Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

SCOPUS

 

Multidisciplinárna abstraktová, bibliografická a citačná databáza z produkcie vydavateľstva ELSEVIER B.V., Holandsko. Významnou súčasťou databázy sú údaje o citovanosti publikácií, resp. ich autorov. Súčasťou bibliografických záznamov dokumentov v Scopuse sú referencie, t.j. zoznam použitej literatúry. SCOPUS pokrýva tituly z oblastí, ako je literatúra, história, architektúra, výtvarné umenie a pod. Pre zaradenie časopisov do databázy SCOPUS sú stanovené kritériá. 

 

Prezentácie zo školenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.2015 v Knižnici FAD na témy: