Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.

Architektka, vysokoškolská pedagogička orcid logo

Kontakt: ee.vrablova@gmail.com


Vzdelanie:

• 1995-2002   Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave / Ing. arch. /

• 2000-2001   TU Wien, Fakultät für Raumplanung und Architektur

• 1999-2004   Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie, Slovenská technická univerzita

• 2003-2008   postgraduálne štúdium Fakulta architektúry, STU v Bratislave / PhD./

• autorizovaná architektka Slovenskej komory architektov


Pedagogická činnosť:

Pedagogická prax: 17 rokov

Vedené bakalárske a diplomové práce:

Borecká Lenka – nominácia na cenu  ABF Slovakia

Gogáľová Mária

Halčáková Lenka

Kandravý Filip

Vadovič Marek

Vajdová Dorottya

Nicolette Andeleková

Wojčík Rudolf

Fabianová Ivana - nominácia na Cenu ABF Slovakia

Petra Arvajová – nominácia na Cenu  ABF Slovakia

Ing. arch. Hricová Dominika – nominácia na cenu prof. Lacka

Ing. arch. Panagiotis Chatzithanasis

Ing. arch. Chelmis Spyros – vedenie diplomovej práce v anglickom jazyku

Ing. arch. Kočiško Ján

Ing. arch.  Mougios Konstantinos – vedenie diplomovej práce v anglickom jazyku

Ing. arch.  Paulínyi Ema - vedenie diplomovej práce v anglickom jazyku

Ing. arch.  Pavlíková Katarína

Ing. arch.  Martin Biznár

Ing. arch. Silvia Miziová

Ing. arch. Andrea Koščová

Ing. arch. Lucia Miklušková

Ing. arch. Katarína Rumpelová

Ing. arch. Fabianová Adriana

Ing. arch. Miroslav Kováčik - finalista Inspireli Awards

Ing. arch. Pavol Repa


Výskumná činnosť:

Regiogoes, Creating the Future: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013, Projekt Regiogoes, riešitelia: A.Bacová, B. Puškár, E. Vráblová, grant pridelený v decembri 2012, realizované v spolupráci s Rakúskou akadémiou vied, Viedeň) info o projekte: www.regiogoes.eu

Domáci grant VEGA 1/0859/08: Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov. 2008, 2009, spoluriešiteľ

Domáci grant VEGA 1/2642/05:Nové princípy pre navrhovanie obytných a občianskych nízkoenergetických budov. 2007, spoluriešiteľ

Domáci grant „Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU“ , vedúca projektu: L.Rollová, riešiteľ: B. Puškár ,2015-2017


Autorské výstavy :

• VRÁBLOVÁ, E. – MAJCHER, S. – JABLONSKÝ, M. / VMJ architects /: PREmenüDNV I.Bratislava: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku. 29.5. 2010 – 16.6. 2010. Kolektívna výstava / 11 autorov /.

• VRÁBLOVÁ, E. - MAJCHER, S. – JABLONSKÝ, M. - PUŠKÁR, B. : “PREmenüDNV II.” Bratislava: F-centrum, Istrijská 4, Devínska Nová Ves, 11.5. – 15.7. 2012. Kolektívna výstava. Architektonická štúdia autorov Vráblová-Puškár: 1. miesto –cena verejnosti.

• VRÁBLOVÁ, Edita - PUŠKÁR, B. “Nové funkcie pre stare stavebné štruktúry”, kurátorský projekt. Medzinárodná putovná výstava. Bratislava: Fakulta architektúry, 11.11. – 14.11. 2014. Kolektívna výstava. 

• VRÁBLOVÁ, E. - PUŠKÁR, B. – ŠUBÍN, D. : “PRIEstory DNV” Bratislava: Fakulta architektúry, 9.3. – 15.3. 2015. Kolektívna výstava. 

• VRÁBLOVÁ, Edita – prierez tvorby: Putovná výstava “I am a Woman Architect” – výber z tvorby 10 slovenských architektiek. Bratislava: Galéria architektúry SAS, 14.8. – 3.9. 2014. Creative Design Gallery, Prešov, 3.7-30.7. 2015. Kolektívna výstava. 


Architektonické štúdie a projekty /výber z tvorby/:

• VRÁBLOVÁ, Edita: Administratívne priestory, interiér, Tichá ul., realizačný projekt, Bratislava, 2006.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Administratívne priestory – interiér, Nám. 1. mája, Bratislava,  realizačný projekt, 2006.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Polyfunkčný objekt / ambulancie lekárov, lekáreň, bývanie /, Trenčianska Turná, realizačný projekt, 2006.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Rodinný dom, Ostrava - Markvartovice, Česká republika, realizačný projekt, 2007.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Sídlo firmy, interiér, ul.Gunduličova, Bratislava, realizačný projekt, 2008. 

• VRÁBLOVÁ, Edita: Rodinný dom A, Bratislava - Devínska Nová Ves, realizačný projekt, + interiér; 2008-2010. Projekt prezentovaný na putovnej výstave: “I am a Woman Architect”

• VRÁBLOVÁ, E. – MAJCHER, S. – JABLONSKÝ, M.: Hotel Kúria Dubnických, Beckov, štúdia, 2009. Projekt uverejnený v časopise ARCH 11/2010.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Rekonštrukcia vily Pilárikových / polyfunkčný objekt: ambulancia lekára, firma, bývanie; Skalica. Realizačný projekt, 2009.

• VRÁBLOVÁ, E. – MAJCHER, S. – JABLONSKÝ, M.: Dvor umenia ( galéria ). Devínska Nová Ves, architektonická štúdia, 2012. Projekt prezentovaný na výstave: “PREmenüDNV II.” Bratislava.

• VRÁBLOVÁ, E. – MAJCHER, S. – JABLONSKÝ, M.: “Grba na Grbe - Kopec na Kopci”- kreatívne centrum. Devínska Nová Ves, štúdia, 2010. Projekt uverejnený v časopise ARCH 7/2010. Projekt uverejnený v časopise Stavba. Projekt prezentovaný na výstave: PREmenüDNV I, Bratislava: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Rodinný dom, Záhorská Bystrica, realizačný projekt, 2011. 

• VRÁBLOVÁ, E. –PUŠKÁR, B.: M-láka park, kúpalisko. Devínska Nová Ves, architektonická štúdia, 2012. Projekt prezentovaný na výstave: “PREmenüDNV II.” Bratislava. Cena verejnosti. 

• VRÁBLOVÁ, E. –PUŠKÁR, Branislav: Informačné centrum vo vstupnej hale Ministerstva kultúry SR, Bratislava. Interiér - architektonická štúdia, 2012.  

• VRÁBLOVÁ, E. –PUŠKÁR, B.: Rodinný dom vo svahu, Bratislava IV. Realizačný projekt, 2013. Projekt uverejnený v časopise ARCH 1/2015.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Interiér advokátskej kancelárie, Bratislava. Realizačný projekt, 2014. Realizácia nominovaná na Cenu ARCH 2014 v 1. kole.

• VRÁBLOVÁ, Edita –PUŠKÁR, Branislav: Rodinný dom, Obytná zóna Mladé Čunovo, Bratislava. Realizačný projekt, 2015. Projekt publikovaný v časopise ARCH, v časopise Baumit.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Zariadenie ambulantnej starostlivosti, Devínska Nová Ves (súkromné zdravotnícke centrum- ambulancie lekárov). Realizačný projekt, 2015.

• STANKOCI, Ivan - VRÁBLOVÁ, Edita: Oddychový park, krajinárska štúdia, Devínska Nová Ves. Komplexný návrh, 2015/16.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Rodinný dom, Dúbravka, Bratislava. Realizačný projekt, 2016.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Rodinný dom „L“, Devínska Nová Ves, Bratislava. Projekt pre SP, realizačný projekt, 2016-2017.

• Vrablová E. - Jablonský, M. - Majcher, S. - Puškár B. :Modernizácia vstupných a spoločných komunikačných priestorov 3 bytových domov, Bratislava IV. Projekt pre stavebné povolenie, skolaudované, 2017.

• Vrablová E. - Jablonský, M. - Majcher, S. - Puškár B. : Námestie Jána Kostru DNV, Bratislava. Architektonická štúdia, 2017. Projekt publikovaný  v časopise ARCH, 5/2017.

• Vrablová E. – Kubica, A. - Levičanin, L. – Levičanin, A. : Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy. 1. miesto vo verejnej anonymnej architektonickej súťaži návrhov.  Architektonická štúdia publikovaná v časopise ASB, máj 2017; uvedená na výstave:  DAAD -Dni architektúry a dizajnu Bratislava  30.5.-4.6.2017 – superdesignstudio.

• VRÁBLOVÁ, Edita – MAJCHER, Stanislav – JABLONSKÝ, Marek - PUŠKÁR, Branislav: Nemocnica budúcnosti Martin - súťažný návrh odmenený medzinárodnou porotou, Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave, Martin, jún 2017, Odmena poroty.

• Vráblová, E. – Kočlík, D.: Lekáreň, Bratislava - Petržalka. Architektonická štúdia - realizačný projekt interiéru, objekt skolaudovaný, 2017.

• VRÁBLOVÁ, Edita –PUŠKÁR, Branislav – CZAFÍK, Michal: Rekonštrukcia interiéru telocvične na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave. Realizačný projekt, 2018. Projekt nominovaný na Cenu Arch 2020.

• KOČLÍK, Dušan - PUŠKÁR, Branislav - VRÁBLOVÁ, Edita: Koncepcia interiéru oddelenia neonatológie s adaptáciou na jednotku MCC, Bratislava. Realizačný návrh interiéru a zmena funkcie oddelenia neonatológie v “ NSP Sv. Cyrila A Metoda. 2018.

• VRÁBLOVÁ, Edita –PUŠKÁR, Branislav: Rodinný dvojdom, Dúbravka, Bratislava. Projekt pre územné rozhodnutie, 2017; Projekt pre stavebné povolenie 2019.

• Vráblová, E. – Kočlík, D.: Reprezentačný salónik. Levice. Architektonická štúdia - realizačný projekt interiéru, 2019.

• VRÁBLOVÁ, Edita –PUŠKÁR, Branislav – CZAFÍK, Michal: Interiér spoločenskej sály. Gymnázium Bilíkova, Dúbravka. Realizačný projekt, 2019.

• VRÁBLOVÁ, Edita – PUŠKÁR, Branislav: Materská škola Bratislava - Jarovce. Realizačný projekt 2019/20. Projekt publikovaný v časopise ARCH 10/2019.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Veľvyslanectvo Kazašskej republiky, Bratislava. Realizačný projekt interiéru, 2020.

• VRÁBLOVÁ, Edita – PUŠKÁR, Branislav – CZAFÍK, Michal: Revitalizácia areálu MTF STU, Trnava. Urbanistická štúdia 2020, realizačný projekt 2021.Projekt publikovaný v časopise ARCH 10/2020.

• VRÁBLOVÁ, Edita: Rodinný dom vo svahu. Strmé Sady, Dúbravka, Bratislava. Projekt pre stavebné povolenie 2021, objekt realizovaný.

• VRÁBLOVÁ, Edita – PUŠKÁR, Branislav – CZAFÍK, Michal: Posilovňa, Trnava. Realizačný prjekt interiéru 2021, realizácia 2021.

• VRÁBLOVÁ, Edita – PUŠKÁR, Branislav – CZAFÍK, Michal: Modernizácia interiéru - priestor coworking, MTF STU Trnava. Realizačný prjekt interiéru, 2021.


Publikačná činnosť /výber/:

• Vráblová, E.:  Farba v tvorbe architekta... In: Stavba, č. 4, 2005.

• Vráblová, E : Menej je viac versus menej je nuda. In: ARCH, č. 5, 2005.

• Vráblová, E.: Simmons Hall - internát z dielne Stevena Holla. In: Stavba, č. 7-8, 2007. 

• Vráblová, E.: Ako študenti bývajú v obilnom sile alebo v dielenskej hale. In: Stavba, č. 7-8, 2007. 

• Vráblová, E.: Inšpiratívne prefabrikácie objektov prechodného ubytovania.  In: Stavba, č. 9, 2007. 

• Vráblová, E.:  Internáty v Mlynskej doline v rukách študentov. In: Stavba, č. 11, 2007.  

• Vráblová, E.: Rozhovor s riaditeľom ŠDaJ Ľ. Štúra UK v Mlynskej doline. In: Stavba, č. 11, 2007.

• Vráblová, E.: Student housing – case study. In: Architektonické listy, č. 4, 2007.  

• Vráblová, E.: Richard Rogers v parížskom Centre Pompidou. In: Stavba, č. 1-2, 2008.

• Vráblová, E.: Jedenásť domov Gerta Wingårdha. In: Stavba, č. 6, 2008. 

• Vráblová, E.: Vplyv legislatívy na tvorbu objektov vysokoškolských domovov. In: Stavba,  č.4, 2009.  

• Vráblová, E. – Šubín, D.: PREmenüDNV. In: Stavba, č.3, 2010.   

• Vráblová, E. – Majcher, S. – Jablonský, M.: Grba na Grbe. In: ARCH, č.7-8, 2010.   

• Vráblová, E.: Vila B. In: Nové rodinné domy X.– september 2010, č.10, 2010.   

• Vráblová, E. – Majcher, S. – Jablonský, M.: Kúria Dubnických, Beckov. In: ARCH, č. 11, 2010.

• Vráblová, E.: Dom vo viniciach. In: Nové rodinné domy XI : september 2011.  

• Vráblová, E.: Modrá kompozícia. In: ARCH, č.4., 2011.   

• Vráblová, E.: Dubajské metro. In: Eurostav, č.10., 2011.   

• Vráblová, E. – Šubín D.: Devínska Nová Ves očami architektov. In: Študentské mestské zásahy a vízie - Devínska Nová Ves. STU v Bratislave, 2012. 

• Vráblová, E.: Ako forma sleduje funkciu. In: ARCH, č.3, 2013.

• Vráblová, E.: Bytový dom v centrálnej mestskej zóne. In: Lovich, P. -- Mikušková, D. Architektonické vízie mesta Galanta : Teória - Projekty. FA STU v Bratislave, 2012.

• Vráblová, E.: Humanizácia spoločných priestorov panelových bytových domov. In: Správa budov, roč. 6, č. 4.

• Vráblová, E.: Súčasné trendy v obnove fasád panelových bytových domov. Správca bytových domov, roč. 7, č. 6.

Domáci grant „Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na STU“ , vedúca projektu: L.Rollová, riešiteľ: B. Puškár ,2015-2017

Publikácie v zborníkoch z vedeckých seminárov :

• Vráblová, E.: Klasifikovanie budov na bývanie z hľadiska energetickej hospodárnosti.In: Energokoncepty II. Navrhovanie budov : vedecký seminár. STU v Bratislave, 2006. ISBN 80-227-2494-7

• Vráblová, E.: Energetická efektívnosť minimalizácie a prefabrikácie objektov prechodného ubytovania študentov. In: Energokoncepty IV.Navrhovanie budov : Zborník prednášok z vedeckého seminára. Bratislava: STU, 2007. ISBN 978-80-227-2765-5

• Vráblová, E.: Vplyv nových výrobných technológií na navrhovanie objektov prechodného ubytovania z dreva a hliny. In: Nové technologické systémy v navrhovaní budov I : Vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-227-3383-0

• Vráblová, E.: Transformácia objektov dopravného priemyslu (prepravných kotajnerov) na ubytovacie zariadenia. In: Nové technologické systémy v navrhovaní budov II : Vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. STU v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-227-3382-3

• Vráblová, E.: Ubytovací úsek vysokoškolských domovov – tendencie tvorby. In: Interiér 2009 : medzinárodná konferencia, 24.9. – 25.9. 2009, FA STU Bratislava. 2009. ISBN 978-80-227-3159-1

• Vráblová, E.: Študentské domovy budúcnosti. In: Nové technologické systémy v navrhovaní budov III : Vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. Bratislava: STU v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-227-3427-1

• Vráblová, E. – Puškár, B.: Specific forms of housing. In: Nowoczesność w architekturze : TOM I. Miedzynarodowa konferencja naukowa , Katowice. Gliwice: Wydzial architektury politechniki Ślaskiej , 2011. ISBN 978-83-928236-7-4

• Vráblová, E.: Preferencie vnímania farby na objektoch prechodného ubytovania. In: Architektura v perspektivě: Minulost. Místo. Každodennost. Zahraničný recenzovaný vedecký zborník. Ostrava, Stavební fakulta, Vysoká škola baňská, Technická univerzita, 2011. ISBN 978-80-87079-17-8

• Vráblová, E.: Transformácia nebytových stavieb na hotely. In: Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel IV. : Medzinárodný vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. Bratislava: FA STU, 2011. ISBN 978-80-227-3638-1

• Vráblová, E.: Architektonické stvárnenie parteru panelového bytového domu (prevádzka, funkcie, bezpečnosť, bezbariérovosť). In: Komplexná obnova bytových domov 2011 : Zborník z V. medzinárodnej konferencie. Podbanské, 23.-25.11.2011. 1.vyd. Martin, 2011. ISBN 978-80-227-3650-3

• Vráblová, E.: Transformácia lodných prepravných kontajnerov na ubytovacie zariadenia. In: In Techné Ostrava 2011: Industriální historické objekty a jejich současnost. Ostrava: DK POKLAD, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-87079-16-4

• Vráblová, E. – Majcher, S.: Transformation of non-residential buildings onto temporary accomodation. In: Nowoczesność w architekturze: Miedzynarodowa konferencja naukowa, 21.-22.6.2012, Gliwice, Poľská republika. Gliwice: Wydzial architektury politechniki Ślaskiej, 2012. ISBN 978-83-63849-12-2

• Vráblová, E.: Nové trendy v architektonickej obnove fasád panelových bytových domov - špeciálne povrchy. In: Komplexná obnova bytových domov 2012 : VI. medzinárodná odborná konferencia. Podbanské 20.-22.11.2012. 1. vyd. Martin, 2012. ISBN 978-80-227-3833-0

• Vráblová, E. – Majcher, S.: Vysokoškolský areál v Mlynskej doline - vízie integrácie výskumu a vývoja. In ŠOV BA 2012 Špičková Občianska Vybavenosť Bratislavy - problémy a perspektívy európskej metropoly : Zborník referátov z I. ročníka Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. STU FA Bratislava, 17.10.2012. 1. vyd. STU v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-227-3844-6

• Vráblová, E. – Puškár, B.: Individualita a reprezentatívnosť konverzií industriálnej architektúry. In: Techné Ostrava 2012: Současné formy užívání industriálních historických objektů. 17.-19.10.2012, Ostrava-Poruba. 2012. ISBN 978-80-87079-25-6

• Vráblová , E.: Expanzia študentského bývania v druhej polovici 20. storočia. In Proměny architektury 2. poloviny 20. století : Mezinárodní konference 19.-20.4.2012, Vysoká škola báňská TU, Ostrava. 1. vyd. : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-87079-27-0

• Vráblová, E.: Efektívne renovácie priečelí bytových domov. In Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : Medzinárodný vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava: STU, 2012. ISBN 978-80-227-3850-7

• Vráblová , E.: Green koncepty -využitie zelene pri obnove bytových domov s cieľom zníženia energetickej náročnosti. In Komplexná obnova bytových domov 2013 : VII. Medzinárodná odborná konferencia. Podbanské,SR,20.-22.11.2013. Bratislava,2013. ISBN 978-80-227-4037-1

• Vráblová , E.: Revízia študentskej obytnej bunky v aktuálnej architektonickej tvorbe. In Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - 1. ročník, 27.11.2012, FA STU, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : FA STU, 2013. ISBN 978-80-227-3930-6

• Vráblová , E. - Puškár, B.: Bratislava - efemérne črty metropoly. In Město a metropole, 2013. Stavební fakulta, Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-87079-36-2.

• Vráblová , E. - Puškár, B.: Prototypy komfortného ubytovania na minimálnej ploche. In Interiér 2013 : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, FA STU Bratislava 26.-27. september 2013. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. ISBN 978-80-227-4042-5

• Vráblová , E. - MAJCHER, S.: Evolution of student housing layouts. In Nowoczesność w architekturze. Integracija - Identifikacja - Innowacja  TYCHY 2013: Tom 4 - Nowoczesność. VII. Miedzynarodowa konferencja naukowa, 20.6.2013, Wydzial Architektury Politechniky Ślaskiej, Gliwice, 2013. ISBN 978-83-63-849-72-6

• Vráblová , E. - Puškár, B.: Dostavby v prostredí sídlisk - modelové riešenia pre Devínsku Novú Ves a Nitru. In Coneco 2014. Zborník odborných referátov z 21. odbornej konferencie, 26.marca 2014, Incheba,  1. vyd. Bratislava : BB Print, 2014. ISBN 978-80-89627-03-5

• Vráblová , E. - Czafík, M.: Tvorba diferencovaného obytného prostredia v panelových bytových domoch a sídliskách ako nástroj zvýšenia sociálnych väzieb obyvateľov. In Komplexná obnova bytových domov 2014 : zborník prednášok z VIII. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie.  1. vyd. Martin, 2014. ISBN 978-80-227-4272-6

 

Monografia:

• Bacová, A.- Puškár, B.-Vráblová, E.: Nové modely bývania. Monografia. Vyd. Gasset, Praha, 2015. ISBN  978-80-87079-47-8

• Vráblová, E. : Progresívne trendy v bývaní vysokoškolských študentov: Ubytovací úsek vysokoškolských domovov, FA STU, Bratislava 2008. Dizertačná práca.

Vysokoškolské učebnice:

VYSOKOŠKOLSKÉ DOMOVY

VYSOKOŠKOLSKÉ DOMOVY

Informácie o publikácii:

Autori: Edita Vráblová
Vydavateľstvo: Spektrum STU, Bratislava, 2022
Grafický návrh: Edita Vráblová, Czafík Michal
Jazyková korektúra: Mgr. Gabriela Kubičková
Recenzenti: Branislava Budkeová, Michal Kohout, Peter Stec
Tlač: Forpress Nitrianske tlačiarne
Rozsah: 114 s., 7,627 AH, 7,779 VH
ISBN  978-80-227-5194-0

 

Samostatný zborník:

• Vráblová, E.: Bývanie vysokoškolských študentov. In: Praktická príručka funkčných a  technických požiadaviek na výstavbu. Verlag Dashöfer, 2009, s. 1-50. ISSN 1335-8634  

• Bacová, A. – Tóthová, Z. - Vráblová, E.: Študentské mestské zásahy a vízie - Devínska Nová Ves. STU v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-227-3657-2

• Bacová, A.  – Puškár, B.  - Vráblová, E.: Rozvojové impulzy pre mesto Nitra. STU v Bratislave, 2013. ISBN: 978-80-227-3657-6