Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Organizácia ORCID (Open Researcher and Contributor IDentifier)​ poskytuje vedeckým pracovníkom a organizáciám digitálny identifikátor ORCID ID, ktorý jednotlivca odlišuje od ostatných výskumných pracovníkov s rovnakým alebo zameniteľným menom.

Jedinou požiadavkou na registráciu je, že súhlasí s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti ORCID a podmienkami používania.

Registrácia pre ORCID ID je bezplatná a rovnaké ID môže autor používať počas celej svojej kariéry (kariérny identifikátor), aj keď sa zmení jeho meno alebo forma zápisu, presťahuje sa do inej organizácie, zmení vednú disciplínu alebo krajinu.

Na to, aby sa osoba kvalifikovala ako výskumný pracovník, nemusí mať inštitucionálnu príslušnosť.

Osoba by mala mať iba jeden ORCID ID, lebo ide o univerzálny identifikátor a autor si ho vytvára a spravuje sám.