Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

Cena prof. Vladimíra Chrobáka

Ústav konštrukcií v architektúre v súlade so štatútom o Cenu za Študentskú tvorivú vedeckú odbornú a umeleckú činnosť vypisuje ku dňu 12. 6. 2012 súťaž o Cenu prof. Vladimíra Chrobáka za  najlepšiu študentskú ateliérovú prácu v oblasti  architektonických konštrukcií. Ceny sa môžu zúčastniť študenti 1. a 2. stupňa štúdia na FA STU s výnimkou záverečných prác. Ateliérové práce na udelenie ceny za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti architektonických konštrukcií prihlasujú študenti na základe odporúčania vedúceho práce. Nevyhnutnou podmienkou pre účasť v súťaži je prihláška, ktorú je potrebné odovzdať na sekretariát ÚKAIS do 26.6. 2012 spolu s portfóliom, posterom prihlasovanej práce a originálom alebo kópiou zadania.

Cena sa udeľuje za ateliérové tvorby, v ktorých tektonika architektonického výrazu je odrazom konštrukčného riešenia, alebo v ktorých sú v použité ojedinelé a progresívne riešenia konštrukcií.

 

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.