Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Gratulujeme k oceneniu v kategórii Cena prof. Piffla. Priblíž nám tvoj výber vertikálneho ateliéru. Prečo si sa rozhodola práve pre tento?
AD: Môj výber vertikálneho ateliéru bol viac-menej jasný od začiatku. Prihlásila som sa do vertikálneho ateliéru Vodrážka, ktorý vedie prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. Pôsobila som u neho aj v niektorých predchádzajúcich ateliéroch, kde sa mi pracovalo veľmi dobre a vždy ma to posúvalo dopredu. Zároveň ma oslovila aj téma a preto som s výberom neváhala. 


zdroj: A. Dolníková

Téma, ktorú si počas semestra spracovávala bola vopred daná alebo si mohola priniesť vlastnú? Ak áno, prečo práve túto?
AD: V rámci vertikálneho ateliéru sme riešili tému - Partizánske - Baťovany „ideálne mesto“ bez ideálov? Táto téma bola vopred vybraná a oslovila ma hneď od začiatku. Po riešení urbanistickej koncepcie v zimnom semestri som si vybrala ako pokračovanie jednu z Baťovských továrenských budov, kde som pracovala s jej konverziou. Najviac ma to ťahalo práve smerom k industriálnym objektom, ktoré doteraz iba chátrajú napriek tomu, že sú hodnotné a vytvárajú genia loci mesta Partizánske.

Ako vnímaš zavedenie vertikálnych ateliérov a ich vplyv na výučbu?
AD: Zavedenie vertikálnych ateliérov vnímam veľmi pozitívne. Vidím v tom veľa výhod oproti dovtedajšiemu spôsobu výučby. Počas procesu navrhovania a pri konzultáciach sme sa učili lepšie prezentovať naše myšlienky počas celého semestra a to nie len pred vedúcimi ateliéru, ale aj pred spolužiakmi, ktorí si zase všímali iné aspekty návrhu. Počuli sme tým pádom aj iný uhol pohľadu.


zdroj: A. Dolníková

Poďme k víťaznému projektu. Prosím, opíš nám tvoje ciele v navrhovaní a celkovom fungovaní diela. 
AD: Cieľom zadania bola konverzia priemyselného objektu v meste Partizánske, ktorý bol súčasťou baťovskej urbanistickej koncepcie priemyselného mesta. Riešená budova má z hodnotového a historického hľadiska veľmi dôležitú úlohu v rámci architektúry mesta. Návrh je zameraný na niekoľko bodov - tzv. desatoro, ktoré majú pozdvihnúť chátrajúcu budovu na novú funkciu. V návrhu pracujem s pôvodnou hmotou budovy a využívam všetko to, čo ponúka. Zásahy do objektu spočívajú v jej adaptácii na novú funkciu. Ide najmä o zatraktívnenie parteru a aktiváciu strešnej roviny, čo je dosiahnuté nadstavbou. Vo vnútornom priestore pracujem s vyberaním modulov, ktoré zabezpečia kontakt aj vo vertikálnom smere. Novotvary nemajú prekričať pôvodnú podobu budovy, majú iba dopovedať nový spôsob využitia. Nová funkcia má pozdvihnúť celkovo kultúrny, ale aj spoločenský život v meste Partizánske.


zdroj: A. Dolníková

Čo by si odkázal svojmu vedúcemu práce?
AD: Môjmu vedúcemu práce prof. Ing. arch. Petrovi Vodrážkovi, PhD., ale zároveň aj prof. Ing. arch. Jane Pohaničovej, PhD. a Ing. arch. Nine Bartošovej, PhD., ktoré pôsobia vo vertikálnom ateliéri, by som rada odkázala, že som vďačná za každú ich pomoc a radu. Vďaka tomu som sa dokázala stále posúvať dopredu. Taktiež som im vďačná za to, že nás dokázali motivovať, aj keď situácia s online výučbou nebola práve najľahšia. Či už priamo v ateliéri, ale aj online vytvorili príjemné prostredie pre navrhovanie a rozvoj našich myšlienok.

Posledná, no možno dôležitá odpoveď pre spolužiakov. Prečo ste sa prihlásila do súťaže na najvyššie ateliérové ocenenie?
AD: Práca na tomto zadaní ma veľmi bavila a s jej výsledkom som bola spokojná. Preto som chcela skúsiť šťastie a odprezentovať svoju prácu aj ďalej, ako za hranicou ateliéru. Príde mi to ako dobrý spôsob, ako konfrontovať svoju prácu s ostatnými prácami v rámci školy.