Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

Výsledky:

1.cena : Autor: Bc. Ludék Šimoník, Fakulta architektury VUT Brno
2.cena : Autori : Stojkov Branislav, Kanich Ivan, Fakulta architektúry STU Bratislava
2.cena : Autor : Maroš Mitro Fakulta umení TU, Košice
3. cena : Autor: Jakub Vašek Fakulta stavební ČVUT, Praha
Odmena : Bc. Veronika Tvrdá Fakulta architektury VUT Brno
Odmena: Bc. Tatiana Kuva Fakulta architektúry STU Bratislava
Ďalej boli udelené dve špeciálne ceny :
Špeciálna cena predsedu poroty : Ivo Stejskal, Kryštof Foltýn, FA VUT Brno
Špeciálne cena riaditeľa Moravské galerie Jana Presse: Bc. Ludék Šimoník, FA VUT Brno
 
 
 
Medzinárodná študentská súťaž pokračuje 22. ročníkom s témou:
Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, nová budova pro sbírky současného umění.
Online prihláška, anotácia, kompletné zadanie a mapové podklady, ako aj registračný formulár na exkurziu do Brna sú k dispozícii tu...
Odborné aj organizačné informácie o súťaži môžete získať tu:
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., 
Ústav architektúry obytných budov, 
Fakulta architektúry STU nám. Slobody 19 812 45 Bratislava,
tel.: +421 2 572 764 25,
e-mail: lubica.selcova@stuba.sk
xella 2017