Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

VYSOKOŠKOLSKÉ DOMOVY

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA

VYSOKOŠKOLSKÉ DOMOVY

Informácie o publikácii:

Autori: Edita Vráblová
Vydavateľstvo: Spektrum STU, Bratislava, 2022
Grafický návrh: Edita Vráblová, Czafík Michal
Jazyková korektúra: Mgr. Gabriela Kubičková
Recenzenti: Branislava Budkeová, Michal Kohout, Peter Stec
Tlač: Forpress Nitrianske tlačiarne
Rozsah: 114 s., 7,627 AH, 7,779 VH
ISBN  978-80-227-5194-0

REVITALIZÁCIA OBYTNÉHO PROSTREDIA BYTOVÝCH DOMOV

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA

Informácie o publikácii:

Autori: Michal CZAFÍK
Vydavateľstvo: Spektrum STU, Bratislava, 2021
Grafický návrh: Edita Vráblová, Branislav Puškár
Jazyková korektúra: Anna Čičmancová
Recenzenti: Martina Peřinkova, Hana Urbášková, Andrea Bacová
Tlač: Forpress Nitrianske tlačiarne
Rozsah: 181 s., 17,273 AH, 17,506 VH
ISBN  978-80-227-5121-6

PONUKA VÝBEROVÝCH PREDMETOV_2020/2021

SLOVENSKÝ RODINNÝ DOM 2006-2015 /

SLOVAK FAMILY HOUSE 2006-2015

Foto z vernisáže výstavy Slovenský rodinný dom 2006-2015 na Fakulte architektúry  ČVUT v Prahe:

https://media.cvut.cz/cs/foto/20180409-vystava-slovensky-rodinny-dom-na-fa

Fakulta architektúry ČVUT - foyer, Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Výstava potrvá:  od 9. apríla 2018 - do 20. apríla 2018

Vernisáž:  9. apríl  2018 o 17,30 hod.

 

Kurátorka výstavy a autorka rovnomennej publikácie  doc.Ing.arch. Andrea Bacová, Phd. prednesie sprievodnú prednášku po zahájení výstavy o 18,00 v posluchárni Krejcar (č.111).

Reprezentatívna putovná výstava Slovenský rodinný dom 2006-2015 / Slovak Family House 2006-2015 podáva správu o kultúre rezidenčného bývania na Slovensku. Projekt je zameraný na prezentáciu architektúry slovenských rodinných domov realizovaných v období  rokov 2006 - 2015. 

Viaže sa k nej rovnomenná dvojjazyčná publikácia, ktorú autorsky pripravila kurátorka výstavy Andrea Bacová (Vydavateľstvo Eurostav, 2017).

Výstava je realizovaná ako medzinárodná putovná výstava, ktorá bola predstavená  na jeseň 2017 v Bratislave (v galériii Umelka, na Fakulte architektúry STU, v Zichyho paláci). Paralelne sa konala aj v Ottawe v priestoroch Slovenského veľvyslanectva v Kanade. Výstava sa tak stala  významným kultúrnym projektom, ktorý zabezpečuje propagáciu slovenskej architektúry v medzinárodnom prostredí. Paralelnosť výstavy vyjadruje  snahu o vytváranie kultúrnych mostov  nielen v štátoch Európy, ale aj medzi štátmi dvoch kontinentov.

V roku 2018 výstava pokračuje na viacerých miestach v Čechách (FA ČVUT Praha, FA VUT Brno)  a paralelne na veľvyslanecte SR vo Washingtone.

Kurátora výstavy:  doc.Ing.arch.Andrea Bacová, PhD.

Výstava bola realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, firmy Baumit  a pod záštitou Veľvystanectva SR v Ottawe. Organizovaná je Fakultou architektúry STU v Bratislave v spolupráci s vydavateľstvom Eurostav, časopisom ARCH o architektúre, Slovenskou výtvarnou úniou a Olejar Architect.

SLOVENSKÝ RODINNÝ DOM 2006-2015 /

SLOVAK FAMILY HOUSE 2006-2015

 

Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava

20. november 2017 – 31. december 2017,

pondelok-piatok 9,00-18,00, sobota 13,00-18,00

 Reprezentatívna putovná výstava Slovenský rodinný dom 2006-2015 / Slovak Family House 2006-2015 podáva správu o kultúre rezidenčného bývania na Slovensku. Projekt je zameraný na prezentáciu architektúry slovenských rodinných domov realizovaných v období  rokov 2006 - 2015.  Výstava je realizovaná  súbežne v Bratislave aj v Ottawe v priestoroch slovenského veľvyslanectva v Kanade. Stáva sa tak kultúrnym projektom, ktorý zabezpečuje propagáciu slovenskej architektúry v medzinárodnom prostredí, pričom paralelnosť výstavy je symbolom vyjadrenia snahy o vytváranie kultúrnych mostov medzi štátmi dvoch kontinentov.

Kurátora výstavy: Andrea Bacová

Slovenský rodinný dom 2006 - 2015/ Slovak Family house 2006 -2015

Vernisáž putovnej výstavy dňa 14.septembra 2017 v bratislavskej galérii Umelka  otvoril podpredseda Slovenskej výtvarnej  únie Branislav Jelenčík.  Projekt medzinárodnej  putovnej  výstavy predstavila prítomným kurátorka Andrea Bacová. Je to v poradí už druhá pomerne rozsiahla výstava na túto príťažlivú tému. Na jeseň v roku 2006 boli vystavované rodinné domy z obdobia rokov  1989-2005 na viacerých miestach Slovenska a v Kanade. Aktuálna výstava je teda voľným pokračovaním projektu spred 11 rokov a mapuje nasledujúce obdobie rokov 2006-2015.  Zároveň nadväzuje na  publikáciu Slovenský rodinný dom 2000-2015, ktorú pripravila autorka a zároveň kurátorka výstavy na jeseň 2016 vo vydavateľstve  Eurostav. Výstava je takto výstupom z  dlhšej – takmer 20 ročnej výskumnej cesty a zachytáva vývoj slovenského rodinného domu za ostatných 10 rokov (i keď v knihe sa venuje vývoju už od roku 2000). Výstava mapuje 33 rodinných domov, ktoré patria k tým mienkotvorným a reprezentujú kvalitnú rezidenčnú architektúru individuálne projektovaného rodinného domu  za ostatných 10 rokov. Podávajú tak správu o kultúre rezidenčného bývania, proklamujú aktuálny životný štýl, ale zároveň aj meniacu sa formu jeho vlastnej reprezentácie.

Rodinné domy – ich výstavba sa presunuli z mesta na jeho okraj, do krajinného zázemia, doslova do poľa, na vidiek. Táto veľká zmena v lokalizácii rodinného domu  významným spôsobom ovplyvnila architektonický koncept, objemové i funkčné riešenie. Na výstave možno vidieť rodinné domy významných slovenských architektov, ktorí sa touto témou už dlhodobo zaoberajú -  Ľubomír Závodný, Sebastián Nagy,Pavol Pokorný, Martin Paulíny- Branislav Hovorka, Irakli Eristavi, Martin Jančok a mnohí ďalší. Patria k tým, ktorí prispievajú významným spôsobom ku kultivácii všeobecného vkusu širokej verejnosti.

Výstava v bratislavskej Umelke potrvá do 1.novemnra 2017, potom sa presunie do vstupného vestibulu na Fakultu architektúry STU, neskôr do Zichyho paláca v Bratislava a paralelne bude v októbri prebiehať aj na veľvyslanectve SR v Ottawe.

autor fotografií: Matej Kováč

VIAC FOTO TU!

 

 

SLOVENSKÝ RODINNÝ DOM 2006-2015 / SLOVAK FAMILY HOUSE 2006-2015

Galéria Umelka, Kamenná sála, Dostojevského rad 2, Bratislava

12. september 2017 – 1. október 2017

otvorená denne okrem pondelka  od 12. do 18. hodiny

Vernisáž 14. september 2017 o 17,30 hod.

Kurátorka výstavy: Andrea Bacová

 

Reprezentatívna putovná výstava Slovenský rodinný dom 2006-2015 / Slovak Family House 2006-2015 podáva správu o kultúre rezidenčného bývania na Slovensku. Projekt je zameraný na prezentáciu architektúry slovenských rodinných domov realizovaných v období rokov 2006 – 2015.

Výber realizovaných diel vychádza z rovnomennej publikácie autorky A.Bacovej:  Slovenský rodinný dom 2000-2015 / Slovak Family House 2000-2016 (vyd.Eurostav 2016). Výstava je reprezentatívnym kultúrnym projektom, ktorý bude postupne putovať po Slovensku i v zahraničí, s cieľom zabezpečiť  propagáciu slovenskej architektúry v medzinárodnom prostredí. V októbri 2017 bude výstava inštalovaná paralelne na Fakulte architektúry STU a súbežne aj v priestoroch veľvyslanectva SR v Ottawe.

Projekt je realizovaný prostredníctvom grantu z Fondu na podporu umenia.

 

Študujte s nami_prihláste sa k nám na ateliér!

Študenti 5-ci, ktorí sa ešte rozhodujete na aký výberový predmet a zameranie
ateliéru sa prihlásiť – ponúkame predmetovú koncepciu Ústavu architektúry
obytných budov – 3 voliteľné predmety a ateliérovú tvorbu, ktorá bude zameraná
na podrobný projekt súčasného rodinného domu aj s architektonickými detailami,
tak aby ste boli pripravení do praxe.

Prednášky výberových predmetov reflektujú aktuálne témy v oblasti bývania.
Podporujeme diskusiu, workshopové metódy, slobodný názorový prejav a
kreativitu.

doc.Ing.arch.Andrea Bacová, Phd.
vedúca Ústavu architektúry obytných budov

 

KRST KNIHY

Dňa 14.11.2016 prebehol krst novej publikácie od autorky Andrey Bacovej

SLOVENSKÝ RODINNÝ DOM 2000 - 2015

v priestoroch auly Emila Belluša na Fakulte architektúry STU. V príjemnej a uvoľnenej atmosfére prebehla diskusia k téme súčasného rodinného domu za účasti pani dekanky doc. Ľubici Vitkovej. Okrem architektov sa diskusie a prezentácie zúčastnili i investori rodinných domov, predagógovia a študenti.

Krstnými rodičmi sa stali pani Lalíková (šéfredaktorka Vydavateľstva Eurostav) a pán Hrozienčik (majiteľ Vily Hrozno). Knihe želáme veľa úspešných čitateľov!

Kniha je dostupná v predajni Archbooks na FA STU (www.archbooks.sk) a vo Vydavateľstve Eurostav (www.eurostav.sk).
Viac foto na facebooku!

 

POZVÁNKA NA KRST KNIHY

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Vydavateľstvo Eurostav a autorka knihy Andrea Bacová si Vás dovoľujú pozvať na prezentáciu a krst knihy:

SLOVENSKÝ RODINNÝ DOM 2000 - 2015

spojenú so stretnutím architektov a majiteľov rodinných domov, 14. novembra 2016_pondelok_o 15,30 hod.
v aule Emila Belluša, Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava

 

 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

NÁJOMNÉ BÝVANIE PRE DÚBRAVKU

 

 

ÚSTAV ARCHITEKTÚRY OBYTNÝCH BUDOV

ponúka v inžinierskom stupni štúdia zaujímavý cyklus prednášok v rámci VÝBEROVÝCH PREDMETOV:

VÝVOJOVÉ TRENDY BÝVANIA

REVITALIZÁCIA OBYTNÉHO PROSTREDIA

SOCIÁLNE FORMY BÝVANIA.

Každý predmet je limitovaný stanovenou kapacitou. Po naplnení kapacity predmetu budú akceptovaní študenti, ktorí sa prihlásili skôr. Posledný možný termín na prihlásenie je 26.2.2016. Bližšie informácie je možné zistiť aj počas NOCI ARCHITEKTÚRY. 

 

 

Pozvánka na vernisáž výstavy

„Nová architektúra pre mesto Stará Turá”

Výstava „Nová architektúra pre mesto Stará Turá” predstavuje študentské projekty 2. ročníka vypracované pod vedením pedagógov Ústavu architektúry obytných budov FA STU.

Predmetom zadania bolo navrhnúť bytový dom pre rôzne sociálne a vekové skupiny, ktorý by vytváral nie len kvalitné obytné prostredie, ale ponúkal zároveň aj nové možnosti využívania verejného priestoru na predmetnom pozemku.

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 2.2.2016 (utorok) o 17:00 hod. v DK Javorina v meste Stará Turá. Výstava potrvá do 17.2.2016.

 

 

ÚSTAV ARCHITEKTÚRY OBYTNÝCH BUDOV

PRAJE VŠETKÝM KRÁSNE VIANOCE

A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2015

 

 

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU!

NOVÉ MODELY BÝVANIA:   KRST NOVEJ PUBLIKÁCIE

V pondelok 26.10.2015 v priestoroch Knižnice Fakulty architektúry STU v Bratislave, bola pokrstená  knižná publikácia Nové modely bývania, autorov: A.Bacovej, B.Puškára a E.Vráblovej.  Publikácia sumarizuje teoretické i praktické výstupy trojročného medzinárodného výskumného projektu Regiogoes, ktorý autori v širšom tíme realizovali spoločne s Rakúskou akadémiou vied. Publikácia je  inšpiratívnym zdrojom odborných informácií a nových vedeckých  prístupov  pri riešení problematiky súčasného bývania. Je vhodná  pre architektov, študentov architektúry, investorov ale i širokú verejnosť.

Nie náhodou bol krstným otcom dvojjazyčne  (slovensko-nemecky) spracovanej,  graficky príťažlivej , 265-stranovej publikácie architekt Milan Beláček. Ako dlhoročný hlavný architekt mestskej časti Devínska Nová Ves v Bratislave inicioval riešenie realizačných štúdií výskumného projektu Regiogoes práve v dvoch strategických lokalitách tejto rozvíjajúcej sa mestskej časti.  Projekty sú súčasťou publikácie Nové modely bývania. Kladú dôraz na komplexnosť obytného prostredia, dôsledné riešenie nových bytových domov s prepojením ich interiéru na exteriérové zázemie a kvalitné riešenie verejných priestorov.

Obal knihy

Informácie o publikácii:

Názov:  NOVÉ MODELY BÝVANIA
Autori: Andrea BACOVÁ_ Branislav PUŠKÁR_Edita VRÁBLOVÁ
Vydavateľstvo: Gasset, Praha, 2015
Grafický návrh a layout: Barbora Šajgalíková
Preklady: Henrieta Gregorová
Textové korektúry: Hana Kopecká
Recenzenti: Dagmar Glosová, Petr Hrůša
Tlač: Forpress Nitrianske tlačiarne
ISBN  978-80-87079-47-8

Kniha pdf tu!


Krst publikácie NOVÉ MODELY BÝVANIA

Ústav architektúry obytných budov Vás srdečné pozýva na krst publikácie NOVÉ MODELY BÝVANIA autorov ANDREA BACOVÁ, BRANISLAV PUŠKÁR, EDITA VRÁBLOVÁ.

Publikácia je výstupom medzinárodného výskumného grantu REGIOGOES.


REGIOGOES

Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko Slovensko.

Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť.

Vedúca riešiteľského tímu:

doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.

Zástupca vedúcej riešiteľského tímu:

Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.

Projektový asistent:

Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.

Riešiteľský tím:

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.,

doc. Ing. arch. Marián Malovaný, CSC.,

doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.,

Ing. arch. Michal Czafík, PhD.

01.01.2013 - 31.12.2014


Projekt REGIOGOES analyzuje bytovú výstavbu, sídelné špecifká ako aj sociodemografické a stavebno – kultúrne rozvojové potenciály hraničných oblastí Bratislavy a Severného Burgenlandu. Na tomto základe boli na zvolených miestach vypracované nové inovatívne formy bývania pre rôzne vekové a sociálne skupiny a taktiež boli pre staré stavebné štruktúry navrhnuté nové funkcie. Dôležitým aspektom je tu tiež zhodnotenie a sprístupnenie stavebno – kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu.
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 – 2013, Creating The Future, EFRR EÚ.

Viac informácií: http://www.regiogoes.eu/sk

Prezentačné video!

Nové modely bývania (Autori: Bacová, Puškár, Vráblová. Publikácia v tlači, 2015)

Informačný leták tu!


 

Vyhodnotenie súťaže Súčasný dom očami mladých architektov 2015

IV. ročník medzinárodnej študentskej súťaže

Hodnotiace zasadanie súťažnej poroty sa konalo na Fakulte architektúry, Ústav architektúry obytných budov,  dňa 30. 4 2015 od 10,00-12,00 hod. 

Odovzdávanie ceny pre víťaza SSRD 2015 sa uskutoční v priestoroch firmy Baumit.

Pozvánka na odovzdávanie cien tu!

Protokol zo zasadnutia komisie tu!

Víťazom sa stal projekt od autorov:

Michal Krcho - Kristína Berecová - Ľubomíra Blašková - Lukáš Lečko 

Víťazný poster:

 


Súčasný dom očami mladých architektov 2015

IV: ročník medzinárodnej študentskej súťaže už VYPÍSANÝ!!!

Predmetom súťaže je spracovanie súťažného návrhu rodinného domu pre 4 člennú rodinu v mestskom prostredí na ľubovolne zvolenej parcele. Cieľom súťaže je nájsť architektonické vyjadrenie súčasných požiadaviek, ktoré by odrážali národné špecifiká historickej a modernej architektúry v kontexte mestského prostredia. Usporiadatelia zámerne nevyhlasujú žiadne ďalšie tematické obmedzenia súťažných návrhov.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY TU!

PRIHLÁŠKA TU

PLAGÁT TU!


ÚSTAV ARCHITEKTÚRY OBYTNÝCH BUDOV

PRAJE VŠETKÝM KRÁSNE VIANOCE

A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2015


Vyhodnotenie súťaže Súčasný „slovenský“ rodinný dom očami mladých architektov 2014

Hodnotiace zasadanie súťažnej poroty sa konalo na Fakulte architektúry, Ústav architektúry obytných budov,  dňa 27. marca 2014 od 14,00-16,00. 

Odovzdávanie ceny pre víťaza SSRD 2014 sa konalo v priestoroch firmy Baumit, spol. s r.o, dňa 31. 3. 2014.

Víťazom sa stal projekt od autorov:

Matúš Antolík – Zuzana Jurečková – Lívia Gažová – Andrej Valko

Protokol zo zasadnutia komisie tu!

Víťazný návrh:


Súčasný „slovenský“ rodinný dom očami mladých architektov

III.ročník medzinárodnej študentskej súťaže

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Do 3.ročníka  súťaže  Súčasný „slovenský“ rodinný dom očami mladých architektov sa prihlásilo 24 súťažných návrhov.

 „Predmetom súťaže je spracovanie súťažného návrhu rodinného domu pre 4 člennú rodinu na vidieku na ľubovolne zvolenej parcele. Cieľom súťaže je nájsť architektonické vyjadrenie súčasných požiadaviek, ktoré by odrážali národné špecifiká historickej a modernej architektúry v kontexte vidieckeho prostredia. Usporiadatelia zámerne nevyhlasujú žiadne ďalšie tematické obmedzenia suťažných návrhov.“

Porota v zložení:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., FA STU, UABB
Ing.arch. Ľubomír Závodný, hosť.prof., FA STU, UABB
Ing. arch. Pavol Pokorný, Bratislava 

Čestný člen: prof. Ing.arch. Michal Šarafín, DrSc.

Tajomník súťaže: Ing. arch. Michal Czafík, FA STU, UABB

vyhodnotí súťažné návrhy dňa 27. marca  2014 o 13,00 na Fakulte architektúry (zasadačka Ústavu architektúry obytných budov)., STU v Bratislave.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 3. ročníka súťaže za účasti členov poroty, doc.Ing.arch. Ľubice Vitkovej, Phd. dekanky Fakulty architektúry STU, zástupcov firmy Baumit , Eurostav, časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre a súťažiacich  študentov  FA STU sa uskutoční dňa:

31.marca (pondelok), 2014 o 15,00 vo firme Baumit, spol.s r.o., Zrínskeho 13, Bratislava

Súčasťou odovzdávania cien bude  neformálna  diskusia o architektúre  rodinných domov na Slovensku.