Prejsť na obsah
Ateliér Pifko /Macháčová /Krajcsovics

Pre letný semester 2021/22 bolo zadaním ateliéru "Centrum zdravia" v Novom Meste nad Váhom - obnova a dostavba dvojice budov na základe reálnej požiadavky z praxe. Bakalári riešili "fakultné" zadanie - prieluku na Radlinského ulici v Bratislave...

Pre zimný semester 2021/22 bolo spoločným zadaním nášho ateliéru téma medzinárodnej študentskej súťaže "Architecture Student Contest": návrh revitalizácie brownfield bloku v susedstve vlakovej stanice Warszawa Wschodnia v štvrti Praga spojením bývania a ponuky príležitostí pre spoločenské aktivity. Úloha má dve časti: vytvoriť centrum na schôdzky a zábavu v budove starej továrne (v súlade s pokynmi pamiatkarov) a pri novej obytnej štvrti navrhnúť na pozemku továrne študentské bývanie. To bola rámcová téma, spoločná pre všetkých študentov ateliéru. Jej rozsah sa  líšil pre jednotlivé predmety, pre AN-VII máme menšie nároky než v AT-III a v urbanistickom AT-I rozšírime riešené územie podľa požiadaviek garantky predmetu, ponechajúc "súťažné" územie ako urbanistický detail. Draft zadaní pre jednotlivé ateliéry nájdete nižšie, podrobné informácie o téme sú tu (PDF)... 

Video k zadaniu /360° View

Aký charakter zadaní a aké riešenia u nás môžete očakávať? Pozrite do ich archívu a pozrite si hotové projekty v prieskumoch v galérii ateliéru...

 

Draft zadania pre jednotlivé predmety

AN-VII:

Návrh revitalizácie bloku v susedstve vlakovej stanice Warszawa Wschodnia spojením bývania a ponuky príležitostí pre spoločenské aktivity, s dôrazom na reflexiu aktuálnych trendov (co-working /co-housing, prepojenie funkcií, prispôsobiteľnosť, efektívnosť, "smart" prístupy), na dosiahnutie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti areálu a na tvorbu konceptu využitia priestoru (skladba a rozloženie funkcií a objektov, verejný priestor) v kontexte mesta a miesta. Funkcia: spoločenské centrum alebo študentské bývanie.
Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v podrobnosti architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu); PPT (alt. Prezi) prezentácia; model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm so zhrnutím podstatných častí projektu.

AT-I:

Návrh urbanistického riešenia zóny v blízkosti vlakovej stanice Warszawa Wschodnia s dôrazom na reflexiu aktuálnych trendov (reakcia na zmenu klímy, udržateľná doprava, environmentálna,tvorba verejného priestoru, sociálna a ekonomická udržateľnosť) v kontexte mesta a miesta. Funkcia: polyfukčná zóna (urbanistický detail: spoločenské centrum a študentské bývanie). Riešenie bude v spolupráci s prof. Vitkovou. 
Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; skicár; výkresová časť (v podrobnosti urbanistickej štúdie s výkresmi v portfóliu); PPT (alt. Prezi) prezentácia; model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm so zhrnutím podstatných častí projektu.

AT-III: 

Návrh revitalizácie bloku v susedstve vlakovej stanice Warszawa Wschodnia spojením bývania a ponuky príležitostí pre spoločenské aktivity, s dôrazom na reflexiu aktuálnych trendov (co-working /co-housing, prepojenie funkcií, prispôsobiteľnosť, efektívnosť, "smart" prístupy), na dosiahnutie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti areálu a na tvorbu konceptu využitia priestoru (skladba a rozloženie funkcií a objektov, verejný priestor) v kontexte mesta a miesta. Funkcia: spoločenské centrum a študentské bývanie.
Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v podrobnosti architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu); PPT (alt. Prezi) prezentácia; model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm so zhrnutím podstatných častí projektu.

Link na zadanie

Zadanie súťaže - PDF
 

Zadanie súťaže - video

  

 

 

 

 

Galéria, prieskumy  >>>

 

Prihlasovanie do a:za na LS 2021/22:
žiaľ, nemáme voľné miesta...       >>>

 

a:za

V Ateliéri zelenej architektúry pristupujeme k témam udržateľnej výstavby inovatívne, no v nadväznosti na tradíciu ÚEEA a s dôrazom na metodickú, nie typologickú rovinu: v zadaniach predpokladáme navrhovanie budov s rôznou funkčnou náplňou a rôznym rozsahom od malého rodinného domu po veľký areál vybavenosti (či až urbanistický súbor v spolupráci s kolegami z Ústavu urbanizmu), dôraz kladieme nielen na kvalitu architektonického konceptu a zmysluplnosť riešenia, ale aj na reálne uplatnenie princípov architektúry priateľskej k prostrediu a na jej prispôsobiteľnosťmeniacim sa podmienkam.

Témy projektov v tomto ateliéri môžu vyplynúť aj z konkrétnych požiadaviek praxe, v prvom rade však mienime  pokračovať v intenzívnom zapájaní sa do medzinárodných študentských súťaží zameraných na udržateľnú architektúru, v ktorých dosahovali naši študenti významné úspechy (viď Galériu). Snažime sa o spoločnú tému zadania pre všetkých študentov, no pre rôzne ročníky (a "ateliéry" ako predmety) máme odlišné požiadavky na finálny projekt a hoci zadania budú individuálne, predpokladáme spoluprácu medzi študentami a tímového ducha v ateliéri - veríme, že ho dokážeme podporiť a udržať. 

 

Archív starších zadaní >>>

 

Ateliér zelenej architektúry - Pifko /Macháčová /Krajcsovics
O ateliéri    Vyučujúci    Zadania    Na stiahnutie    Galéria    Ďalšie informácie      VAt