Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Gratulujeme k oceneniu v kategórii Cena profesora Karfíka. Priblížte nám  výber vertikálneho ateliéru. Prečo ste sa rozhodoli práve pre tento?
Vertikálny Atelier Fejo & Hanáček, učili nás už v skorších ročníkov, kedy sme zistili, že sú skvelí architekti a aj pedagógovia. Vždy sa dopĺňajú, pomáhajú a vedia nájsť v študentovi to najlepšie. 

Téma, ktorú ste počas semestra spracovávali bola vopred daná alebo ste si moholi priniesť vlastnú? Ak áno, prečo práve túto?
Každoročná súťaž Isover Multi-comfort contest mala silné zadanie v Paríži, takže to bolo jasná voľba. 

Ako vnímate zavedenie vertikálnych ateliérov a ich vplyv na výučbu?
VA sú skvelým zlepšením kvality štúdia na našej fakulte. Všetci si vzájomne vytvárame hlbšie vzťahy, kamarátstva. 


zdroj: K. J. Vidiš, A. Vojtko

Poďme k víťaznému projektu. Prosím, opíšte nám vaše ciele v navrhovaní a celkovom fungovaní diela.
Cieľom nášho návrhu bolo vytvoriť spojenie a prepojiť 6 nábreží Saint-Denis. Koncept má hlavne sociálny charakter, kde sa snaží poukázať na prepojenie medzi pôvodnými obyvateľmi a migrantmi. Preto vznikla myšlienka mostu, ktorý symbolizuje spájanie a dáva ľuďom nové možnosti bývania a nový život… a možno silnejší odkaz Parížu, že ľudia, ktorí prišli, sú súčasťou mesta. V centrálnej časti, teda v súťažnej lokalite, bolo cieľom navrhnúť požadované funkcie a to bývanie, školu, škôlku, voľnočasové aktivity vzhľadom na požiadavky multi komfortu. Pôvodná fabrika a jej nová forma vytvára podstavu pre život mesta, ktorý ma ukazovať ľuďom nový cieľ bývania v budúcnosti v zelených mestách a opodstatnenie symbiózy prírody a budov.


zdroj: K. J. Vidiš, A. Vojtko

Čo by ste odkázali svojmu vedúcemu práce?
Vďaka za večnú trpezlivosť, podporu a nápady. Robíte to úžasne, pokračujte v tom. 

Posledná, no možno dôležitá odpoveď pre spolužiakov. Prečo ste sa prihlásili do súťaže na najvyššie ateliérové ocenenie?
Pre študentov je to prvá cenná skúsenosť, vyhrať aj na pôde fakulty. Podporuje zdravú súťaživosť medzi študentmi, ktorá patrí do nášho povolania.