Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

VYHĽADÁVANIE informácií v plnotextových a bibliografických databázach zo všetkých dostupných licencovaných zahraničných elektronických zdrojov STU (projekty NISPEZ), z open access databáz a voľne dostupných zdrojov je možné z fakultných a knižničných PC prostredníctvom multi-databázového vyhľadávača:

 

SUMMON

 

Licencované databázy STU sú financované zo zdrojov CVTI (MŠVVaŠ SR) a zo zdrojov STU. Prístup do databáz je možný na základe overenia IP adries alebo vzdialeného prístupu (návod na konfiguráciu a používanie vzdialeného VPN prístupu do siete STU):

 

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE

 

Tematický výber plných textov, e-bookov, časopisov a článkov z EIZ STU:

- Detail Inspiration - 01, 02, 03 

- IOP Science - Physics 

- IEEE Xplore: 01, 02, 03, 04, 05 

- Gale - 01, 02, 03, 04

- Science Direct - 01, 02

- APS Physics - Physics and Arts

- Taylor & Francis - elektronické knihy: Education a Behavioral Sciences

- Architecture, Art, Built Environment, Cities & the Developing World, Computer Graphics & Visualization, Development Studies, Humanities, Urban Development, Urban Studies

+ prístup k častiam Routledge Encyclopedia of Modernism

- ProQuest - prehľad dostupných zdrojov, Architecture, Design and Architectural Design

- Wiley Online Library - časopisy: Architectural Design (2005-2021), Stahlbau (1998-2021)

                                   - plnotextové časopisy: Architecture & Planning

                                   - OA časopisy: 01, 02, 03

                                   - prístupné časti ebookov k témam: 01, 02, 03, 04, 050607, 0809, 101112, 13

- Springer Nature - dostupné učebnice