Prejsť na obsah
Ústav urbanizmu a územného plánovania

Najnovšie publikácie

BRATISLAVA MČ RUŽINOV LOKALITA „TT“ TRNAVSKÁ - TOMÁŠIKOVA
BRATISLAVA_MČ RUŽINOV LOKALITA "TT" TRNAVSKÁ-TOMÁŠIKOVA
ISBN 978-80-227-5038-7
FAD STU, Bratislava 2020
Editori: Štefancová L., Görner K.

Zbornik_ZB

BRATISLAVA_MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA ULICA ČESKOSLOVENSKÝCH TANKISTOV
ISBN 978-80-227-4878-0
FA STU, Bratislava 2019
Editori: Görner K., Bradová I.

ARCHITEKTURA_MESTA_1

ARCHITEKTÚRA MESTA 1
ISBN 978-80-227-4877-3
FA STU, Bratislava 2018
Autori: Smatanová K., Vitková Ľ., Šeligová A.
BRATISLAVA_MČ RUŽINOV VÝCHODNÝ ROZVOJ
ISBN 978-80-227-4953-4
FA STU, Bratislava 2019
Editori: Štefancová L., Görner K.
HYPERLOOP
Výskum koncepcie systému Hyperloop
ISBN 978-80-570-0282-6
FA STU, Bratislava 2018
Editor: Stacho M.
Bratislava MČ Ružinov Pošeň- Nové centrum
ISBN 978-80-227-4682-3
SPEKTRUM STU, Bratislava 2018
Editori: Štefancová L., Görner K.
Mezi domy, mezi lidmi?
Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj
ISBN 978-80-7204-955-4
CERM, Brno 2017
Editor: Wittmann a kol.
Inšpirácie pre Trnavu
Hľadanie identity mesta
ISBN 978-80-227-4728-8
SPEKTRUM STU, Bratislava 2017
Editori: Michalka L., Siláči I.
Bratislava MČ Ružinov Zahradnícka- Miletičova
ISBN 978-80-227-4682-3
SPEKTRUM STU, Bratislava 2017
Editorky: Štefancová L., Sopirová A.

 

Bratislava v urbanistickej tvorbe
Bratislava v urbanistickej tvorbe
katalóg študentských prác
ISBN 978-80-227-3928-3
FA STU, Bratislava 2013

Editorky: Haburajová-Kepičová Z., Šovčíková S., Štefancová L.

Trenčín - mesto na rieke
Katalóg k výstave študentských prác riešených na Ústave urbanizmu a územného plánovania v akademickom roku 2012/2013
ISBN 978-80-227-3995-5
STU, Bratislava 2013
Katalóg - 1. časť Katalóg - 2. časť
Intenzita využitia územia slovenských sídiel
Editori: Vitková, Ľ., Kováč, B.
ISBN 978-80-227-3821-7
FA STU, Bratislava 2012
O publikácii
Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr
Editor: Vitková, Ľ.
ISBN 978-80-88999-35-5
FA STU, Bratislava 2008
Obsah publikácie
O publikácii
Banská Bystrica - Strieborné námestie
Katalóg bakalárskych prác študentov FA STU riešených na Ústave urbanizmu a územného plánovania v akademickom roku 2011/2012
Zostavil: Kováč, B.
ISBN 978-80-227-3896-5
STU, Bratislava 2012
Publikácia online - časť
Rožňava - Námestie baníkov
Katalóg bakalárskych prác študentov FA STU riešených na Ústave urbanizmu a územného plánovania v akademickom roku 2011/2012
Zostavil: Kováč, B.
ISBN 978-80-227-3872-9
STU, Bratislava 2012
Publikácia online - časť
Krupina - rekonštrukcia Svätotrojičného námestia
Katalóg bakalárskych prác študentov FA STU riešených na Ústave urbanizmu a územného plánovania v akademickom roku 2010/2011
Zostavili: Sopirová, A., Gejdošová, K.
ISBN 978-80-227-3559-9
STU, Bratislava 2011
Obsah publikácie
Publikácia online - časť
Nábrežie Dunaja v Bratislave
Odborný garant: Kováč, B.
ISBN 978-80-227-3262-8
STU, Bratislava 2010
Pezinok a Modra - rekonštrukcia námestia
katalóg bakalárskych študentských prác riešených na Ústave urbanizmu a územného plánovania FA STU v akademickom roku 2009/2010
Editori: Kaliská, D., Sopirová, A.
ISBN 978-80-227-3480-6
STU, Bratislava 2011
Plánovanie ekologických sídlisk
Editori: Coplák, J., Rakšányi, P.
ISBN 978-80-88999-37-9
Road, Bratislava: 2009
Obsah a editoriál
Planning Sustainable Settlements
Editori: Coplák, J., Rakšányi, P.
ISBN 80-227-1941-2
STU, Bratislava: 2003
Kniha online
Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní

Staršie publikácie>> Celkový prehľad študijnej literatúry autorov z ústavu urbanizm