Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov

Knižné publikácie:

ŠIMKOVIČ, Vladimír - VOZÁROVÁ, Tatiana. Bratislava a more / Geológia Bratislavy ako inšpirácia architektonickej tvorby. 1. vyd. Bratislava: Spectrum, 2019. 118 s. ISBN 979-90-227-4909-4. https://issuu.com/tatianavozarova/docs/bratislava_a_more_simkovic_vozarova?fbclid=IwAR0P-yhu6pE20oVyDty2iE_USVlxx2lVVNefwZ_BflJ2TATrNP-4s2bkM9U

BOGÁR, Michal - ŠIMKOVIČ, Vladimír. Rieka ako inšpirácia architektúry - príklad Petržalka = River as Inspiration for Architecture - Petržalka Example, (Petržalka or Donaustadt?). In Bratislava a more : Geológia Bratislavy ako inšpirácia architektonickej tvorby. Bratislava : Spektrum STU, 2019, S.75-85. ISBN 978-80-227-4908-4.

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - PEŇÁZ, Petr - DI BUCCHIANICO, Giuseppe. 1. Inclusive Education. In Inclusive Higher Education. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Gasset - Allan Gintel, 2018, S. 13-54 [2,10 AH]. ISBN 978-80-87079-60-7.

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KACEJ, Michal - KUBICA, Adam. 5. Inclusive School Environment. In Inclusive Higher Education. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Gasset - Allan Gintel, 2018, S. 179-228  [2,49 AH]. ISBN 978-80-87079-60-7.

DI BUCCHIANICO, Giuseppe - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. 2. Inclusive Methods. In Inclusive Higher Education. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Gasset - Allan Gintel, 2018, S. 59-99  [1,91 AH]. ISBN 978-80-87079-60-7.

ROLLOVÁ, Lea - KONČEKOVÁ, Danica - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana. 4. Inclusive University Campuses. In Inclusive Higher Education. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Gasset - Allan Gintel, 2018, S. 143-174  [1,34 AH]. ISBN 978-80-87079-60-7

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea - KONČEKOVÁ, Danica. Hodnotenie prístupnosti architektonického prostredia vysokých škôl na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018. 102 s. [5,842 AH]. ISBN 978-80-227-4803-2.

ŠIMKOVIČ, Vladimír - VOZÁROVÁ, Tatiana. Vízie Rybného námestia. 1. vyd. Bratislava: Spectrum, 2018. 97s. ISBN 978-80-227-4793-7. https://issuu.com/tatianavozarova/docs/vizie_rybneho_namestia_simkovic_voz

ROLLOVÁ, Lea - SAMOVÁ, Mária - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KONČEKOVÁ, Danica - RUSŇÁKOVÁ, Eva - KORČEK, Pavol. Tvorba inkluzívneho prostredia v procese deinštitucionalizácie. 1. vyd. Bratislava : Implementačná agentúra MPSVR SR, 2015. 200 s. [12,172 AH]. ISBN 978-80-970110-5-5.

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea - KONČEKOVÁ, Danica. Chapter 2: A Human-Centered Approach in an Educational Environment. In Progress in Education. 1. vyd. New York : Nova Science Publishers, 2017, S. 27-55 [1,64 AH]. ISBN 978-1-53610-626-8.

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - PEŇÁZ, Petr - DI BUCCHIANICO, Giuseppe. 1. Inclusive Education. In Inclusive Higher Education. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Gasset - Allan Gintel, 2018, S. 13-54 [2,10 AH]. ISBN 978-80-87079-60-7.

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KACEJ, Michal - KUBICA, Adam. 5. Inclusive School Environment. In Inclusive Higher Education. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Gasset - Allan Gintel, 2018, S. 179-228  [2,49 AH]. ISBN 978-80-87079-60-7.

DI BUCCHIANICO, Giuseppe - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. 2. Inclusive Methods. In Inclusive Higher Education. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Gasset - Allan Gintel, 2018, S. 59-99  [1,91 AH]. ISBN 978-80-87079-60-7.

ROLLOVÁ, Lea - KONČEKOVÁ, Danica - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana. 4. Inclusive University Campuses. In Inclusive Higher Education. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Gasset - Allan Gintel, 2018, S. 143-174  [1,34 AH]. ISBN 978-80-87079-60-7.

ŠIMKOVIČ, Vladimír. Poloha a osud mesta na hranici = La situation et le sort d´une ville à la frontière. In PERRAULT, Dominique.Bratislava Metropolis. 1. vyd. Bratislava, Slovenská republika : Spolok architektov Slovenska, 2013, s. 56-81 [10,02 AH]. ISBN 978-80-88757-77-1.

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia. 1. vydanie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 176 s. ISBN 978-80-227-4452-2.

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea - KONČEKOVÁ, Danica. Hodnotenie prístupnosti architektonického prostredia vysokých škôl na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018. 102 strán [5,842 AH]. ISBN 978-80-227-4803-2.

FINKA, Maroš - BENCOVÁ, Jarmila - KUSÝ, Ivan - NAHÁLKA, Pavel - ORAVCOVÁ, Eva - PETRÁNSKY, Ľudovít - PETRÍKOVÁ, Dagmar - ZERVAN, Marian. Architektonická kompozícia : architektonická kompozícia a estetika. Bratislava: Road, 1994. 162 s.

ROLLOVÁ, Lea - SAMOVÁ, Mária - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KONČEKOVÁ, Danica - KORČEK, Pavol. Identifikácia architektonických bariér v prostredí: Vysoké školy a študentské domovy. 1. vydanie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 137 s. ISBN 978-80-227-4451-5.

ROLLOVÁ, Lea - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana. Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb. 1. vyd. Bratislava : Implementačná agentúra MPSVR SR, 2015. 66 s. [3,333 AH]. ISBN 978-80-970110-4-8.

ŠIMKOVIČ, Vladimír. Knižnice : Plánovanie, typológia, budova. 1.vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 77 s. ISBN 978-80-227-3929-0.

ROLLOVÁ, Lea. Bezbariérový turizmus. : Nároky osôb so zdravotným postihnutím na ubytovacie zariadenia a služby. Bratislava : Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA  Fakulta architektúry STU, 2010. 119. ISBN 978-80-970177-1-2.

ŠIMKOVIČ, Vladimír. Knižnice v informačnom veku. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 99 s. ISBN 978-80-227-3415-8.

KORČEK, Pavol. Bezbariérové navrhovanie vybraných druhov dopravných stavieb : Prestupové uzly železničnej a autobusovej dopravy. Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2010. 125. ISBN 978-80-227-3401-1.

MAJCHER, Stanislav. Humanizácia nemocničného prostredia. Úloha architektúry v redukovaní stresu pacienta : Dizertačná práca. Bratislava : STU FA, 2009. 147 s. ISBN 978-80-227-3145-4.

SAMOVÁ, Mária - ROLLOVÁ, Lea - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KONČEKOVÁ, Danica - KORČEK, Pavol. Tvorba bezbariérového prostredia. Princípy a súvislosti. Bratislava: Eurostav, 2009. ISBN

Publikácie evidované WOS a SCOPUS:

NAHÁLKA, Pavel - ORAVCOVÁ, Eva. Teaching architectural composition in the Faculty of Architecture at Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia. In World Transactions on Engineering and Technology Education. Vol. 16, No. 3 (2018), s. 292-295. ISSN 1446-2257 (2018: 0.263 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85054989185.

ŠIMKOVIČ, Vladimír - THOLT, Tomáš - ZAJÍČEK, Viliam. A component assemblies project as a case study for linking research and education. In World Transactions on Engineering and Technology Education. Vol. 16, No. 3 (2018), s. 275-280. ISSN 1446-2257 (2018: 0.263 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85054976235.

VOZÁROVÁ, Tatiana - ŠIMKOVIČ, Vladimír. Psychological traits as an influence on architectural creation. In World Transactions on Engineering and Technology Education. Vol. 17, Iss. 1 (2019), s. 115-120. ISSN 1446-2257 (2019: 0.406 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85062709784.

KORDÍK, Lukáš - POLAKOVIČ, Štefan. Shifting the Line: Reclaiming Space for Social Interaction. In Architectural design. Vol. 88, Iss. 5 (2018), s. 98-103. ISSN 0003-8504 (2018: 0.168 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: CC: 000443677200015 ; WOS.

FILOVÁ, Natália - ROLLOVÁ, Lea. Human centered design of a children's museum. In SWS Journal of Social Sciences and Art. Vol. 1, Iss. 2 (2019), s. 67-80. ISSN 2664-0104. V databáze: DOI: https://doi.org/10.35603/ssa2019/issue2.06.

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. Universal design: Methodology to enhance engagement of students in higher education. In Student Engagement: Leadership Practices, Perspectives and Impact of Technology. New York : Nova Science Publishers, 2015, S. 91-115. ISBN 978-1-63482-371-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84946411359 ; 

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea. Implementation of inclusive strategies in education. In World Transactions on Engineering and Technology Education. Vol.13, No.3 (2015), s. 392-396. ISSN 1446-2257. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84946402679.

ŠIMKOVIČ, Vladimír - THOLT, Tomáš - LÖFFLER, Robert - PERNECKÝ, Ján. Digital shift - digital architecture at the Faculty of Architecture SUT in Bratislava. In World Transactions on Engineering and Technology Education. Vol.13, No.3 (2015), s. 329-334. ISSN 1446-2257. V databáze: SCOPUS.

KORDÍK, Lukáš - POLAKOVIČ, Štefan. Shifting the Line: Reclaiming Space for Social Interaction. In Architectural design. Vol. 88, Iss. 5 (2018), s. 98-103. ISSN 0003-8504. V databáze: WOS: 000443677200015 ; DOI.

ANDRÁŠ, Milan. Architecture building architecture in the post-war period in Slovak rural environment = Architektúra občianskych budov povojnového obdobia vo vidieckom prostredí Slovenska. In Architecture in Perspective 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 8th Architecture in Perspective 2016 = 8. Architektura v perspektivě 2016, Ostrava, Czech Republic, 13-14 October 2016. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, S. 237-239. ISBN 978-80-248-3940-0. V databáze: WOS: 000393241900060.

ANDRÁŠ, Milan. Changes and tendencies of retailing in Slovakia = Premeny a tendencie maloobchodných budov Slovenska. In Architecture in Perspective 2017 : Sborník příspěvků z 9. mezinárodní konference. Architecture in Perspective = Architektura v perspektivě 2017. Ostrava, ČR, 2. - 3. 11. 2017 = Architektúra v perspektivě 2017. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, s. 203-207. ISBN 978-80-248-4058-1. V databáze: WOS: 000432503300048.

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KONČEKOVÁ, Danica. Školní stavby ze začátku druhé poloviny 20. století na Slovensku na prahu změn (se zaměřením na objekty základních škol). In Proměny architektury 2. poloviny 20. století [elektronický zdroj] : Mezinárodní konference 19.-20.4.2012, Vysoká škola báňská TU, Ostrava = Transformations in Twentieth-Century Architecture. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, s.CD-ROM, s. 218-222. ISBN 978-80-87079-27-0.

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana. Student Engagement in Assessment of Universal Access of University Buildings. In Inclusive Designing : Joining Usability, Accessibility and Inclusion. CWUAAT 7th Cambridge Workshop on Universal Access and Assistive Technology, Fitzwilliam College, University of Cambridge, 24 - 27 March 2014. 1. vyd : [s.l.], 2014, p. 143-151. ISBN 978-3-319-05094-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84925874965.

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - ROLLOVÁ, Lea - KONČEKOVÁ, Danica. Inclusive design of educational environment for diverse people. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 587 Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Design for Inclusion; 17–21 July 2017, Los Angeles, California, USA, (2017), s. 431-440. ISSN 2194-5357. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85026317968 ; DOI: 10.1007/978-3-319-60597-5_41 ; SCOPUS_INTID.

FEČKANINOVÁ, Jana - ŽITŇANSKÝ, Márius. The need to analyze spatial relationships and learning work environment = Potreba analýzy priestorových vzťahov a študijné pracovné prostredie. In Architecture in Perspective 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 8th Architecture in Perspective 2016 = 8. Architektura v perspektivě 2016, Ostrava, Czech Republic, 13-14 October 2016. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, S. 34-37. ISBN 978-80-248-3940-0. V databáze: WOS: 000393241900009.

FEČKANINOVÁ, Jana - ŽITŇANSKÝ, Márius. Experiments in architectural education and its physical manifestations to the school building - from history to the present day. In Architecture in Perspective 2017 : Sborník příspěvků z 9. mezinárodní konference. Architecture in Perspective = Architektura v perspektivě 2017. Ostrava, ČR, 2. - 3. 11. 2017 = Architektúra v perspektivě 2017. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, S. 21-25. ISBN 978-80-248-4058-1. V databáze: WOS: 000432503300004.

HAIN, Vladimír - LÖFFLER, Robert - ZAJÍČEK, Viliam. Interdisciplinary cooperation in the virtual presentation of industrial heritage development. In Procedia Engineering [elektronický zdroj] : World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. Praha, ČR, 13. - 17. 6. 2016. Vol. 161, (2016), online s. 2030-2035. ISSN 1877-7058. V databáze: WOS: 000387566500317 ; SCOPUS: 2-s2.0-84997831540.

HUDEC, Martin - ROLLOVÁ, Lea. Adaptability in the architecture of sport facilities. In Procedia Engineering [elektronický zdroj] : World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. Praha, ČR, 13. - 17. 6. 2016. Vol. 161, (2016), online, s. 1393-1397. ISSN 1877-7058. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84997818304 ; WOS: 000387566500213.

JAKUBISOVÁ, Mariana - ROLLOVÁ, Lea. Barrier-free or Universal Design of Tourist Trails in the Forest Landscape? In Public Recreation and Landscape Protection - With Nature Hand in Hand? : Conference proceeding, 1st - 3rd May 2017, Brno. Brno : Mendelova univerzita, 2017, S. 30-36. ISBN 978-80-7509-487-2. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85021407905 ; WOS: 000411915000004.

KONČEKOVÁ, Danica - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana. Identification of barriers in school environment, Identifikácia bariér v školskom prostredí. In Architecture in Perspective 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 8th Architecture in Perspective 2016 = 8. Architektura v perspektivě 2016, Ostrava, Czech Republic, 13-14 October 2016. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, S. 116-120. ISBN 978-80-248-3940-0. V databáze: WOS: 000393241900032.

KORČEK, Pavol - ROLLOVÁ, Lea. Wayfinding system in public transport for people with visual impairment. In ICTTE -International conference on traffic and transport engineering : proceedings. 1.vyd. Belgrade : City net scientific research center, 2014, s. 343-349. ISBN 978-86-916153-1-4. V databáze: WOS: 000348569200043.

NAHÁLKA, Pavel - ORAVCOVÁ, Eva. Current trends in the architectural creation of public buildings = Súčasné trendy v architektonickej tvorbe verejných budov. In Architecture in Perspective 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 8th Architecture in Perspective 2016 = 8. Architektura v perspektivě 2016, Ostrava, Czech Republic, 13-14 October 2016. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, S. 152-157. ISBN 978-80-248-3940-0. V databáze: WOS: 000393241900042.

ROLLOVÁ, Lea - SAMOVÁ, Mária - ČEREŠŇOVÁ, Zuzana - KONČEKOVÁ, Danica - KORČEK, Pavol. Design for All - tools for accessible university environment. In SGEM 2014. Conference on Arts, Performing Arts, Architecture and Design : International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, 3.-9. September 2014, Albena, Bulgaria. 1. .vyd. Sofia : SGEM, 2014, p. 609-615. ISSN 2367-5659. ISBN 978-619-7105-30-08. V databáze: WOS: 000357943500074.

ROLLOVÁ, Lea - RUSŇÁKOVÁ, Eva. Universal design of residential social care buildings = Univerzálne navrhovanie objektov pobytových sociálnych služieb. In Architecture in Perspective 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 8th Architecture in Perspective 2016 = 8. Architektura v perspektivě 2016, Ostrava, Czech Republic, 13-14 October 2016. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, S. 104-106. ISBN 978-80-248-3940-0. V databáze: WOS: 000393241900028.

SCHLEICHER, Alexander. The Guggenheim Phenomenon: Development of the phenomenon and refelection of the architectural competition Guggenheim Helsinky. In Architecture in Perspective 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 7th Architecture in Perspective 2015 = 7. Architektura v perspektivě 2015, Ostrava, Czech Republic, 24-25 October 2015. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015, S. 60-65. ISBN 978-80-248-3802-1. V databáze: WOS: 000367406500017.

SCHLEICHER, Alexander. Museum Legends: Collection versus Building? In Architecture in Perspective 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 8th Architecture in 13-14 October 2016. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, S. 161-166. ISBN 978-80-248-3940-0. V databáze: WOS: 000393241900044.

SCHLEICHER, Alexander. Small-scale exhibition forms for contemporary art and art Perspective 2016 = 8. Architektura v perspektivě 2016, Ostrava, Czech Republic, development: contemporary art galleries in Bratislava = Malé výstavné formy pre súčasné umenie a rozvoj umenia: galérie súčasného umenia v Bratislave. In Architecture in Perspective 2017 : Sborník příspěvků z 9. mezinárodní konference. Architecture in Perspective = Architektura v perspektivě 2017. Ostrava, ČR, 2. - 3. 11. 2017 = Architektúra v perspektivě 2017. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, S. 87-92. ISBN 978-80-248-4058-1. V databáze: WOS: 000432503300021.

ŠIMKOVIČ, Vladimír - KILO, Richard - HAJTMANEK, Roman - VOZÁROVÁ, Tatiana. Renovation of Rybné námestie in Bratislava - trauma or chance? = Obnova Rybného námestia v Bratislave - trauma alebo šanca? In Architecture in Perspective 2017 : Sborník příspěvků z 9. mezinárodní konference. Architecture in Perspective = Architektura v perspektivě 2017. Ostrava, ČR, 2. - 3. 11. 2017 = Architektúra v perspektivě 2017. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, S. 157-160. ISBN 978-80-248-4058-1. V databáze: WOS: 000432503300037.

NAHÁLKA, Pavel - ORAVCOVÁ, Eva - ANDRÁŠ, Milan. Involvement of smart cities citizens to global cooperation in research and education in space-architectural and Urban conditions. In Smart City 360° : First EAI International Summit, Smart City 360°, Bratislava, Slovakia and Toronto, Canada, October 13-16.2015, Bratislava. Revised Selected Papers. Vol. 166. International conference on Sustainable Solutions Beyond Mobility of Goods, SustainableMoG 2015, Bratislava, Slovakia, 13. - 14. October 2015, (2016), s. 774-782. ISSN 1867-8211. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-84978208278 ; WOS: 000393328700068 ; DOI: 10.1007/978-3-319-33681-7_68 ; SCOPUS_INTID.

Dizertačné a habilitačné práce:

ANDRÁŠ, Milan. Projekt architektonického diela v medziach stavebného práva. Habilitačná práca. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2014. 139 s. 

BÁTOR, Jozef. Nelineárna architektúra - generované formy - diagram v procese tvorby. Dizertačná práca. Bratislava : STU FA, 2010. 93 s.

ČEREŠŇOVÁ, Zuzana. Tvorba inkluzívneho prostredia škôl metódou univerzálneho navrhovania. Habilitačná práca. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2014. 152 s.  

HOLČEKOVÁ, Mária. Tvorba prostredia pre chorých Alzheimerovou chorobou. Dizertačná práca.Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010. 148.  

HUDEC, Martin. Priestorová a funkčná adaptabilita viacúčelových športových zariadení. Dizertačná práca. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2018.  

KONČEKOVÁ, Danica. Architektonická podpora nových vzdelávacích trendov.  Tvorba objektov základného školstva v podmienkach Slovenskej republiky. Habilitačná práca. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2014. 150 s.  

ROLLOVÁ, Lea. Univerzálne navrhovanie v sektore turizmu. Habilitačná práca. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2011. 152 s.

RUSŇÁKOVÁ, Eva. Architektonická podpora transformácie sociálnych služieb. Dizertačná práca. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2017.  

SCHLEICHER, Alexander. Fenomén múzea - vývoj a smerovanie. Habilitačná práca. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013. 140 S.  

VÁCLAVOVÁ, Kinga. Modelovanie organických tvarov v architektúre\Prírodné inšpirácie v digitálnej architektúre. Dizertačná práca. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2015. 104 s.  

VALÚŠEK, Michal. Chaotické štruktúry - skrytá logika emergentných systémov na platforme parametrického navrhovania architektúry. Dizertačná práca. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2012. 162 s.  

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>