Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

SLUŽBY

 

KNIŽNICA SO ŠTUDOVŇOU :

  • 65 pracovných miest na prezenčné štúdium knižničných dokumentov, prácu s notebookmi a pod.
  • 10 knižničných PC s možnosťou pripojenia na internet cez WiFi a pevnú sieť
  • Samoobslužné kopírovanie (spoplatnené) - formáty A3 a A4
  • Samoobslužné skenovacie pracovisko (bezplatné) - formáty A3 a A4

 

SAMOSTATNÁ ŠTUDOVŇA :

  • 40 pracovných miest na štúdium vlastných materiálov, prípravu zadaní a projektov, prácu s notebookmi
  • Internetové pripojenie cez WiFi a pevnú sieť
  • Technické vybavenie pre prezentácie, školenia, prednášky alebo panelové diskusie

 

EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI : 

  • Evidencia a spracovanie publikačnej činnosti a ohlasov (citácií) k publikačnej činnosti zamestnancov a interných doktorandov FAD;
  • Evidencia a spracovanie umeleckej činnosti zamestnancov a doktorandov FAD;
  • Konzultácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti a k evidencii ohlasov (citácií).

Bibliografická registrácia výstupov publikačnej a umeleckej činnosti je dôležitá na prezentáciu/hodnotenie publikačnej a umeleckej činnosti fakulty, ústavov, pracovníkov a doktorandov; k výberovým konaniam a pre kvalifikačný rast pracovníkov a doktorandov; pre účely akreditácie fakulty a pre rozpis dotácií zo strany MŠVVaŠ SR fakulte/ústavom.