Prejsť na obsah
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

Na tejto stránke nájdete učebné pomôcky ústavu, programy na posudzovanie udržateľnosti a energetickej efektívnosti, odkazy na študijnú literatúru a relevantné zdroje doatupné na internete.

Prednášky a učebné pomôcky

Aktualizované verzie prednášok a učebných pomôcok dostávajú študenti cez AIS či cez triedy v G-suite - ich verejný archív na webe sme preto zrušili. 

Príručky o udržateľnosti, energetickej efektívnosti...

Pre Slovenskú komoru architektov sme pripravili prehľadovú publikáciu Rukoväť udržateľnej architektúry. Podobnú publikáciu, len užšie zameranú na energetickú efektívnosť, majú aj českí kolegovia.

Energeticky úspornou architektúrou na úrovni PD - "Multicomfort House" . za zaoberajú príručky, ktoré sú obzvlášť užitočné pri študentských súťažiach ISOVER. Ďalej nájdete anglické brožúry k energetickej efektívnosti, ktoré boli spracované v rámci projektu INTENSE. Materiálmi pre udržateľnú výstavbu sa zaoberá útla brožúrka, ktorú pripravili združenia iEPD a ArTUR. Odporúčame aj knihu o "solárnom urbanizme" a o navrhovyní úsporných domov (NEED)...

Softvér na posudzovanie udržateľnosti, energetickej efektívnosti...

Metodiku posudzovania udržateľnosti budov CESBA (Common European Sustainable Building Assesment) sme na UEEA upravili do podoby "študentskej verzie", ktorá môže byť použitá v ateliérovej tvorbe na našej fakulte a využívame ju pri výučbe predmetu Architektúra a prostredie II.

Kolegovia z košickej Stavebnej fakulty navrhnli excelovský program BEAS, ktorý umožňuje hodnotenie environmentálnej vhodnosti administratívnych budov. Ako pomôcka pri hodnotení voľby stavebných materiálov slúži program VMP.

Pre posudzovanie energetickej efektívnosti veľmi úsporných budov slúži program PHVP (zjednodušená verzia PHPP), alebo od ISOVER-u program Multicomfort House Designer (MCHD).

Active House Radar je nástroj na hodnotenie udržateľnosti, ktorý používame v súťaži AH Award (Velux).

Videá

Iné