Prejsť na obsah
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Vedúci ústavu:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 
 
Zástupkyňa vedúceho:
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. 

Profesori:
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
 
Emeritný profesor :
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
 
Docenti :
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. 
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
doc. Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. 
 
Odborní asistenti:
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Ing. Katarína Gécová, PhD.
Ing. arch. Karol Görner, PhD.
Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. 
Ing. arch. Eva Putrová, PhD.
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.

Interní doktorandi:
Ing. arch. Ivana Bradová
Ing. arch. Miloš Diežka
Ing. arch. Romana Hajduková
Ing. arch. Miroslava Kamenská
Ing. arch. Viktor Kasala
Ing. Olena Lemak
Ing. arch. Ladislav Michalka
Ing. arch. Dominika Štrbíková
Ing. arch. Ján Urban 
  
Externí doktorandi:
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Ing. arch. Ing. Zuzana Chovancová Kadášová

Sekretariát: 
Bc. Wanda Krajčovičová
tel. 02/ 57276271

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>