Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2
Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ktorá je koordinátorom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, vyhlásila súťaž návrhov na nový Dizajn manuál IDS BK. Na základe súťaže návrhov bude komisiou vyhodnotený najlepší návrh a s jeho autorom bude BID, a.s. následne rokovať o podpise zmluvy na zhotovenie komplexného Dizajn manuálu IDS BK, ktorý bude záväzný pre celý IDS BK. Všetky informácie a podmienky súťaže, vrátane doplnkových dokumentov sú zverejnené na stránke.

Ďalší krok k modernizácii Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ktorá je koordinátorom IDS BK, vyhlasuje súťaž návrhov, na konci ktorej bude nový Dizajn manuál IDS BK. Do súťaže sa môže so svojimi návrhmi prihlásiť ktokoľvek, kto už v minulosti vytvoril dizajn manuál alebo podobný predmet zákazky. Záujemcovia, ktorí sa budú chcieť zúčastniť súťaže návrhov, majú čas do 8. februára 2021 do 10.00, aby predložili svoje návrhy. Ide spolu o 8 výstupov, medzi ktoré patrí napríklad grafický návrh pre vizuál autobusu prímestskej autobusovej dopravy, návrh predtlačeného cestovného lístka či vybrané piktogramy. Z predložených návrhov vyberie komisia ten najlepší a s jeho autorom bude následne rokovať o zmluve na vytvorenie Dizajn manuálu IDS BK.

Súťaž je otvorená pre všetkých. Jedinou podmienkou je, že súťažiaci už majú skúsenosti s tvorbou akéhokoľvek dizajn manuálu, prípadne s iným dielom zhodným v opise predmetu zákazky.