Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

VELUX Česká republika, s.r.o. a VELUX SLOVENSKO s.r.o. vyhlašují 2. ročník studentské soutěže

Active House Award 2012/2013

Předmětem soutěže je zpracování objektu v aktiv ním standardu, kdy aktivní standard je definován: kvalitou vnitřního prostředí, ohleduplností k život nímu prostředí a energetickou efektivitou (celková spotřeba energie je pokryta z  obnovitelných zdrojů).

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích: Novostavby a Rekonstrukce. Do soutěže mohou být přihlášeny projekty aktivních domů pro bydlení, administrativu a drobnou občanskou vybavenost, kde  denní světlo přichází do budovy také střechou.

SEMINÁŘE:
V průběhu soutěže proběhnou stejně jako v předchozím ročníku odborné semináře zaměřené na návrh aktiv ního domu. Budou se zabý vat principy navrhování aktivních domů a také se zaměří na technické řešení stavby a využití obnovitelných zdrojů energie.

CENY
Novostavby: Vítězný projekt 45 000 Kč (1 800 EUR) + dvoudenní exkurze do Kodaně, Dánsko
Rekonstrukce: Vítězný projekt 45 000 Kč (1 800 EUR) + dvoudenní exkurze do Kodaně, Dánsko
Dále bude mezi oceněné projekty rozdělena suma 60 000 Kč (2 400 EUR) dle uvážení poroty.

Všechny odevzdané práce budou vystaveny v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze a budou zařazeny do tištěného katalogu soutěže.
Více o soutěži na www.velux.cz, www.velux.sk, www.aktivni-dum.cz, www.aktivny-dom.sk

1. 1. 2013 ZAČÁTEK REGISTRACE  
15. 5. 2013 ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
21. 5. 2013 ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY
29. 5. 2013 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
29. 5. –7. 6. 2013 VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ