Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V prvom rade gratulujeme k oceneniu v kategórii Cena za dizajn. Priblíž nám tvoj výber vertikálneho ateliéru. Prečo si sa rozhodol práve pre tento?
FM: Ďakujem. Bol to môj prvý výber vertikálneho ateliéru v mojom štúdiu. Chcel som si vyskúšať niečo úplne odlišné od dovtedajších zadaní, mať väčšiu voľnosť. Vybral som si ateliér Mgr. art. Martina Baláža, ArtD. V tomto ateliéry som zotrval až doteraz (s výnimkou Erasmu), kedy píšem bakalársku prácu.


zdroj: Filip Mozdík

Téma, ktorú si počas semestra spracovával bola vopred daná alebo si si mohol priniesť vlastnú? Ak áno, prečo práve túto?
FM: Možno som si mohol priniesť aj vlastnú tému, no táto bola daná vopred. Nadväzovala na predchádzajúci semester, kde študenti taktiež navrhovali určitý druh plavidla. Zadanie nebolo postavené príliš konkrétne, preto som si ju zvolil a priniesol do nej svoj vlastný pohľad na vec.

Ako vnímaš zavedenie vertikálnych ateliérov a ich vplyv na výučbu?
FM: Je fajn keď vidím, že pracujem na rovnakom zadaní a riešim podobnú problematiku ako študenti z vyšších ročníkov. Beriem to tak, že ma to motivuje dosiahnuť vyššiu úroveň ako byť len priemerným študentom príslušného ročníka. Občas je ale chaos okolo výberu tém na začiatku semestra, no snáď sú na jeho konci spokojné všetky strany.


zdroj: Filip Mozdík

Poďme k víťaznému projektu. Prosím, opíš nám tvoje ciele v navrhovaní a celkovom fungovaní diela. 
FM: Riečne plavidlo typu „katamarán“ bolo východiskom uvažovania o zefektívnení hromadnej dopravy v Podunajskom regióne, s cieľom využiť potenciál jeho vodných plôch. Išlo o možné zredukovanie zúžených miest a vytvárania kolón v infraštruktúre príjazdov do hlavného mesta, taktiež zmierniť úroveň smogu. Neskôr sa myšlienka rozvinula aj na všeobecné vodné plochy. Pohon katamaránu a alternatívny zdroj energie sú poňaté ako koncept takéhoto typu kyvadlovej prepravy.

Čo by si odkázal svojmu vedúcemu práce?
FM: S ohľadom naspäť občas dostanem chuť sa k tejto téme opäť vrátiť a skúsiť priniesť a rozvinúť možno ešte ďalšie adekvátne nápady. Preto si myslím, že by s podobnými témami mal zotrvať, má v nich dobrý prehľad a určite sa vždy nájdu záujemcovia o danú problematiku a nadšenie. Ja to pravdepodobne už nebudem. Svojmu vedúcemu by som sa chcel ešte raz poďakovať a pozdraviť ho, snáď sa čoskoro uvidíme aj osobne.


zdroj: Filip Mozdík

Posledná, no možno dôležitá odpoveď pre spolužiakov. Prečo si sa prihlásil do súťaže na najvyššie ateliérové ocenenie?
FM: Keď som si všimol, že sa otvorilo prihlasovanie povedal som si, že to skúsim. Podnecoval som aj ostatných spolužiakov, nech sa prihlásia (*Team – Lietam v tom tiež hrá v pozadí*). A samozrejme, že motiváciou je získať ocenenie, tak som tu.


zdroj: Filip Mozdík