Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V prvom rade gratulujeme k oceneniu v kategórii Cena prof. Chrobáka. Priblíž nám tvoj výber vertikálneho ateliéru. Prečo si sa rozhodola práve pre tento?
KV: Moje meno je Karolína Vasiliaková, získala som Cenu prof. Vladimíra Chrobáka za najlepšiu študentskú ateliérovú prácu v oblasti architektonických konštrukcií. Môj výber vertikálneho ateliéru ovplyvnili vypísané témy pre tento ateliér, výzva pustiť sa do náročnejšieho konceptu výškovej budovy, silno prepojeného so zložitou konštrukciou v architektúre a tiež bývalá skúsenosť s vyučujúcimi.

Téma, ktorú si počas semestra spracovávala bola vopred daná alebo si si mohola priniesť vlastnú? Ak áno, prečo práve túto?
KV: Téma, ktorú som počas semestra spracovala, bola vopred daná, ale nebola jediná z možného výberu.


zdroj: K. Vasiliaková

Ako vnímaš zavedenie vertikálnych ateliérov a ich vplyv na výučbu?
KV: Zavedenie vertikálnych ateliérov vnímam pozitívne. Je dobré mať možnosť si vybrať, či už tému, vyučujúceho, alebo zameranie vertikálneho ateliéru.

Poďme k víťaznému projektu. Prosím, opíš nám tvoje ciele v navrhovaní a celkovom fungovaní diela. 
KV: V mojom projekte sme sa zamerali hlavne na zaujímavú, nie typickú, konštrukciu, ktorá by ozvláštnila aj celkovo vnímanú architektúru objektu. Pri funkciách, ktoré som do výškovej budovy navrhla, som sa držala územného plánu mesta Bratislava. Funkčnou náplňou je: obchodný dom, kaviarne, reštaurácia, administratívne priestory, kongresové sály. V projekte išlo o logické prepojenie funkcií, vytvorenie voľných dispozícií, vďaka navrhnutej konštrukcii a o celkovo dobré fungovanie objektu so zabezpečením pohodlia zákazníkov či zamestnancov. Pri riešení nosnej konštrukcie, som navrhla niekoľko variánt, ale finálnu verziu som vybrala až po konzultácií s viacerými statikmi.


zdroj: K. Vasiliaková

Čo by si odkázala svojmu vedúcemu práce?
KV: Pani doc. Ing. arch. Eve Vojtekovej, PhD. by som odkázala, že svoj vertikálny ateliér vedie skvele a aby takto ďalej aj pokračovala. Zároveň by som sa jej touto cestou chcela znova poďakovať, že bola ochotná viesť dlhé a náročné konzultácie ohľadom tohto zložitého projektu.

Posledná, no možno dôležitá odpoveď pre spolužiakov. Prečo si sa prihlásila do súťaže na najvyššie ateliérové ocenenie?
KV: Do súťaže som sa prihlásila na podnet pani 
doc. Ing. arch. Eve Vojtekovej, PhD.


zdroj: K. Vasiliaková