Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2

International VELUX Award na tému „Re-think Suburbs“

VELUX Česká republika, s. r. o., VELUX Rakúsko, VELUX Švajčiarsko a VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. vyhlásili 1. medzinárodnú anonymnú dvojkolovú súťaž študentských prác pre ACTIVE HOUSE AWARD na tému „Re-think Suburbs“ 2015/2016.

Priebeh súťaže

Dátumom 15. 1. 2016 bol odštartovaný nový ročník medzinárodnej študentskej súťaže ACTIVE HOUSE AWARD. Súťaž prebieha súčasne v 4 krajinách: Rakúsko, Česká Republika, Švajčiarsko a Slovensko, takže od tohto dňa môžu jednotliví študenti alebo skupiny zaregistrovať svoje projekty do súťaže. Súťaž je rozdelená na dve kolá: čiže maximálne 10 najlepších projektov z národného kola bude vybraných a postúpi do medzinárodného kola súťaže. Súťažným jazykom je angličtina.

Ceny súťaže

V rámci súťaže budú rozdelené aj ceny v celkové hodnote 5 600 eur. Autori maximálne 10 najlepších projektov z národného kola budú odmenení sumou 200 eur a zároveň pozvaní k účasti do medzinárodného kola s názvom „Workshop for Winners“.

Ceny medzinárodného kola súťaže:
• 1. cena 1 800 eur + účasť na dvojdňovom sympóziu Daylight Symposium 2017
• 2. cena 1 000 eur + účasť na dvojdňovom sympóziu Daylight Symposium 2017
• 3. cena 800 eur + účasť na dvojdňovom sympóziu Daylight Symposium 2017

Účel súťaže a jej zadanie

Nový ročník súťaže prichádza s aktuálnou témou budúceho využitia súčasných štruktúr dedín v okolí veľkých miest. Účelom súťaže je priniesť nové koncepty, ktoré by podporili udržateľný rozvoj dedín v prímestských oblastiach. Na rekonštrukcii rodinného domu v rakúskom Wolkersdorfe treba demonštrovať nové možnosti využitia súčasnej sídelnej štruktúry, ako alternatívy k novým umelo vytvoreným sídelným celkom, nielen v oblasti bývania, ale aj možnosti ďalšieho využitia. Návrh rekonštrukcie má vychádzať zo štandardu Aktívneho domu – čiže kvalitné vnútorné prostredie, ohľaduplnosť k životnému prostrediu a energetickej efektívnosti. Zástupcovia Wolkersdorfu vidia v súťaži jedinečnú príležitosť k diskusii o svojom budúcom rozvoji.

Na rekonštrukcii vyznačeného rodinného domu v rakúskom Wolkersdorfe treba demonštrovať nové možnosti využitia súčasnej sídelnej štruktúry.

Kompletné informácie o zadaní súťaže a tiež ako sa do nej zaregistrovať sú na:
activehouseaward.velux.com/assets/files/AHA_conditions.pdf
up-net.cz/velux/aha/assets/files/AHA_brief.pdf

KICK OF EVENT

V rámci súťaže sa uskutoční dňa 7. 3. 2016 celodenný zájazd s bližším predstavením podmienok súťaže a navštívením miesta rekonštruovaného domu. Všetky informácie o zájazde sú na stránke: 
activehouseaward.velux.com/