Prejsť na obsah
Staršie súťaže - archív 2
18. ročník medzinárodnej študentskej súťaže Xella s temou "Lesná škola Zichovec, ČR"

18. ročník medzinárodnej študentskej súťaže je aj v akademickom roku 2012/2013, vypísaný spoločnosťou Xella. Súťaž je určená študentom všetkých ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia a zadanie je možné vypracovať po dohode s pedagógom ako ateliérové.

Sledujte link  http://www.ytong.sk/sk/content/18-rocnik-studentskej-sutaze.php,

kde v najbližších dňoch bude vyvesené celé zadanie, formulár na zaregistrovanie a sním spojený prístup k mapovým podkladom

Exkurzia  s informačnou prednáškou k novému zadaniu a sprednáškou Ing. arch. Aleša brotánka na tému Pasívny dom sa bude konať UŽ !! dňa 4.10.2012 v Zichovci. Čas bude upresnený. Autobusová doprava bude zabezpečená a hradená spoločnosťou Xella.  Na exkurziu bude potrebné sa prihlásť na uvedenej webovej stránke spoločnosti Xella.

 

Informácie k súťaži bude možné získať  u Ing. arch. Ľuby Selcovej, PhD., č.dv.415 alebo mailom na adrese lubica.selcova@stuba.sk alebo selcova@gmail.com.

 

Ing. arch. Ľuba Selcová, PhD.
Odborný garant a tajomník súťaže