Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU
PREHĽAD PUBLIKÁCIÍ ÚSTAVOV FAD (obsahy/plné texty)

- Ústav architektúry občianskych budov - fulltexty dostupné online

- Ústav architektúry obytných budov - fulltexty dostupné online

- Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - fulltexty dostupné online

- Ústav dizajnu - fulltexty dostupné online

- Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - fulltexty dostupné online

- Ústav interiéru a výstavníctva - fulltexty dostupné online

- Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb - fulltexty dostupné online

- Ústav urbanizmu a územného plánovania - fulltexty dostupné online

- Ústav výtvarnej tvorby a multimédií - fulltexty dostupné online - NOVÉ

- Dekanát - fulltexty dostupné online

 

INÉ ZDROJE (plné texty)

- výber z Open Access ebookov databázy DeGruyter - architecture, architectural structure and design, architecture - profesional practice NOVÉ

- otvorené časopisy, knihy a sivá literatúra od Albertina Icome, Bratislava

- databáza Taylor&Francis Books Open Access poskytuje prístup k monografiám zameraným na spoločenské, humanitné a sociálne vedy, biológiu, životné prostredie, právo a inžinierstvo - vstup

- Register modernej architektúry SR prezentuje najlepšie diela modernej architektúry 20. storočia na Slovensku

- Digitálna knižnica historických dokumentov a publikácií z tvorby ÚĽUV

- Univerzitná knižnica v Bratislave vo svojej digitálnej knižnici sprístupňuje učebnice, encyklopédie, slovníky, príručky, rôzne vedecké publikácie, beletriu, denníky, týždenníky, časopisy zábavného či politického charakteru od 16. storočia po súčasnosť

- voľne dostupné knihy a časopisy na ISSUU - architektúra a umenie - bytové dekorácie, obnova domov, bytov, záhrady - veda - dopravné prostriedky

- databáza Floowie umožňujúca čiastočný náhľad do slovenských a českých publikácií a periodík - zoznam vybraných časopisov a kníh