Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

FAD STU každoročne vyhlasuje CENU DEKANA - ocenenie za najlepšie ateliérové práce svojich študentov. Porota zložená zo slovenskej architektonickej a dizajnérskej špičky - Juraj Benetín, Matej Siebert, Irakli Eristavi a Tomáš Nagy rozhodla o Laureátovi Ceny dekana za akademický rok 2019/20.

Cena dekana za najlepšiu ateliérovú prácu (s výnimkou záverečných prác), sa udeľuje študentom za prácu, ktorá je vytvorená v rámci ateliérových povinností v štúdiu študijných programov na FAD STU. Do súťaže postupujú ateliérové práce, ktoré sú ocenené hlavnou cenou v rámci posudzovanej oblasti Študentskej tvorivej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti (Cena prof. V. Karfíka, prof. V. Vilhana, prof. E. Hrušku, prof. A. Piffla, prof. V. Chrobáka, doc. M. Kodoňa, Cena za dizajn). Z nich následne hodnotiaca komisia určí celkového víťaza.


CENA DEKANA 2019/20

Porota CENY DEKANA FAD STU 2019/2020 vybrala projekt Between Saint Denis autorov Kristián J. Vidiš a Andrej Vojtko, ktorý získal cenu prof. Karfíka. Návrh uspel v silnej konkurencii ostatných prác, ktoré získali ďalšie ocenenia.

 

: Cena prof. Karfíka
: Rozhovor

: Kristián J. Vidiš, Andrej Vojtko
: 5. ročník
: Ateliér Fejo Hanáček

KOMENTÁR POROTY:
Porota si plne uvedomovala náročnosť výberu len jedného oceneného projektu spomedzi prác z celého spektra architektúry od interiérov cez rekonštrukciu, novostavby, urbanizmus, krajinotvorbu až po dizajn. Kritéria, ktoré posudzovala, boli komplexné a zahŕňali otázky významu pre lokalitu, dopady na komunitu, mieru inovatívnosti v konkrétnej oblasti, či schopnosť posunúť hranice navrhovania. Práca Between Saint Denis prináša návrh pre sociálne náročné územie v Paríži, ktorej úspešné vyriešenie môže predstavovať významný príspevok do diskusie o riešení mesta ako priestoru pre rôzne sociálne skupiny. Konkrétna forma riešenia vyjadrená ideou mostu umožňujúcou spájať na jednej strane a zároveň vertikálnym oddelením poskytovať intímnejší priestor pre lokálnych obyvateľov nerušený silným turistickým ruchom, bola vnímaná ako jeden zo silných aspektov návrhu. Porotu však zaujala aj miera komplexnosti návrhu, v ktorej si autori vyskúšali veľké spektrum typologických druhov verejných stavieb a sociálneho bývania, pričom v každej z týchto funkcií vnášali architektonicke ambiciózne riešenia. Mix návrhu je vďaka tomuto prístupu konzistentný, s výrazom zodpovedajúcim aktuálnej dobe. Výsledkom je návrh, v ktorom sa vhodne stretlo sociálne angažované riešenie s veľkou porciou dobrej achitektúry.FINALISTI NA CENU DEKANA / OCENENÉ PRÁCE

 : Cena prof. Karfíka
 : Rozhovor

 : Kristián J. Vidiš, Andrej Vojtko
 : 5. ročník
 : Ateliér Fejo Hanáček

 : Cena prof. Hrušku
 : Rozhovor

 : V. Vaňová, K. Volf, L. Rypák
 : 5. ročník
 : Ateliér Vodrážka

 : Cena prof. Vilhana
 : Rozhovor

 : Andrea Pašková
 : 5. ročník
 : Ing. Dušan Kočlík, ArtD.

 : Cena prof. Piffla
 : Rozhovor

 : Adriana Dolníková
 : 5. ročník
 : Ateliér Vodrážka

 : Cena prof. Chrobáka
 : Rozhovor

 : Karolína Vasiliaková
 : 4. ročník
 : doc. Ing. arch. E. Vojteková, PhD.

 : Cena doc. Kodoňa
 : Rozhovor

 : Dominika Svobodová
 : 4. ročník
 : doc. Ing. arch. S. Bašová, PhD.

 : Cena za dizajn
 : Rozhovor

 : Filip Mozdík
 : 3. ročník
 : Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.