Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

PREDMETY ZABEZPEČOVANÉ ÚSTAVOM ARCHITEKTÚRY OBYTNÝCH BUDOV


I. STUPEŇ ŠTÚDIA (bc.)

Študijný odbor: 5.1.1 architektúra a urbanizmus

Študijný program: Architektúra a urbanizmus

I.ročník

►    ZÁKLADY ARCHITEKTONICKÉHO NAVRHOVANIA I

►    ZÁKLADY ARCHITEKTONICKÉHO NAVRHOVANIA II

►    OBYTNÉ BUDOVY

II. ročník

►    ATELIÉR ARCHITEKTONICKÉHO NAVRHOVANIA I

IV. ročník

MODUL M1 - OBYTNÉ BUDOVY

►    ATELIÉR VI MODULU M1 

►    ATELIÉROVÝ SEMINÁR I MODULU M1 

►    VYBRANÉ KAPITOLY I (MODUL M1)


II. STUPEŇ (Ing. arch.)

Študijný odbor: 5.1.1 architektúra a urbanizmus

Študijný program: Architektúra

I.ročník

►    ATELIÉR II (A1-A8)

►    ATELIÉROVÝ SEMINÁR II

Zameranie

A1 BUDOVY PRE BÝVANIE

VÝBEROVÉ PREDMETY PRE AKAD. ROK 2016/2017

►   REVITALIZÁCIA OBYTNÉHO PROSTREDIA       INFORMAČNÝ PLAGÁT TU!  

►   SOCIÁLNE FORMY BÝVANIA     INFORMAČNÝ PLAGÁT TU!

►   VÝVOJOVÉ TRENDY BÝVANIA     INFORMAČNÝ PLAGÁT TU!