Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ REA 20.
Prihláste sa do medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže. Jej témou sú  „Vízie revitalizácie rurálnych miest“, predmetom riešenia bude časť intravilánu mestečka Modra, Lipová aleja. V rámci spracovania témy súťaže sa očakáva od súťažiacich orientácia na vyzdvihnutie identity mesta a miesta, ktoré je známe ako mesto vína, mesto keramiky, mesto pamiatok a osobností. Termíny: do 15. januára 2016 prihlášky do súťaže, odovzdanie súťažných elaborátov 15. apríl 2016. Národné kolá súťaže: prebehnú do 20. apríla 2016,  medzinárodné kolo bude 5. mája 2016.

Po vyplnení Prihlášky do súťaže a jej odoslaní si môžete vyzdvihnúť elektronické podklady na súťaž u Ing. arch. Yakouba Mezianiho, PhD.

Viac informácii o súťaži nájdete tu.

PRIHLÁŠKA: