Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Prehľad všetkých slovenských a zahraničných časopisov v archíve.

V prípade záujmu o archívne číslo tlačeného periodika oslovte pracovníkov knižnice.


 

A+D Architecture-Design-ArtWEB

časopis o architektúre, dizajne, umení a firemnej kultúre
ISSN 1338-2861
Dostupnosť: 2010-2015 – SK / EN

 

A10 New European Architecture - WEB

časopis o novej európskej architektúre
ISSN 1573-3815
Dostupnosť: 2009-2016 – EN

 

AIT Spezial – XIA Intelligente Architektur - WEB

príloha časopisu AIT, nemecký inovatívny interdisciplinárny časopis o architektúre a technike; solárne a nízkoenergetické stavby, inteligentné budovy
ISSN 0949-2356
Dostupnosť: 1999-1/2021 - DE

 

Anthos - Zeitschrift für Landschaftsarchitektur / Une revue pour le paysage - WEB

krajinná architektúra a krajinné plánovanie
ISSN 0003-5424 (každé číslo má aj ISBN)
Dostupnosť: 1980-1981, 1998-2019 - DE / FR

 

Architectura - Journal of the History of Architecture - WEB

teória a história architektúry
ISSN 0044-863X (e 2569-1554)
Dostupnosť: 2004-2016 - DE / EN

 

L´archritecture d´aujourd´huiWEB

francúzsky časopis o architektúre spojený s hnutím modernizmu
ISSN - 0003-8659
Dostupnosť: 1947-1949, 1953-1960, 1971-1978, 1980-1981, 1983-2007 - FR

  

ArchitektWEB

nezávislý odborný časopis pre otázky architektúry a výstavby
ISSN 0862-7010
Dostupnosť: 1947-1950, 1990-2015 – CZ

 

Architektur + BauforumWEB

rakúsky obchodný časopis pre stavebnú kultúru
ISSN 1026-8413
Dostupnosť: 2006 - DE

 

AteliérINFO - NDK ČR

odborný časopis zameraný na české výtvarné umenie
ISSN 1210-5236
Dostupnosť: 1998, 2000-2015 – CZ

 

Design INWEB

časopis o architektúre, dizajne a firemnej kultúre
ISSN 1336-3921
Dostupnosť: 2004-2010 – SK / EN

 

♦ Detail Green - WEB

špeciálne vydanie časopisu Detail
ISSN 1868-3835
Dostupnosť: 2009-2017 DE/EN, 2014-2017 elektronicky v knižnici - DE / EN

 

Dům a zahrada - WEB

Odborný časopis zameraný komplexne na rodinný dom a jeho architektúru
ISSN 1211-7374
Dostupnosť: 2000-2012 – CZ

 

Enviromagazín - WEB

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí
ISSN 1335-1877
Dostupnosť: 1997-2011 - SK

 

Forum architektury a stavitelstvíWEB

časopis zameraný na ochranu pamiatok, českú a svetovú architektúru
ISSN 1211-5974
Dostupnosť: 2002-2007 - CZ

 

Fórum architektúry - WEB

časopis Spolku architektov Slovenska
ISSN 1336-0264
Dostupnosť: 2010-2014, od 2010 elektronickySK

 

Future Arquitecturas- WEB

odborný globálny časopis o architektúre
ISSN 1885-8226
Dostupnosť: 2017 – ES

 

GlasWEB

časopis o architektúre a technike
ISSN 0949-2720
Dostupnosť: 1995-2011 - DE

 

Green PlacesWEB

časopis o architektúre a technike
ISSN 1742-3716
Dostupnosť: 2008-2013 - EN

 

ILFA - Informačné listy FA STU - WEB a archív

informačný bulletin FA STU
ISSN 1337-2475
Dostupnosť: 1999-2019 - SK

 

Informácie: architektúra, interiér, designWEB

odborný časopis pre architektov, projekčné kancelárie, vybrané firmy a inštitúcie
ISSN 1335-2059
Dostupnosť: 2002-2012 – SK

 

Informácie SKAWEB

časopis Slovenskej komory architektov
ISSN - 1337-9518
Dostupnosť: 2000, 2002-2013 - SK

 

Informátor archívu památkového úraduWEB

časopis o nových prírastkoch výskumných správ, údaje z ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok
ISSN (každé číslo má rôzne ISBN)
Dostupnosť: 2011, 2005-2011 elektronicky - SK

 

♦ The Japan Architect - WEB

zaujímavé témy a diskusie týkajúce sa japonskej architektúry a urbanizmu
ISSN každé číslo má ISBN
Dostupnosť: 1971, 1981-1982, 1984-1988, 1990-2020 - EN / JP

 

Landscape - WEB

odborný časopis o krajinnom dizajne
ISSN 1742-2914
Dostupnosť: 2005-2006, 2011, 2014, od 2012 elektronicky - EN

 

Landscape DesignINFO - DiscoverEd

časopis zaoberajúci sa koncepčnými, vedeckými a dizajnérskymi prístupmi k využívaniu pôdy
ISSN 0020-2908
Dostupnosť: 1999-2003 – EN

 

MARK Another ArchitectureWEB

dvojmesačný medzinárodný obchodný časopis s výnimočnými architektonickými projektmi
ISSN 1574-6453
Dostupnosť: 2014-2017- EN

 

Möbelmarkt - International Interior Business Magazine - WEB

nemecký medzinárodný časopis o interiéri
ISSN 0949-6521
Dostupnosť: 2019 - DE

 

Monument revue - WEB

vedecký časopis Pamiatkového úradu SR; kultúrne dedičstvo, ochrana pamiatok, dejiny architektúry a umenia
ISSN 1338-807X
Dostupnosť: 2012-2020, od 2012 elektronicky - SK

 

OkNoviny - WEB

odborný časopis; výroba okenných konštrukcií a ich zabudovanie do stavby
ISSN 1337-8791
Dostupnosť: 2018-doteraz - SK

  

OttagonoWEB

dvojjazyčný magazín o dizajne, architektúre
ISSN 0391-7487
Dostupnosť: 1993-2000, 2005-2008 – EN / IT

 

Paisea - WEB

odborný časopis o krajinnej architektúre
ISSN 1887-2557
Dostupnosť: 2012-2016 - ES

 

Památky a přírodaWEB

časopis štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
ISSN (rôzne)
Dostupnosť: 1991 - CZ

 

Progressive ArchitectureWEB

časopis o progresívnej architektúre
ISSN (nie je)
Dostupnosť: 1971-1973, 1979-1981, 1993-1995 - EN

 

Prostor Zlín - WEB

odborný recenzovaný časopis o výtvarnom umení, modernej architektúre a dizajne
ISSN 1212-1398
Dostupnosť: 2011-2017 - CZ

 

Slovenské stavebníctvoWEB

technicko-ekonomické informácie pre investorov, projektantov a dodávateľov
ISSN 1335-1818
Dostupnosť: 1996 – 2002 - SK

 

Stavba (SK) – WEB

časopis pre stavebníctvo a architektúru
ISSN 1335-5406
Dostupnosť: 1959, 1961, 1962, 2000-2010 - SK

 

Staviteľstvo WEB

časopis o staviteľstve
ISSN 1335-4833
Dostupnosť: 1996-1999 - SK

 

Takenaka - WEB

odborný časopis o udržateľnej architektúre v spoločnosti
ISSN 1242-5447
Dostupnosť: 2014-2015 – EN / JP

 

Techniques et ArchitektureWEB

časopis o technike a architektúre
ISSN 0373-0719
Dostupnosť: 1947-1949, 1970-1973, 1980-1981 - FR

 

Terra Spectra Planning Studies - WEB

stredo-európsky časopis o priestorovom a krajinnom plánovaní
ISSN 1338-0370
Dostupnosť: 2011, 2013, 2013-2020 elektronickyEN

 

Too Much - WEB

japonský nezávislý časopis o architektúre, životnom prostredí, mestách, o vytvorení ideálneho mesta
ISSN 2187-6703
Dostupnosť: 2014-2018 - EN

 

Transfer - WEB

nezávislý odborný časopis pre oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe a rovnako titul so zameraním na vedu a výskum na poli slovenských periodík
ISSN 1337-9747
Dostupnosť: 2011, 2013-2015, 2008-2015 elektronickySK

 

TTb Transfer technológií bulletin - WEB

odborný časopis zameraný na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe
ISSN 1339-2654 (e 1339-5114)
Dostupnosť: 2012-2015, 2012-2015, 2020-2022 elektronicky - SK

 

Typografia - WEB

odborný časopis pre technické a spoločenské záujmy kníhtlačiarov
ISSN 0322-9068
Dostupnosť: 2005-2014 – CZ

 

Umění a řemeslaWEB

časopis pre kultúru prostredia
ISSN 0139-5815
Dostupnosť: 1958-1999 - CZ

 

Urbanismes a ArchitectureWEB

časopis o urbanizme a architektúre
ISSN 1145-5187
Dostupnosť: 1990-1992 - FR

 

Urbanita - WEB

odborný časopis MVaRR SR; informácie z oblasti urbanizmu a územného plánovania
ISSN 0139-5912
Dostupnosť: 2010-doteraz, od 2014 elektronicky - SK

 

Územní plánování a urbanismusWEB

bulletin pre územné plánovanie, urbanizmus, stavebno správnu prax a životné prostredie
ISSN 0322-774X
Dostupnosť: 1975-1983, 1987-1997 - CZ

 

Werk - WEB

odborný časopis o architektúre a umení
ISSN -
Dostupnosť: 1947-1968, 1971-1973, 1914-1976 elektronicky - DE


Wettbewerbe AktuellWEB

odborný časopis pre architektonické súťaže
ISSN 0177-9788
Dostupnosť: 2005-2011 - DE

 

World ArchitectureWEB

časopis o svetovej architektúre
ISSN 0956-9758
Dostupnosť: 1992-1999 - EN

 

Zlatý řezWEB

odborný časopis o modernej architektúre zaoberajúci sa teóriou architektúry a pôvodnej historickej a teoretickej práce českých a svetových autorov
ISSN 1210-4760
Dostupnosť: 1992-1996, 2001-2017 - CZ

 

Životné prostredie - WEB

vedecký časopis SAV; krajinnoekologický a environmentálny výskum
ISSN 0044-4863 (e 2585-7800)
Dostupnosť: 1972-2020, od 1990 elektronicky - SK / CZ / EN