Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Prehľad všetkých slovenských a zahraničných časopisov v archíve.

V prípade záujmu o archívne číslo periodika oslovte pracovníkov knižnice.


AIT Spezial – XIA Intelligente Architektur - WEB

príloha časopisu AIT, nemecký inovatívny interdisciplinárny časopis o architektúre a technike; solárne a nízkoenergetické stavby, inteligentné budovy
ISSN 0949-2356
Dostupnosť: 1999-1/2021 - DE

 

Anthos - Zeitschrift für Landschaftsarchitektur / Une revue pour le paysage - WEB

krajinná architektúra a krajinné plánovanie
ISSN 0003-5424 (každé číslo má aj ISBN)
Dostupnosť: 1980-1981, 1998-2019 - DE / FR

 

Architectura - Journal of the History of Architecture - WEB

teória a história architektúry
ISSN 0044-863X (e 2569-1554)
Dostupnosť: 2004-2016 - DE / EN

 

♦ Detail Green - WEB

špeciálne vydanie časopisu Detail
ISSN 1868-3835
Dostupnosť: 2009-2017 DE/EN, 2014-2017 elektronicky v knižnici - DE / EN

 

ILFA - Informačné listy FA STU - WEB a archív

informačný bulletin FA STU
ISSN 1337-2475
Dostupnosť: 1999-2019 - SK

 

♦ The Japan Architect - WEB

zaujímavé témy a diskusie týkajúce sa japonskej architektúry a urbanizmu
ISSN každé číslo má ISBN
Dostupnosť: 1971, 1981-1982, 1984-1988, 1990-2020 - EN / JP

 

Möbelmarkt - International Interior Business Magazine - WEB

nemecký medzinárodný časopis o interiéri
ISSN 0949-6521
Dostupnosť: 2019 - DE

 

Monument revue - WEB

vedecký časopis Pamiatkového úradu SR; kultúrne dedičstvo, ochrana pamiatok, dejiny architektúry a umenia
ISSN 1338-807X
Dostupnosť: 2012-2020, od 2012 elektronicky - SK

 

OkNoviny - WEB

odborný časopis; výroba okenných konštrukcií a ich zabudovanie do stavby
ISSN 1337-8791
Dostupnosť: 2018-doteraz - SK

 

Prostor Zlín - WEB

odborný recenzovaný časopis o výtvarnom umení, modernej architektúre a dizajne
ISSN 1212-1398
Dostupnosť: 2011-2017 - CZ

 

Too Much - WEB

japonský nezávislý časopis o architektúre, životnom prostredí, mestách, o vytvorení ideálneho mesta
ISSN 2187-6703
Dostupnosť: 2014-2018 - EN

 

Urbanita - WEB

odborný časopis MVaRR SR; informácie z oblasti urbanizmu a územného plánovania
ISSN 0139-5912
Dostupnosť: 2010-doteraz, od 2014 elektronicky - SK

 

Životné prostredie - WEB

vedecký časopis SAV; krajinnoekologický a environmentálny výskum
ISSN 0044-4863 (e 2585-7800)
Dostupnosť: 1972-2020, od 1990 elektronicky - SK / CZ / EN