Prejsť na obsah
Ateliér Pifko /Macháčová /Krajcsovics

Výsledky riešenia týchto zadaní nájdete v Galérii...

Zadania LS 2021/22

Pre letný semester 2021/22 bolo zadaním ateliéru "Centrum zdravia" v Novom Meste nad Váhom - obnova a dostavba dvojice budov na základe reálnej požiadavky z praxe. Bakalári riešili "fakultné" zadanie - prieluku na Radlinského ulici v Bratislave...

Zadania ZS 2021/22

Pre zimný semester 2021/22 bolo spoločným zadaním nášho ateliéru téma medzinárodnej študentskej súťaže "Architecture Student Contest": návrh revitalizácie brownfield bloku v susedstve vlakovej stanice Warszawa Wschodnia v štvrti Praga spojením bývania a ponuky príležitostí pre spoločenské aktivity. Úloha má dve časti: vytvoriť centrum na schôdzky a zábavu v budove starej továrne (v súlade s pokynmi pamiatkarov) a pri novej obytnej štvrti navrhnúť na pozemku továrne študentské bývanie. To bola rámcová téma, spoločná pre všetkých študentov ateliéru. Jej rozsah sa  líšil pre jednotlivé predmety, pre AN-VII máme menšie nároky než v AT-III a v urbanistickom AT-I rozšírime riešené územie podľa požiadaviek garantky predmetu, ponechajúc "súťažné" územie ako urbanistický detail. Draft zadaní pre jednotlivé ateliéry nájdete nižšie, podrobné informácie o téme sú tu (PDF)... 

Video k zadaniu /360° View

Aký charakter zadaní a aké riešenia u nás môžete očakávať? Pozrite do ich archívu a pozrite si hotové projekty v prieskumoch v galérii ateliéru...

 

Draft zadania pre jednotlivé predmety

AN-VII:

Návrh revitalizácie bloku v susedstve vlakovej stanice Warszawa Wschodnia spojením bývania a ponuky príležitostí pre spoločenské aktivity, s dôrazom na reflexiu aktuálnych trendov (co-working /co-housing, prepojenie funkcií, prispôsobiteľnosť, efektívnosť, "smart" prístupy), na dosiahnutie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti areálu a na tvorbu konceptu využitia priestoru (skladba a rozloženie funkcií a objektov, verejný priestor) v kontexte mesta a miesta. Funkcia: spoločenské centrum alebo študentské bývanie.
Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v podrobnosti architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu); PPT (alt. Prezi) prezentácia; model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm so zhrnutím podstatných častí projektu.

AT-I:

Návrh urbanistického riešenia zóny v blízkosti vlakovej stanice Warszawa Wschodnia s dôrazom na reflexiu aktuálnych trendov (reakcia na zmenu klímy, udržateľná doprava, environmentálna,tvorba verejného priestoru, sociálna a ekonomická udržateľnosť) v kontexte mesta a miesta. Funkcia: polyfukčná zóna (urbanistický detail: spoločenské centrum a študentské bývanie). Riešenie bude v spolupráci s prof. Vitkovou. 
Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; skicár; výkresová časť (v podrobnosti urbanistickej štúdie s výkresmi v portfóliu); PPT (alt. Prezi) prezentácia; model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm so zhrnutím podstatných častí projektu.

AT-III: 

Návrh revitalizácie bloku v susedstve vlakovej stanice Warszawa Wschodnia spojením bývania a ponuky príležitostí pre spoločenské aktivity, s dôrazom na reflexiu aktuálnych trendov (co-working /co-housing, prepojenie funkcií, prispôsobiteľnosť, efektívnosť, "smart" prístupy), na dosiahnutie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti areálu a na tvorbu konceptu využitia priestoru (skladba a rozloženie funkcií a objektov, verejný priestor) v kontexte mesta a miesta. Funkcia: spoločenské centrum a študentské bývanie.
Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v podrobnosti architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu); PPT (alt. Prezi) prezentácia; model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm so zhrnutím podstatných častí projektu.

Link na zadanie

Zadanie súťaže - PDF
 

Zadanie súťaže - video

Zadania LS 2020/21

HYBRID, Campus STU, Radnica Čunovo

   

 


Inžinierske štúdium (Diplomový projekt, Ateliér II):

Návrh polyfunkčného objektu novej generácie HYBRID

Novostavba v zóne "Nobelova" či v jej blízkosti s dôrazom na inovatívnosť, na reflexiu aktuálnych trendov (prepojenie funkcií, prispôsobiteľnosť, efektívnosť, "smart" prístupy) a na dosiahnutie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti v kontexte mesta a miesta. Funkčná náplň bude ešte spresnená, naše úvahy: housing /co-housing, work(ing) /co-working /home-working, oživenie susedstva (služby, kultúra, šport), "smart" prístupy, reakcia na zmenu klímy, dôraz na široko chápanú udržateľnosť, efektívnosť, dostupnosť, well-being, prispôsobiteľnosť (3L: long life, low energy, loose fit)...
Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v podrobnosti prehĺbenej architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu); PPT (alt. Prezi) prezentácia; virtuálny (alt. fyzický) 3d model; prezentačný výkres 70/100 cm so zhrnutím podstatných častí projektu.
Spresnenie zadania: na základe osobnej konzultácie.

Alternatívne témy: 
Radnica BaNM
Návrh radikálnej obnovy budovy Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto s dôrazom na inovatívnosť, na reflexiu aktuálnych trendov (prepojenie funkcií, prispôsobiteľnosť, efektívnosť, "smart" prístupy) a na dosiahnutie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti v kontexte mesta a miesta - cieľom je návrh vzorovej verejnej budovy.


 
Campus STU
Ideový návrh na reprezentatívne centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má zahŕňať inovačné vedecké centrum STU, edukačné, spoločenské, viacúčelové a voľnočasové priestory ako v interiéri, tak v exteriéri a časť rektorátnych pracovísk. Iba pre Ateliér II (nie pre DP) - podľa zadania súťaže Inspirelli Award...

 

Bakalárske štúdium (Bakalárska práca):

Radnica Čunovo

Novostavba budovy Miestneho úradu v bratislavskej mestskej časti Čunovo - spoločné celoročníkové zadanie. Alternatívne iná lokalita (podmienkou zmeny miesta je realistické zadanie a dostupnosť podkladov). Podrobnosti doplníme, podklady sú na dokumentovom serveri AIS.

 

Prihlasovanie do vertikálneho ateliéru na LS 2020/21

V letnom semestri tí študenti, ktorí boli do a:za prijatí v ZS a prejavili záujem pokračovať v ňom, majú u nás miesto isté. Výber ďalších študentov: ak máte záujem, prihláste sa čím prv na henrich.pifko@stuba.sk ...

 

Zadania ZS 2020/21

... nobelovka

Nobelovka. Alebo "Transformácia Vernosti": ide o revitalizáciu územia, kde stojí DK Vernosť (na Nobelovej ulici, v areáli bývalej továrne Dynamit Nobel): spolupráca s MČ Bratislava - Nové mesto, novostavba na mieste nevyužívaného objektu či jeho obnova, overenie rôznych prístupov a funkčných náplní (resp. pre Ateliér I (v spolupráci s prof. Vitkovou) urbanistická štúdia tejto zóny). Podrobnejšie: www.fa.stuba.sk/7046 Poster tu...

Podobné zadanie sme v spolupráci s mestom Bratislava riešili v letnom semestri, študentské projekty si môžete pozrieť na Virtuálnom prieskume alebo tu v Galérii...   Video k zadaniu:
 

Študenti, chcete Nobelovku?
Prihláste sa k nám!

 

NOBELOVKA alebo "Transformácia Vernosti": ide o revitalizáciu územia, kde stojí DK Vernosť (na Nobelovej ulici, v areáli bývalej továrne Dynamit Nobel): spolupráca s MČ Bratislava - Nové mesto, novostavba na mieste nevyužívaného objektu či jeho obnova, overenie rôznych prístupov a funkčných náplní (resp. pre Ateliér I (v spolupráci s prof. Vitkovou) urbanistická štúdia tejto zóny). Ako alternatívu ponúkame možnosť zadania témy niektorej z medzinárodných študentských súťaži, podmienkou však je ich vypísanie k termínu začiatku semestra...

Nižšie uvádzame draft zadaní pre jednotlivé ateliéry, odkaz na spresnenie témy a postup prihlasovania. 

Podobné zadanie sme v spolupráci s mestom Bratislava riešili v letnom semestri, študentské projekty si môžete pozrieť na Virtuálnom prieskume alebo tu v Galérii... 

Spresnenie zadania nájdete tu >>>

Poster >>> Video >>> 

 

Draft zadania AT-III: 

NOBELOVKA: riešenie objektu (novostavba či radikálna obnova) v areáli DK Vernosť s dôrazom na reflexiu aktuálnych trendov (co-working /co-housing, prepojenie funkcií, prispôsobiteľnosť, efektívnosť, "smart" prístupy), na dosiahnutie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti areálu a na tvorbu konceptu využitia priestoru (skladba a rozloženie funkcií a objektov, verejný priestor) v kontexte mesta a miesta. Funkčná náplň: úplne otvorená.
Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v podrobnosti prehĺbenej architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu); PPT (alt. Prezi) prezentácia; model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm so zhrnutím podstatných častí projektu.

Draft zadania AT-II (podľa ŠP v LS, ale môžete ho absolvovať aj teraz): dtto...

Draft zadania AT-I:

NOBELOVKA: urbanitické štúdia zóny okolo areálu DK Vernosť s dôrazom na reflexiu aktuálnych trendov (reakcia na zmenu klímy, udržateľná doprava, environmentálna,tvorba verejného priestoru, sociálna a ekonomická udržateľnosť) v kontexte mesta a miesta. Riešenie bude v spolupráci s prof. Vitkovou. 
Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v podrobnosti urbanistickej štúdie s výkresmi v portfóliu); PPT (alt. Prezi) prezentácia; model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm so zhrnutím podstatných častí projektu.

Draft zadania AN-VII:

NOBELOVKA: riešenie objektu (radikálna obnova či prednostne novostavba) v areáli DK Vernosť s dôrazom na reflexiu aktuálnych trendov (co-working /co-housing, prepojenie funkcií, prispôsobiteľnosť, efektívnosť, "smart" prístupy), na dosiahnutie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti areálu a na tvorbu konceptu využitia priestoru (skladba a rozloženie funkcií a objektov, verejný priestor) v kontexte mesta a miesta. Funkčná náplň: otvorená, prednostne nájomné bývanie, co-housing či co-working.
Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v podrobnosti architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu); PPT (alt. Prezi) prezentácia; model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm so zhrnutím podstatných častí projektu.

Spresnenie zadania >>>

ZS 2020/21

Doplňujúce informácie k zadaniu

História:

Územie:  bývalá továreň Dynamit Nobel ...
Objekt: bývalý dom kultúry CHZJD Vernosť ...
Využitie: knižnica, klub dôchodcov, fitness, trafostanica...
Nedávno: neúspešný projekt obnovy na Kreatívne centrum ...

Aktuálne predstavy:

Vlastník /investor: MČ Bratislava - Nové mesto. Jeho zámery:
Obnova /prestavba objektu či náhrada budovy novostavbou...
Funkcie: knižnica, kluby (seniori, OZ, šport...), stretávanie občanov, 
fitnesscentrum, squash, obecné nájomné bývanie (nie sociálne, ale 
napr. pre učiteľov, pracovníkov MÚ...), v predpolí parkovisko, možnosť
úprav či doplnenia funkčnej náplne...
Vstup: prednostne od cesty, pozývajúci architektonický výraz...
Moderné technológie: (nZEB, vetranie s rekuperáciou, využitie OZE...),
reakcia na zmeny klímy (zelené steny /strechy, nakladanie s vodou...)...
Prípadný presun trafostanice mimo objekt...
Environmentálna, sociálna aj ekonimická udržateľnosť...
Využitie projektov: výstava, participácia, podnet pre tvorbu ÚP-Z...

Riešenie v ateliéri:

Individuálne projekty, hľadanie /alternatívy konceptov a funkcií...
Návšteva lokality /objektu, brainstorming k funkciám...
Spoločné konzultácie, kombinácia osobných a online stretnutí...
Diskusie s kolegami z praxe, so zástupcami MČ, profesistami...
Spoločný vkladací model - virtuálny (SketchUp) aj fyzický...

Grafické podklady: 

Google: Maps3DviewStreetView...
Fotodokumentácia (viac pripravujeme)...
Zameranie jestv. stavu (viac pripravujeme)...
ÚPZ Nobelova - Prieskumy a rozbory
 a Zadanie

Tieto informácie priebežne dopĺňame...

Prihlasovanie do vertikálneho ateliéru - ZS 2020/21

Do VA sa prihláste cez AIS: po prihlásení do systému prejdite na premet AT-III, AT-II, AT-I či AN-VII-m6, v menu choďte na "Rozpisy tém a miesta odovzdania", vyberte "Rozpisy tém", z nich zvoľte "Vertikálny ateliér Pifko - a:za" a v jeho rámci sa prihláste na ponúkanú tému "NOBELOVKA".  Prihlásiť sa môžete kedykoľvek do 16.9. do 13oo (resp. v druhom kole do 17.9. 13oo), prihlásenie potvrdzujeme 16.9. po 13oo (resp. v druhom kole 17.9. po 13oo).
Ak sa chcete prihlásiť na AN-VII-m6, musíte mať tento predmet (teda ateliér modulu M6) zapísaný - na Študijnom oddelení v prípade potreby operatívne zabezpečia zmenu.

Ak by sa vyskytli problémy s prihlasovaním, napíšte nám...

Kapacita ateliéru je 12 ľudí. Počítajte s tým, prosím, že ak počty prihlásených študentov prekročia kapacitu ateliéru, môžeme vás pozvať na veľmi krátky online pohovor (cez Google Meet). Nemusíte nám v predstihu posielať portfolio, ale majte pár obrázkov pripravených v počítači či mobile a zorganizujte si program tak, aby ste mali možnosť 16. resp. 17. 9. medzi 13oo a 15oo sa na chvíľu pripojiť. A sledujte si poštu AIS (najmä v príslušný deň po 13oo, ale aj prv). Aj v prípade pohovorov bude prijatie do ateliéru potvrdené (v AIS aj v zozname na webe) najneskôr do 15oo v príslušný deň.

 

 

LS 2019/20

... MIC Bazová

LS 2019/2020 (Ing.): Metropolitné inovačné centrum - mestský blok Bazová
Vybraný objekt - novostaba či obnova (DP, AT-II, AT-III, prípadne ako zóna AT-I)
...podrobnejšie tu  >>>
 

Zadanie Bazová

 

LS 2019/2020 (Bc.-A): Komunitné centrum v MIC Bazová
Novostavba v prostredí "brownfieldu" - rovnaká lokalita ako zadanie AT-II a DP.
...podrobnejšie tu  >>>

LS 2019/2020 (Bc.-U): Riešenie verejného priestoru v bloku Bazová
Nové verejné priestory na území "brownfieldu" - rovnaká lokalita ako AT-II a DP.
...podrobnejšie tu  >>>

Prihlasovanie po 14.2.2020: napíšte na henrich.pifko@stuba.sk ... 

ZS 2019/20:

... súťaže

Sustainable Construction Development Park

Ťažiskovým zadaním pre náš ateliér bude veľká medzinárodná súťaž Multicomfort House Student Contest, ktorá bude mať v tomto roku zaujímavú tému - fragment štvrte Saint-Denis v Paríži. Tradične tu rátame aj s riešením urbanistického konceptu (v prípade zápisu urbanistického ateliéru budme pri konzultáciách spolupracovať s prof. Ľ. Vitkovou), predmetom architektonického návrhu má byť Sustainable Construction Development Park - kombinácia obytnej, edukačnej a rekreačnej funkcie (plus obnovy historického objektu) na západnom okraji štvrte, v rozsahu ideálnom pre širšiu spoluprácu v ateliéri. Zatiaľ je k dispozícii len predbežný návrh témy, zadanie spresníme po oficiálnom publikovaní súťažných podmienok a vzhľadom k jeho rozsahu predpokladáme istú deľbu práce.

Draft zadania súťaže MCSC
  

proHolz Student Trophy

Pre niekoľkých študentov je otvorená aj možnosť riešiť ateliérový projekt na základe súťažných podmienok proHolz Student Trophy 2020 (v spolupráci so študentmi SvF a Ing. Sandanusom) - ide o nadstavbu troch obytných domov zo 60-tych rokov vo Viedni s využitím dreva (či kompozitov na jeho báze) pre inovatívne riešenia. Zadanie je komorné (podklady tu), ale s predpokladom detailného doriešenia konceptu.

proHolz
 

Green District

Zaujímavé výsledky sme v minulosti dosahovali v súťaži Český soběstační dům, aktuálne zadanie sa týka okrsku Green District (fáza 10 a 11 v rámci projektu Nová Valcha pri Plzni) - udržateľnosť je tu riešená na úrovni súboru bytových a rodinných domov, ťažiskom zadania je "smart" riešenie okrsku, účelné využitie fotovoltiky na budovách a nakladanie s vodou zlepšujúce mikroklímu (kvalitný architektonický koncept považujme za samozrejmosť). Otvorená je možnosť neskoršej spolupráce pri realizácii projektu.

CSD generel
 

Workshopy a ďalšie témy

Pre oživenie skombinujeme prácu na ateliérových zadaniach a krátke workshopy v rámci ateliéru - prvý z nich bude o riešení bývania pre ľudí odkázaných na sociálne služby (ako súčasť projektu o deinštitucionalizácii DSS, v spolupráci s doc. Rollovou), ďalšie pripravíme ad-hoc podľa aktuálnych tém praxe či podľa potrieb výučby. Pokiaľ ide o ďalšie témy, nebránime sa ani zadaniam vyplývajúcim z požiadaviek praxe (napríklad "dospelé" architektonické súťaže či spolupráca s mestom)...

Pre študentov bakalárskeho stupňa máme v zálohe súťaž XELLA /YTONG - riešenie prezidentskej vily v Bratislave (v tomto ateliéri samozrejme s dôrazom na demonštratívnu udržateľnosť architektúry, nielen na reprezentatívnosť),

Zaujala nás tiež súťaž na riešenie modulárneho bývania Plugin Housing Challenge - má za cieľ navrhnúť cenovo dostupné bývanie  v mestskej zástavbe: bytové jednotky pre jedného až dvoch ľudí (25-70 m2) v komplexe zloženom z 80-100 jednotiek, pročom hlavné parametre sú modularita, cenová dostupnosť, optimalizácia a flexibilita. Viac viď prezentáciu - ide o komornejšiu tému, možno ju spojíme s niektorým workshopom...  

Modulárna architektúra

 

English design studio:

In our "vertical" design studio (Pifko - Macháčová - Krajcsovics) we offer for the foreign students (ERASMUS+ and English study) in the summer term 2020/2021 interesting design assignments (the same ones as for our Master degree Slovak students):

HYBRID - new generation multifunctional building: housing /co-housing, work(ing) /co-working /home-working, reviving the neighorbood (services, culture), "smart" approaches, response to the climate change, focus on sustainability, efficiency, well-being, adaptability (3L: long life, low energy, loose fit)...
Suggested site: brownfields in the north-east of Bratislava.

CAMPUS STU BRATISLAVA - task of the international architectural student competition Inspirelli Awards - the goal is to obtain ideas for a representative center of our University. It should include the STU innovative science center, educational, social, multi-purpose and leisure spaces such as interiors, exteriors and part of the rector's workplaces, creating conditions for cooperation of the professionals and academic environment, and to serve as an important city space for communication with public...

What to expect

Let´s look on the outputs of our "erasmus+" design studio in the previous terms. In winter term 2020/21 the task was revtalization of the old factory club "Vernost" (new structure and/or reconstruction) at the former "Dynamit Nobel" factory in Bratislava.
Assignment for the summer term 2019/2020 was the Metropolitan Innovation Center: revitalization of the urban block Bratislava-Bazová.
In winter term 2019/20 our erasmus students prepared designs for the Saint-Gobain MultiComfort Student Contest. Its task was Sustainable Development Park - revitalisation (school, housing, ...) of a brownfield area in Paris Saint-Denis.
You can see the presentations of your colleagues´ designs in our Gallery: 

 : Nobel Street

Oleksii Zolochevskyi, 
Alexis Juan Santiago, 
Madhu Sain

 

MIC Bazová

 : MIC Bazová

Mafalda Marques Melancia, Diogo Maia Nunes, Violette Feutry, 
Arnaud Delvit, Ana Rita Paes, Olga Domalewska

MIC Bazová

 : MCSC Paris Saint-Denis

Silke DeGreef, 
Damien Nardeux 
(MCSC competition)

If you have any questions, feel free to contact us: 
assoc.prof. Henrich Pifko ... henrich.pifko@stuba.sk

Who we are

In our design studio we focus on sustainability, quality of the indoor environment, ease of operation and adaptability - the most current topics of the contemporary architecture. Our approach is methodological, not typological, We assume the design of buildings with different functional content and different scope (from a small family house to a large area or even an urban complex), combining the quality of the architectural concept with the environmentally friendly design. The adaptability of the architecture is of particular interest to us in terms of optimizing the life cycle of a building. We also  focus on the material side of architecture, the integration of the renewable energy sources and the optimization of designs in terms of the concept of "green", "blue" or "smart" buildings.

Professors in the Studio:
Henrich Pifko (assoc.prof., AA SKA), Klára Macháčová, Lorant Krajcsovics.

If it is possible, we consult together (sometimes inviting our PhD students as assistants), and we try to keep together Slovak and English-speaking students too, supporting exchange of ideas, experience, approaches. 

Our ERASMUS students:

WT 2020/21:

Oleksii Zolochevskyi
Alexis Juan Santiago

Madhu Sain (English Study)

ST 2019/2020:

Mafalda Marques Melancia 
Diogo Maia Nunes 
Violette Feutry 
Arnaud Delvit 
Ana Rita Paes 
Olga Domalewska 

WT 2019/20:

Silke DeGreef 
Damien Nardeux 

Ateliér zelenej architektúry - Pifko /Macháčová /Krajcsovics
O ateliéri    Vyučujúci    Zadania    Na stiahnutie    Galéria    Ďalšie informácie      VAt