Prejsť na obsah
Ateliér Kráľová

DEDIČSTVO PRE ROZVOJ

 

Obhajoby ateliérových prác v zimnom semestri 2021/2022:

Obhajoby sa budú konať vo štvrtok 13.1.2022 od 9:00 prostredníctvom google meet: https://meet.google/onp-qsiv-eji.

Zloženie odbornej komisie:

Akad. arch. Ing. Igor Mrva - člen SKA, Trenčín

Ing. Jakub Sokol - Hotel Manager, Trenčianske Teplice

Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD. - Čierne Diery, Trnava

Ing. arch. Viera Kiseľová - Referát územného plánu a architekúry v Trnave

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová - vedúca Oddelenia kultúry Bratislavský samosprávny kraj

PhDr. Martin Hrubala, PhD. - riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku

PhDr. Zuzana Zvarová - zástupkyňa riaditeľa Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

Ing. arch. Zuzana Zacharová - Design Factory, Bratislava

Ing. arch. Eva Belláková, PhD. - Design Factory, Bratislava

doc. Ing. Eva Kráľová. CSc. - vedúca ateliéru Dedičstvo pre rozvoj

Ing. arch. Beata Polomová, PhD. - odborný pedagóg ateliéru Dedičstvo pre rozvoj

Ing. arch. Martina Jelínková - asistentka ateliéru Dedičstvo pre rozvoj

 

Študenti ateliéru:

 1. ročník: Bázliková Rebeka

                        Beták Pavel

                        Bortelová Karolína

                        Ondová Veronika

 

 1. ročník: Bc. Gerátová Ľudmila

                        Bc. Lačná Andrea

                        Bc. Mozoľová Stanislava

                        Bc. Pivarčiová Dominika

                        Bc. Ševčík Matej

 

 1. ročník: Bc. Furdová Andrea

                        Bc. Némethyová Natália

                        Bc. Osvaldová Eliška

                        Bc. Kvasniak Plevjaková Natália

Charakteristika ateliéru

 • Metodologický ateliér pre oblasť kultúrneho dedičstva
 • Využívanie architektonického dedičstva (každého druhu) na podporu rozvoja obcí a regiónov
 • Alternatíva k existujúcej praxi extenzívneho monofunkčného developmentu

 

Termíny výberového konania pre zimný semenster 2021/2022:

Okrem prihlásenia sa do AIS študent do emailu eva.kralova@stuba.sk napíše svoje meno, priezvisko, aktuálny ročník štúdia, prípadne aj tému, ktorú by mal záujem riešiť. Na základe toho bude vytvorený poradovník a vyhradený čas, kedy sa spoločne v neformálnom rozhovore porozprávame o podrobnostiach

V prípade ďalších informácií nás kontaktujte emailom prípadne telefonicky na čísle: +421 903 257 225.

 

1.kolo:  Prihlasovanie do AIS 14.9.2021 od 8:00 do 12:00h, schvaľovanie od 12:00-16:00h

2.kolo: Prihlasovanie do AIS 14.9.2021od 16:00h do 15.9.2021 23:59, schvaľovanie 16.9.2021 od 10:00-12:00h

 

Ďakujeme Vám za Váš záujem!

Všetci ste srdečne vítaní!

 

Maximálny počet študentov vo VA = 14

Je možné, že po príhlasení Vás vyzveme cez AIS na online prezentáciu Vášho portfólia v čase od 14:30 do 16:00h.

 

Pedagógovia ateliéru:

doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. – pedagóg FAD STU so skúsenosťami z praxe

Ing. arch. Beata Polomová, PhD. - pedaogóg FAD STU, autorizovaný architekt SKA so skúsenosťami z praxe

Ing. arch. Martina Jelínková - doktorandka FAD STU

 

Koncepcia ateliéru:

 • Pestovanie zručností pre identifikáciu hodnôt dedičstva a prostredia
 • Kontextuálne navrhovanie s rešpektom k danému prostrediu
 • Posilnenie komunikačných schopností vo vzťahu k partnerom v investičnom procese - osobný kontakt a rokovanie s objednávateľom
 • Tréning verbálnej a neverbálnej komunikácie pri prezentácii architektonickej tvorby pre odbornú i laickú verejnosť
 • Zapojenie študentov do aktuálne realizovaných medzinárodných projektov:
  • Prezentácia železničného dedičstva – grant  Vyšegrádskeho fondu
  • Life Beyond Tourism – projekt Nadácie R. Del Bianco vo Florencii

 

Metodika výučby:

Študenti zažijú všetky činnosti a kooperácie, na ktorých sa architekt priamo zúčastňuje v rámci procesov:

 • predprojektová príprava - prieskumy, rozbory, formulácie vízií, konceptu, zadaní a odporúčaní
 • projektová príprava - od tvorby konceptu k projektovému návrhu vrátane detailu

V procese spracovania ateliérovej tvorby budú študenti konzultovať svoje návrhy s investormi, so zástupcami vlastníkov a zástupcami príslušných úradov.