Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

Dunajská univerzita v meste Krems organizuje 3. ročník otvorenej neanonymnej súťaže architektov, umelcov a študentov architektúry.

Téma súťaže: inovačné využitie denného svetla a osvetlenia a vplyv na štruktúry v architektonických priestoroch.

Prihlásiť môžu jednotlivci i kolektívy svoje realizované projekty formou posteru vo formáte A1 (594x841mm). Poster môže obsahovať fotografie, skice, plány a textové informácie. Súčasťou prezentácie môže byť aj CD. Poster má obsahovať informácie o autoroch: mená autorov, adresa, mailový kontakt a telefónne číslo. Na posteroch má byť vyznačené, ktorá časť projektu sa týka hlavnej témy súťaže.

Účasť v súťaži je bezplatná. Ocenené budú dva projekty.

Vyhlásenie súťaže: október 2011
Registrácia: do 27. januára 2012
Termín na zaslanie podkladov: do 3. februára 2012
Termín zasadnutia poroty: 28. február 2012
Termín prezentácie výsledkov: 7. marec 2012

Bliššie informácie: www.donau-uni.ac.at/dbu/daylightspaces 
alebo na letáku (En) ...