Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

Genéza názvu SM(ART) HOUSE

Slovo vzniklo spojením dvoch významov – ART a SMART. V názve sa ponúka ešte jedna vsuvka, a síce SMall(ART) HOUSE. Ale o tom už ďalšie vysvetlenia:

Prečo SMall ART HOUSE ?
Malý dom umení v prieluke netradične malých rozmerov (S)mall a (M)iddle
Dom múzických umení = House for performing arts:
tanec, balet, spev, divadlo jedného herca, besedy s umelcami, čítačky, alternatívne javiskové formy a multimediálne „performance“
Inšpiratívne miesto pre všetkých ľudí mladých duchom

Prečo SMART HOUSE ?
Dom úsporný zaobchádzaním s energiami, inteligentný, efektívny, skrátka „smart“ v narábaní s dispozíciou, orientáciou na svetové strany, s materiálovým aj konštrukčným riešením, technológiami, úsporný v stavbe aj počas prevádzky

 

Lokalita

Župné námestie, Bratislava -Staré mesto, blok 14 na území mestskej pamiatkovej rezervácie. Prieluka je v priamom kontakte na Michalskú (Vodnú) priekopu, rozdelenú mostom z obdobia polovice 17. storočia(úpravy v 18. a 19.st.) na dve polovice. V jednej časti je letná čitáreň U červeného raka, ktorá je zatiaľ prístupná len cez barokový dom postavený do barbakánu. Druhá časť priekopy siaha až k Domu novinárov na Župnom námestí v tesnej blízkosti riešenej prieluky. Verejnosti je prístupná len čiastočne.

Zeleň Michalskej priekopy je národná kultúrna pamiatka.

V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú architektonicky významné objekty - pamiatkovo chránený Dom služby Baťa („Veľký Baťa“ ) od architekta Vladimíra Karfíka a bývalá budova Obchodnej komory, neskôr Dom novinárov (sídlo Syndikátu novinárov) od architekta Emila Belluša.

Pozemok
Plocha 82,71 m²
Rozmer 8 x 12 x 30m

Obmedzenia - limity zadania
Pozostatky bývalého stredovekého opevnenia v priestore Michalskej priekopy Pozemok minimálnych rozmerov Náročné svetlotechnické pomery Odporúčaný počet podlaží nového objektu: 2 podzemné podlažia siahajúce do priekopy a 4-5 nadzemných podlaží Parter musí umožňovať sprístupnenie priekopy verejnosti.

 

Úloha

  • Návrh objektu v prieluke na Župnom námestí – SM(ART) HOUSE
  • Návrh nového komunikačného a orientačného bodu v kontaktnej polohe na bývalý obchodný dom „Baťa“ a letnú čitáreň U červeného raka
  • Urbanistické riešenie celej Michalskej (Vodnej) priekopy - jej sprístupnenie verejnosti, za účelom vytvorenia nového bratislavského verejného priestoru (bude mať minimálne tri vstupné body: cez parter SM(ART) HOUSE na Župnom námestí, novo navrhnutým komunikačným jadrom vedľa bývalého domu „Baťa“ a jestvujúcim vstupom cez Dom Novinárov na Župnom námestí

 

Dispozičné riešenie - stavebný program SM(ART) HOUSE

Parter 1PP a 2PP
Komunikačné prepojenie zo Župného námestia do Michalskej priekopy
Reštaurácia_bar_kaviareň_pub (varianty
Prezentácia stredovekého opevnenia

2 NP – 5 NP
Multifunkčné priestory pre prezentáciu múzických umení : tanec, balet, spev, divadlo jedného herca, besedy s umelcami, čítačky, alternatívne javiskové formy a multimediálne „performance“ s možnosťou otvorenia priestorov a presvetlenia svetlíkom cez viacero podlaží, s rôznymi možnosťami umiestnenia schodiska.

Priľahlú priekopu je možné využiť tiež pre prezentáciu umení alebo ako terasu k reštaurácii.

 

Panoráma Župného námestia riešená prieluka s priehľadom na Michalskú vežu

(foto Mária Holčeková)

 

Mapa riešeného územia

 

Myšlienka na záver:

„Je to právě kultura, která v jednom případě „povolí“ násilnosti, v jiném naopak vede lidi ke spolupráci a hledání východiska“ (Vladimír Kokolia)

Hľadajme reálne východiská, inovatívne riešenia, provokujme k diskusii ale nepovoľme „násilnosti“ v architektonickom riešení!

Ing. arch. Ľuba Selcová, PhD. odborný garant súťaže