Prejsť na obsah
Ostrovní dům 2017 - výsledky
Aktualizácia 21.5.: Termín odovzdania (31.5.2017) sa blíži!
Predmetom súťaže je vytvorenie optimalizovaného konceptu rodinného domu vychádzajúceho z princípov tzv. ostrovného domu - nezávislého na inžinierskych sieťach.

Projekt Český ostrovní dům vznikl jako logický důsledek této doby plné neuvěřitelných inovací, pokroku a myšlenkové otevřenosti. Misí projektu je akcelerace nástupu udržitelných technologií do domácností a budov. Studiem soběstačnosti se tým projektu usilovně snaží uvažovat nad možnostmi dalšího evolučního kroku stavby domova, udržitelněji zachovávajícího současný standard životní úrovně.

Předmět soutěže 

Předmětem soutěže je vytvoření optimalizovaného konceptu zdrojově hospodárného rodinného domu vycházejícího z principů tzv. ostrovních domů. Slovo „ostrovní“ v kontextu loňského ročníku této soutěže vyjadřovalo nezávislost na inženýrských sítích (elektrická rozvodná síť, vodovod, kanalizace, teplovod) za uplatnění moderních metod nakládání s přírodními zdroji a inovativního přístupu k architektonickému řešení. Letos půjdeme o krok dále. Cílem je spojit plně funkční, pokroková a důmyslná řešení v krásném, co nejvíce soběstačném a vysoce šetrném rodinném domě. Tentokrát hledáme funkční koncept provozovaný co nejjednodušším způsobem a svým charakterem co nejblíže ke standardní „připojené“ domácnosti, nikoli koncept nejnižší spotřeby energie.

Účel a poslání soutěže

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější architektonické, provozní a energetické řešení rodinného domu, které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v zadání soutěže. 

Pokud se vyhlašovatel rozhodne realizovat některý ze soutěžních projektů, jeho autor bude následně spolupracovat s týmem odborníků na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením objektu do užívání.

Soutěž se vyhlašuje jako veřejná ideová architektonická studentská soutěž, určená pro vysokoškolské studenty architektonických a stavitelských studijních oborů na vysokých školách v České Republice a Slovenské republice. Soutěž bude probíhat ve dvou kolech, v prvním kole jako anonymní, ve druhém kole jako neanonymní, formou workshopu, spojeného s osobní obhajobou navrhovaných řešení; mezi oběma koly nesmí být soutěžní návrhy zveřejněny.

Ceny

1. cena se stanovuje ve výši 30.000,- Kč (slovy: Třicet tisíc Korun českých), 
2. cena se stanovuje ve výši 20.000,- Kč (slovy: Dvacet tisíc Korun českých),
3. cena se stanovuje ve výši 12.000,- Kč (slovy: Dvanáct tisíc Korun českých).

Odměny

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc Korun českých)

Porota

Členové poroty nezávislí 
Řádní členové: Michal Klečka (GWL Power/i4wifi) Akad. arch. Aleš Brotánek (Centrum pasivního domu) Ing. arch. Štěpán Mančík (UCEEB ČVUT v Praze) Kateřina Winterová (herečka ND, eko propagátorka) 

Náhradník: Jan Maxa (nezávislý odborník)

Členové poroty závislí 
Řádní členové: Pavel Podruh (Český ostrovní dům) Ing. Jakub Hořický (Český ostrovní dům) Ing. arch. Jana Hořická, PhD. (FSv ČVUT v Praze) 

Náhradník: Ing. Petr Pávek (Český ostrovní dům)