Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

Architekt, vysokoškolský pedagóg orcid logo

Michal Czafík narodený 1985 v Bratislave. Absolvoval Strednú priemyselnú školu stavebnú v Bratislave (2005). V štúdiu architektúry pokračoval na Fakulte architektúry Slovenskej technickej unierzity v Bratislave, kde mu bola v roku 2011 udelená spolu s titulom Ing. arch. aj Cena dekana. Doktorandské štúdium (PhD.) ukončil v roku 2014 obhajobou dizertačnej práce na tému: Humanizácia ubytovacieho úseku v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi. V súčasnoti pracuje ako vysokoškolský pedagóg so špecializáciou na nájomné bývanie, sociálne formy bývania a revitalizáciu obytných budov. Okrem iného sa venuje aj projekčnej činnosti v oblasti architektúry obytných budov, ich rekoštrukcií, ale i oblasti urbanizmu.

Od roku 2015 pracuje na Fakulte architektúry v pozícii oborného asistenta, venuje sa pedagogickej činnosti, vedecko - výskumnej činnosti a publikačnej činnosti. Prednáša na domácich i zahraničných konferenciách, je členom štátnicovych komisií, porôt. V roku 2015-2018 ho Ministertvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja menovalo do komisie pre posudzovanie nájomných a sociálnych foriem obytných budov s názvom Progresívne, cenovo dostupné bývanie.


Vzdelanie

2011 - Ing. arch.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov

Zameranie: Budovy pre bývanie

Téma diplomovej práce: Mestský polyfunkčný komplex s hotelom****

Ved. práce: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.

2014 - PhD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov

Téma dizertačnej práce: Humanizácia ubytovacieho úseku v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi

Školiteľ: doc. Ing. arch. Marián Malovaný, CSc.

OCENENIA

2010 - ODMENA prof. KARFÍKA za najlepšiu ateliérovú prácu v oblasti architektonickej tvorby, Zameranie: Budovy pre bývanie, Bytový dom Sládkovičovo (ateliér doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.)

2011 - CENA DEKANA za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia

2013 - Najlepší príspevok 15. medzinárodnej odbornej konferencie doktorandského štúdia JUNIORSTAV 2013 v Brne, v sekcii Udržateľná výstavba budov a udržateľný rozvoj sídel

2013 - Vyzvaná prednáška v súvislosti s konferenciou Ľudia bez domova 2013 - rozvoj potenciálu človeka bez domova.


Pedagogická činnosť

Pôsobenie v predmetoch:

Obytné budovy

Základy architektonického navrhovania I

Základy architektonického navrhovania II

Ateliér architektonického navrhovania I

Ateliér III

Ateliér seminár Modulu M1

Ateliér Modulu M1

Sociálne formy bývania

Vývojové trendy bývania

Revitalizácia obytného prostredia

Bakalárska práca

Ateliérový seminár II-A

Diplomová práca

Diplomový seminár

Bakalári:

2016, Bc. Lucia Barančoková, Múzeum a galéria fotografie

2016, Bc. Marek Cipko, Múzeum a galéria fotografie

2016, Bc. Martin Biznár, Štúdio tanca

2017, Bc. Lenka Horváthová, Art škôlka

2017, Bc. Tatiana Hanzelová, Art škôlka

2017, Bc. Alžbeta Francisciová

2018, Bc. Lenka Baková, Tržnica

2018, Bc. Monika Balalová, Polyfunkčný bytový dom

2018, Bc. Peter František Baroš, Polyfunkčný bytový dom

Diplomanti:

2021, Ing. arch. Marianna Krajčírová, Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava - Mlynské Nivy

2020, Ing. arch. Kornélia Lincéniová, Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava - Petržalka - Nominácia na Cenu profesora Jozefa Lacka

2020, Ing. arch. Henrieta Hlaváčová, Polyfunkčný obytný komple, Bratislava - Petržalka

2019, Ing. arch. Lenka Horváthová, Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava - Petržalka

2019, Ing. arch. Viktória Tejová, Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava - Petržalka

2019, Ing. arch. Adriána Smolková, Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava - Petržalka


Účasť v porotách

2015 - Progresívne, cenovo dostupné bývanie na rok 2014, 17. ročník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

2016 - Progresívne, cenovo dostupné bývanie na rok 2015, 18. ročník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

2017 - Progresívne, cenovo dostupné bývanie na rok 2016, 19. ročník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

2018 - Progresívne, cenovo dostupné bývanie na rok 2016, 19. ročník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

2017 - Rodinný dom Velux - súťaž


Členstvá:

2021 - súcasnosť, Člen Edičnej rady časopisu Space&FORM (Scientific journal of Polish Academy of Sciences and West Pomeranian University of Technology)


Výber z realizácií a architektonických štúdií

• Czafík, M: Nadstavba rodinného domu, Bratislava - Jarovce, realizačný projekt, 2012

• Czafík, M: Záhradná chatka, Bratislava - Dúbravka, realiz. projekt 2013

• Czafík, M: Dostavba a nadstavba rodinného domu, Bratislava - Rusovce, realizačný projekt, 2012

• Czafík, M.: Rodinný dom Senec, architektonická štúdia, 2013

• Czafík, M.: Rodinný dom, Bratislava Rusovce, realizačný projekt,2013

• Czafík, Michal: Rodinný dom Mladé Čunovo, Bratislava - Čunovo - realizačný projekt, 2014

• Czafík, M.: Rodinný dom Jarovce, Bratislava - Jarovce, realizačný projekt, 2014

• Czafík, M.: Rodinný dom, Bratislava - Jarovce, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a architektonická štúdia, 2014

• Czafík, M., - Malovaný, M.: KGB, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, 2014 (50%-50%)

• Czafík, M., - Malovaný, M.: Nadstavba arekonštrukcia Základnej školy Jarovce, realizačný projekt, 2017

• Czafík, M., - Malovaný, M.: Rekonštrukcia a prestavba telocvične, Jarovce, realizačný projekt, 2017

• Czafík, M.: Rodinný dom Čunovo, realizačný projekt, 2017

• Czafík, M.: Rodinný dom - prestavba a nadstavba, 2017

• Kováč, B., - Görner, K., - Czafík, M., - Štefancová, L.: Urbanistická štúdia centrálnej rozvojovej osi Petržalky, Variant A, 2018

• Kováč, B., - Görner, K., - Czafík, M., - Štefancová, L.: Urbanistická štúdia centrálnej rozvojovej osi Petržalky, Variant B, 2018

• CZAFÍK, Michal - VRÁBLOVÁ, Edita –PUŠKÁR, Branislav: Rekonštrukcia interiéru telocvične na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave. Realizačný projekt, 2018. Projekt nominovaný na Cenu ARCH 2020.

• CZAFÍK, Michal - VRÁBLOVÁ, Edita –PUŠKÁR, Branislav: Interiér spoločenskej sály. Gymnázium Bilíkova, Dúbravka. Realizačný projekt, 2019.

• VRÁBLOVÁ, Edita –PUŠKÁR, Branislav – CZAFÍK, Michal: Interiér spoločenskej sály. Gymnázium Bilíkova, Dúbravka. Realizačný projekt, 2019.

• VRÁBLOVÁ, Edita – PUŠKÁR, Branislav – CZAFÍK, Michal: Revitalizácia areálu MTF STU, Trnava. Urbanistická štúdia 2020, realizačný projekt 2021.Projekt publikovaný v časopise ARCH 10/2020.

• VRÁBLOVÁ, Edita – PUŠKÁR, Branislav – CZAFÍK, Michal: Posilovňa, Trnava. Realizačný prjekt interiéru 2021, realizácia 2021.

• VRÁBLOVÁ, Edita – PUŠKÁR, Branislav – CZAFÍK, Michal: Modernizácia interiéru - priestor coworking, MTF STU Trnava. Realizačný prjekt interiéru, 2021.

Architektonické súťaže:

• Czafík, M., - Deáková B.: Medzinárodná architektonická súťaž: Návrh domova pre seniorov Praha - Strašnice systémom priestorovej modulácie (50%-50%)

• Czafík, M.: Bytový dom Senec, architektonická súťaž

• Czafík, M, - Malovaný, M.: Návrh interiéru a rekonštrukcia auly Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (50%-50%)


Publikačná činnosť

Aktuálna publikačná činnosť TU!

Výber z publikačnej činnosti:

• CZAFÍK, Michal. Revitalizácia obytného prostredia bytových domov. 1. vyd. Bratisalva, Slovensko: Spektrum. 2021, 181 s. ISBN  978-80-227-5121-6

• Czafík, Michal - ŽÚŽIOVÁ, Zuzana - MAJCHER, Stanislav - SLÁDEK, Michal. Prostredie ako podpora a terapia. In Dizajn s ohľadom na človeka : humanizácia mikroprostredia. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Vydavateľstvo STU, 2015, S. 188-213. ISBN 978-80-227-4403-4.

CZAFÍK, Michal - GÖRNER, Karol - ŠTEFANCOVÁ, Lucia. Participation as an innovative method in architectural education. In Global journal of engineering education. Vol. 21, iss. 3 (2019), s. 227-232. ISSN 1328-3154 (2019: 0.509 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85077915742.

CZAFÍK, Michal - PUŠKÁR, Branislav - VRÁBLOVÁ , Edita - BACOVÁ, Andrea. Architectural education and residential buildings. In Global journal of engineering education. Vol. 22, Iss. 3 (2020), s. 222-227. ISSN 1328-3154 (2020: 0.580 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85096771381.

CZAFÍK, Michal - PUŠKÁR, Branislav - VRÁBLOVÁ , Edita. Conceptual Contextual thinking in architectural education. In Global journal of engineering education. Vol.23, Iss. 2 (2021), s. 106-111. ISSN 1328-3154 (2020: 0.580 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85114013998 ; DOI ; SCOPUS_INTID.

ŠTEFANCOVÁ, Lucia - GÖRNER, Karol - FURDÍK, Daniel - CZAFÍK, Michal. Graphics in urban design – possibilities of hand-drawn images and computer techniques. In Architecture Civil Engineering Environment - ACEE Journal. Vol. 13, no. 4 (2020), s. 31-44. ISSN 1899-0142. V databáze: WOS: 000604342400003 ; DOI: 10.21307/ACEE-2020-028.

• CZAFÍK, Michal. Humanizácia ubytovacieho úseku v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014. Dizertačná práca.

• CZAFÍK, Michal - TÓTHOVÁ, Zuzana. Percepcia suburbanizačného procesu v pohraničnom regióne Bratislavy a jeho potenciál. In Czech Journal of Civil Engineering [elektronický zdroj]. Vol. 2, iss. 1 (2016), online, s. 27-35. ISSN 2336-7148.

• CZAFÍK, Michal - VRÁBLOVÁ , Edita. Current architectural concepts of housing for homeless. In Architecture in Perspective 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 7th Architecture in Perspective 2015 = 7. Architektura v perspektivě 2015, Ostrava, Czech Republic, 24-25 October 2015. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015, S. 32-33. ISBN 978-80-248-3802-1. V databáze: WOS: 000367406500008.

• CZAFÍK, Michal - MAJCHER, Stanislav - VRÁBLOVÁ , Edita. Hospital facilities of socialist type and their adaptability with respect to human. In Architecture in Perspective 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 8th Architecture in Perspective 2016 = 8. Architektura v perspektivě 2016, Ostrava, Czech Republic, 13-14 October 2016. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, S. 107-109. ISBN 978-80-248-3940-0. V databáze: WOS: 000393241900029.

• CZAFÍK, Michal. Spontaneous values of standardised objects in the context of architectural revitalisation = Spontánne hodnoty typizovaných objektov v kontexte architektonickej revitalizácie. In Architecture in Perspective 2018 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava, ČR, 29. - 30. 11. 2018 = Architektura v perspektivě 2018. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, S. 135-137. ISBN 978-80-248-4236-3.

• VRÁBLOVÁ , Edita - CZAFÍK, Michal - MAJCHER, Stanislav. Alternative forms of temporary accommodation in extreme conditions. In Architecture in Perspective 2017 : Sborník příspěvků z 9. mezinárodní konference. Architecture in Perspective = Architektura v perspektivě 2017. Ostrava, ČR, 2. - 3. 11. 2017 = Architektúra v perspektivě 2017. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, S. 57-59. ISBN 978-80-248-4058-1. V databáze: WOS: 000432503300013.

CZAFÍK,M.: Sociologický výskum v Devínskej Novej Vsi. 2014. (Pozn.: Parciálne výsledky)

• CZAFÍK, M.: Bývanie ľudí bez domova. Aktuálny stav v útulkoch určených pre skrytých bezdomovcov. ALFA : Architektonické listy FA STU, 2014 (vedecká práca v domácich časopisoch)

• CZAFÍK, M. Humanizácia prostredia v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi. In: Kotradyová, V. et al.: Dizajn s ohľadom na človeka, humanizácia mikroprostredia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2014. ISBN... (kapitola v odbornej monografii v tlači)

• CZAFÍK, M. Fasáda ako výrazový prvok sociálneho bývania. In: Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel

V : Medzinárodný vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012, s. 121--126. ISBN 978-80-227-3850-7.

• CZAFÍK, M. Vplyv nových technológií a konštrukcií na udržateľnosť objektov určených pre sociálne bývanie. In: Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel

IV. : Medzinárodný vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2011, s. 130--134. ISBN 978-80-227-3638-1.

• CZAFÍK, M. Bývanie chudobných - charakteristika a stratégie navrhovania ubytovacích úsekov v zariadeniach sociálnych služieb.

In Juniorstav 2013 [elektronický zdroj] : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. VUT, Brno, 7.2.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 4. ISBN 978-80-214-4670-0

• CZAFÍK, M. Interiér v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi - humanizácia prostredia.

In Interiér 2013 : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, FA STU Bratislava 26.-27. september 2013. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 28--31. ISBN 978-80-227-4042-5.

• CZAFÍK, M. Bývanie v hmotnej núdzi - charakteristiky ubytovacích jednotiek v zariadeniach na území Bratislavy.

In: Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - 1. ročník, 27.11.2012, FA STU, Bratislava.

1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov, 2013, s. 72--74. ISBN 978-80-227-3930-6.

• CZAFÍK, M. Bývanie pre chudobných a udržateľnosť. Eurostav: recenzovaný odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry Roč.19, č.1-2. s. 24--27. ISSN 1335-1249.

• CZAFÍK, M. Obnova bytových domov pre marginalizované skupiny - participatívne koncepty sociálneho bývania.

In: Komplexná obnova bytových domov 2013 : VII. Medzinárodná odborná konferencia. Legislatívne a technické nástroje znižovania energetickej náročnosti bytových domov. Podbanské,SR,20.-22.11.2013. Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2013, s. 103--106. ISBN 978-80-227-4037-1.

• CZAFÍK, M., VRÁBLOVÁ, E.: Tvorba diferencovaného obytného prostredia v panelových bytových domoch a sídliskách ako nástroj zvýšenia sociálnych väzieb obyvateľstva. In: Komplexná obnova bytových domov 2014 : VIII. Medzinárodná odborná konferencia. Podbanské, SR, 19.-21.11.2014, Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2014, s. 95.-98. ISBN 978-80-227-4272-6 (50%-50%)

KONFERENCIE (uvádzaná len aktívna účasť)

• CZAFÍK, Michal. Bývanie chudobných - charakteristika a stratégie navrhovania ubytovacích úsekov v zariadeniach sociálnych služieb. 15. odborná konferencia doktorandského štúdia: Juniorstav 2013. VUT Brno, február 2013 (najlepší príspevok konferencie v sekcii Udržateľná výstavba budov a udržateľný rozvoj sídel)

• CZAFÍK, Michal. Problematika bývania v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi. V. ročník medzinárodnej konferencie: Ľudia bez domova 2013. "Rozvoj potenciálu človeka bez domova", Beladice, máj 2013 (vyzvaná prednáška)

• CZAFÍK, Michal. Obnova bytových domov pre marginalizované skupiny - participatívne koncepty sociálneho bývania. VII. medzinárodná odborná konferencia: Komplexná obnova bytových domov 2013, Podbanské, november 2013

• Czafík, Michal: Tvorba diferencovaného obytného prostredia v panelových bytových domoch a sídliskách ako nástroj zvýšenia sociálnych väzieb obyvateľstva. In: Komplexná obnova bytových domov, november, 2013: VIII. Medzinárodná odborná konferencia. Podbanské. (konferencia prebehne 19.-21.11.2014)

Ostatné:

• CZAFÍK, M. Európsky vedecký potenciál v Brne. Informačné listy FA STU Roč.19, február. s. 10. ISSN 1337-245.

• CZAFÍK, M. Komplexná obnova bytových domov 2013. Informačné listy FA STU Roč.21, december. s. 5. ISSN 1337-245.

• CZAFÍK, M. Súčasný "slovenský" rodinný dom: vyhodnotenie národného kola medzinárodnej súťaže. Informačné listy FA STU Roč.21, máj. s. 5. ISSN 1337-245.

• CZAFÍK, M. 3D modely bývania pre Nitru. Informačné listy FA STU Roč. 20, marec. s. 10. ISSN 1337-245.

• CZAFÍK, M. Nové funkcie pre staré stavebné štruktúry / Neue Funktionen für alte Baustrukturen. Informačné listy FA STU Roč. 20, december.

Účasť v grantoch:

REGIOGOES

• BACOVÁ, A., PUŠKÁR,B., VRÁBLOVÁ, E., MALOVANÝ, M., TÓTHOVÁ, Z., CZAFÍK,M.

Medzinárodný grantový projekt Regiogoes, Creating the Future: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.

Projekt Regiogoes, FA STU hlavný partner a hlavný riešiteľ za SR (Bacová, A. – vedúca projektu za SR, grant pridelený v decembri 2012, realizované v spolupráci s Rakúskou akadémiou vied, Viedeň)

• BUDIAKOVÁ, M., ILKOVIČOVÁ, Ľ., SZALAY, J., POLIAK, M., CZAFÍK, M., VESELSKÝ, J., 

Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel (039STU-4/2014), KEGA, 2014-2016