Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

STATUS

PROFESOR
ZÁSTUPKYŇA VEDÚCEHO ÚSTAVU

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pracovný telefón:  02/57276357

Miestnosť č. : 215
Email:    jana.pohanicova@stuba.sk

Konzultačné hodiny                                                         
utorok 10:00 – 11:00 hod

ŠPECIALIZÁCIA

dejiny architektúry dlhého 19. storočia
biografický výskum osobností : architekti, stavitelia, mecenáši
osobnostné poznávanie vzniku architektonických diel
modelovanie a digitalizácia kultúrneho dedičstva

ČLENSTVO                                                                                                                      

členka Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave
členka redakčnej rady časopisu ALFA
predsedníčka odborovej komisie FAD STU pre študijný program 3. stupňa štúdia v ŠO architektúra a urbanizmus, ŠP architektúra a ŠP urbanizmus

VZDELANIE

2015 - FASTU     -  profesorka                                                                          
2006 - FA STU    - docentka                                                                                         
2003 - FA STU    -  PhD.
1999 - KIPP STU - absolventka VŠ pedagogiky                                 
1989 - FA STU    -  Ing. arch.

OCENENIA

OCENENIA ZA VEDECKO-VÝSKUMNÚ, UMELECKO-TVORIVÚ A PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ

- Vedec roka STU 2009 Ocenenie za významný vedecký prínos v oblasti dejín architektúry 19. storočia na Slovensku za monografiu Rozmanité 19. storočie

- Vedec roka SR 2009 Ocenenie za komplexný výskum o architektúre 19. storočia

- Prémia Literárneho fondu 2009 za vedeckú a odbornú literatúru za encyklopédiu Ottov historický atlas Slovensko

- Vedec roka STU 2011 za významný vedecký prínos za vedeckú monografiu Výnimočné stavby dlhého storočia

- Briliantt 2015 Ocenenie za zavedenie inovácií v poskytovaní vzdelávania

- Cena Martina Kusého 2016 za výnimočný prínos k výskumu dejín architektúry 19. storočia na Slovensku v kontexte európskych súvislostí

- Profesorka roka STU 2016 za významný vedecký prínos na poli dejín architektúry

- Nominantka celoštátnej ankety Slovenka roka 2019 v kategórii Veda a výskum

- Cena rektora STU za Originálne umelecké dielo za rok 2019 za monografiu # Harminc a sériu domácich a zahraničných výstavných projektov venovaných nestorovi slovenskej architektúry M. M. Harmincovi

- Prémia literárneho fondu 2020 za monografiu Zpomenutá generace : čeští architekti na Slovensku.


VÝUČBA

VEDECKÁ ČINNOSŤ

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

VYBRANÉ VÝSTAVNÉ PROJEKTY