Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

ZAHRANIČNÉ:

 

INTERREG  DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

ART NOVEAU 2, Strengthening the culture identity of Danube region by building on common heritage of Art Noveau. MORAVČÍKOVÁ, Henrieta (vedúca projektu) – POHANIČOVÁ, Jana (odborná riešiteľka projektu) a kol. Municipal Oradea (hlavný partner projektu). 01.06.2020 – 30.11.2022.

 

SAIA 

AKTION ÖSTERREICH – SLOWAKEI WISSENSCHAFTS- UND ERZIEHUNGSKOOPERATION

Akcia Rakúsko Slovensko č. 2018-10-15-003 “Architectural Guide Bratislava”. TU Vienna (Sukrow, Oliver a kol., hlavný partner projektu), POHANIČOVÁ, Jana (FA STU Bratislava, hlavný odborný garant a projektový partner na Slovensku) – DULLA, Matúš – BARTOŠOVÁ, Nina a kol., 2018 – 2019.

 

DOMÁCE:

 

VEGA

POHANIČOVÁ Jana (vedúca projektu) – BUDAY, Peter – BARTOŠOVÁ, Nina – KVASNICOVÁ, Magdaléna – ŠTEVLÍKOVÁ, Katarína – VODRÁŽKA, Peter: Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia. VEGA 1/0444/17, 2017 – 2019.

 

POHANIČOVÁ Jana (vedúca projektu), DULLA, Matúš, BUDAY, Peter, ŠOLTÉSOVÁ, Danica, VODRÁŽKA, Peter: Michal Milan Harminc – život a dielo nestora slovenskej architektúry. VEGA 1/ 0555/14, 2014 – 2016.

 

POHANIČOVÁ Jana (vedúca projektu), DULLA, Matúš, ŠOLTÉSOVÁ, Danica, VODRÁŽKA, Peter: Michal Milan Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu. VEGA 1/0417/11, 2011 – 2013.

 

POHANIČOVÁ Jana (vedúca projektu), VÍTKOVÁ Ľubica, VODRÁŽKA Peter, LALKOVÁ, Jarmila, GOJDIČ Ivan: Historizmus, permanentný fenomén. VEGA 1/0741/08, 2008 – 2010.

 

 

KEGA  

POHANIČOVÁ, Jana (riešiteľka projektu) – DULLA, Matúš (vedúci projektu) – a kol.: Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku. KEGA, MŠ 003STU-4/2016 – 2018.

 

POHANIČOVÁ, Jana (riešiteľka projektu) – DULLA, Matúš (vedúci projektu) – ANDRÁŠIOVÁ, Katarína a kol.: Cesty za zabudnutou architektúrou. KEGA, MŠ 3/4311/06, 2006 – 2008.

 

POHANIČOVÁ, Jana (vedúca projektu) – KRIVOŠOVÁ, Janka – DULLA, Matúš – LUKÁČOVÁ, Elena – ŠOLTÉSOVÁ, Danica – PÁSZTOR, Peter: Architektúra a umenie 19. storočia – východiská, umelecký a technický prínos, kontext, KEGA, MŠ 3/2216/04, 2004-2006.

 

 

Grantový projekt PRO SLOVAKIA MK SR

Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí

POHANIČOVÁ, Jana (vedúca projektu): Michal Milan Harminc – staviteľ a architekt. Grant MK SR Pro Slovakia, č. zmluvy MK – 890202013/5.1, jún – december 2013.

 

POHANIČOVÁ, Jana (vedúca projektu): 2x Dlhé storočie. Grant MK SR Pro Slovakia, č. zmluvy MK – MK-6520/2015/5.1, január – december 2015.

 

Fond na podporu umenia

Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí

POHANIČOVÁ, Jana (vedúca projektu): # Harminc. Fond na podporu umenia, 9. 5. 2019 – 28. 2. 2020, Zmluva č. 19-145-03595..

POHANIČOVÁ, Jana (vedúca projektu) – BUDAY, Peter: Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome, jún – december 2016, Fond na podporu umenia, reg. č. 16-510-03829.

 

Tvorivé štipendium

Tvorivé štipendium FPU – Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť

POHANIČOVÁ, Jana: Alfred Piffl – architekt s dušou pamiatkara. Tvorivé 12-mesačné štipendium FPU, jún 2016 – jún 2017, Fond na podporu umenia, reg. č. 16-341-02957.

 

Tvorivé štipendium Fondu výtvarných umení a Spolku architektov Slovenska

POHANIČOVÁ Jana: Feiglerovci. Tvorivé 6-mesačné štipendium Rady Fondu výtvarných umení a SAS na tému: Feiglerovci, udelené Radou FVU v Bratislave na zasadnutí dňa 14. apríla 2010.