Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Gratulujeme k oceneniu v kategórii Cena doc. Kodoňa. Priblíž nám tvoj výber vertikálneho ateliéru. Prečo si sa rozhodola práve pre tento?
DS: Túto prácu som pripravovala vo vertikálnom ateliéri Sopirová/Bašová, kde som sa prihlásila kvôli zaujímavej téme spojujúcej krajinu a urbanizmus.

Téma, ktorú si počas semestra spracovávala bola vopred daná alebo si mohola priniesť vlastnú? Ak áno, prečo práve túto?
DS: Téma bola zadaná od začiatku semestra, upravovali sme si len rozsah záujmového územia. Na druhej strane sme mali úplne voľnú ruku pri vyberaní a rozložení funkcií v priestore.

Ako vnímaš zavedenie vertikálnych ateliérov a ich vplyv na výučbu?
DS: Vertikálne ateliéry otvorili priestor pre spoznávanie ľudí mimo svojho krúžku a ročníka. Čo považujem za prínosné.

 
zdroj: D. Svobodová

Poďme k víťaznému projektu. Prosím, opíš nám tvoje ciele v navrhovaní a celkovom fungovaní diela. 
DS: Pri návrhu som sa snažila zachovať prírodný ráz prostredia a hlavne vyzdvihnúť blízkosť Dunaja a jeho pozitívny vplyv na tvorbu verejných oddychových priestranstiev. Zároveň však vytvoriť rekreačný priestor plný rôznorodých činností od plavby po vytvorenom kanáli, až po vyhliadkovú vežu medzi korunami stromov.

Čo by si odkázala svojím vedúcim práce?
DS: Svojím vedúcim práce by som poďakovala za každý postreh, ktorý nás spoločne doviedol až do konečnej podoby projektu.

Posledná, no možno dôležitá odpoveď pre spolužiakov. Prečo si sa prihlásila do súťaže na najvyššie ateliérové ocenenie?
DS: Tomuto projektu som venovala veľa svojho času, čo sa odzrkadlilo aj na množstve výstupov, ktoré si zaslúžili sa aspoň zúčastniť a prezentovať toto dielo.

 
zdroj: D. Svobodová