Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

- elektronické verzie časopisov čiastočne dostupné na internete:

                                         slovenské   /   české   /   zahraničné    /    zahraničné 2

- časopisy dostupné cez databázy zakúpené STU (dostupné cez VPN) - databáza ProQuest a databáza Wiley Online Library (Architectural Design a Stahlbau)

- prístup k open access elektronickým časopisom vydavateľstva DeGruyter

časopisecká databáza recenzovaných, voľne prístupných plnotextových vedeckých a odborných časopisov Directory of Open Access Journals

- open access databáza elektronických časopisov Electronic Journals Library

  


Voľne prístupné plnotextové alebo bibliografické databázy periodík:

  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
    • recenzované, voľne prístupné plnotextové vedecké a odborné časopisy
  • EZB - Electronic Journals Library
    • elektronicke časopisy vyše 300 inštitúcií z celého sveta, viac ako 50% časopisov sprístupňujú úplné texty článkov
  • SKP - Súborný katalóg periodík
    • záznamy domácich a zahraničných periodík rôzneho typu, ktoré sa nachádzajú vo fondoch knižníc a iných inštitúcií SR