné do tejto kategórie prihlásiť, ak dosiahli pokročilé štádium prípravy. Výstavba / realizácia daného projektu (alebo výroba v prípade materiálov a pod.) však nesmela začať pred 1. júlom 2010.

Prihlášky v oboch kategóriách sú hodnotené nezávislými porotami podľa piatich kritérií udržateľnej výstavby. Tri z nich sú zamerané na rovnováhu sociálnych, environmentálnych a ekonomických výsledkov. Zvyšné kritériá pokrývajú estetickú hodnotu a inovatívnosť a použiteľnosť myšlienok pre iné projekty. Podrobnejšie na www.holcimawards.org/target.

Prehľad projektov ocenených v minulom cykle súťaže, ktorého celkoví víťazi boli vyhlásení v roku 2009 nájdete na stránke www.holcimfoundation.org/T927/GlobalbrHolcimAwards2009.htm

Na Slovensku podporuje súťaž Holcim Awards spoločnosť Holcim Slovensko. Na vaše otázky rád odpovie Peter Robl (Holcim Slovensko, peter.robl@holcim.com 0903 585 639 )