Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01  DULLA, Matúš (ed.) - MRŇA, Ľubomír - POHANIČOVÁ, Jana – BARTOŠOVÁ, Nina a kol. Zpomenutá generace : čeští architekti na Slovensku. 1. vyd. Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2019, 408 s. ISBN 978-80-01-06600-3.

AAA02  POHANIČOVÁ, Jana - VODRÁŽKA, Peter. #Harminc. 1. Vydanie, jazyk anglický. Praha : Gasset, 2018. 208 s. ISBN 978-80-87079-58-4.

AAA03  DULLA, Matúš (ed.) - POHANIČOVÁ, Jana a kol. Slávne kúpele Slovenska. 1. vyd. Praha FOIBOS 2014. 308 s. ISBN 978-80-87073-80-3.

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 

AAB01  POHANIČOVÁ, Jana - BUDAY, Peter. Storočie Feiglerovcov : príbeh bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov. 1. vyd. Bratislava : TRIO Publishing, 2015. 158 s. ISBN 978-80-8170-024-8.

 

 AB02  POHANIČOVÁ, Jana - DULLA, Matúš. Michal Milan Harminc (1869-1964) : architekt dvoch storočí = architect of two centuries. 1. vyd. Bratislava : Trio Publishing, 2014. 184 s. ISBN 978-80-8170-003-3.

 

AAB03  POHANIČOVÁ, Jana. Výnimočné stavby dlhého storočia : Od klasicizmu k moderne v architektúre na Slovensku. Bratislava : Trio Publishing, 2011. 179. ISBN 978-80-89552-07-8.

                            

AAB04  LUKÁČOVÁ, Elena - POHANIČOVÁ, Jana. Rozmanité 19. storočie : Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča. Bratislava : Perfekt, 2008. 243 s. ISBN 978-80-8046-426-4.

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

 

ABD01       POHANIČOVÁ, Jana. Architektúra starých Slovanov. In Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. 1. vydanie. Bratislava : Slovart, 2005, s.18-23. ISBN 80-8085-079-8.

 

ABD02       POHANIČOVÁ, Jana. Pretrvali veky: románske stavby. In Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. 1. vydanie. Bratislava : Slovart, 2005, s.24-31. ISBN 80-8085-079-8.

 

ABD03         POHANIČOVÁ, Jana. Prvé mestá. In Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. 1. vydanie. Bratislava : Slovart, 2005, s.32-37. ISBN 80-8085-079-8.

 

ABD04         POHANIČOVÁ, Jana. Stredoveký hrad. In Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. 1. vydanie. Bratislava : Slovart, 2005, s.38-45. ISBN 80-8085-079-8.

 

ABD05         POHANIČOVÁ, Jana - POVOLNÝ, Anton - KRIVOŠOVÁ, Janka. Sloh prísnosti a poriadku. In Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. 1. vydanie. Bratislava : Slovart, 2005, s.114-121. ISBN 80-8085-079-8.

 

 

ABD06         POHANIČOVÁ, Jana. Tradícia a inovácia v architektúre 1780 - 1867. In KOVÁČ, Dušan - KOWALSKÁ, Eva - ŠOLTÉS, Peter.Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, S. 36-63 [2,26 AH]. ISBN 978-80-224-1478-4.

 

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

 

BAA01  DULLA, Matúš (ed.) - POHANIČOVÁ, Jana - PRIATKOVÁ, Adriana - SEMANČÍK, Maroš - ŠLAPETA, Vladimír a kol. Great villas of Slovakia. 1. vydanie, jazyk anglický, [Praha] : FOIBOS BOOKS, 2010. 282 s. ISBN 978-80-87073-26-1.

 

 

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách (viac ako 1 AH)

 

CAB01  POHANIČOVÁ, Jana - BUDAY, Peter. Storočie Feiglerovcov = The Feiglers Century : príbeh bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov = The story of architects, builders and enterpreneurs of Bratislava. 1. vyd. Bratislava : TRIO Publishing, 2017. 62 s. ISBN 978-80-8170-037-8.

 

CKB Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma

 

CJB01  POHANIČOVÁ, Jana. Od Hefeleho po Jurkoviča - From Hefele to Jurkovič : Dlhé storočie v architektúre na Slovensku - A long century in architecture in Slovakia. Výstava 15.12.2015-15.1.2016, Slovenský inštitút v Budapešti. Bratislava : FA STU, 2016. ISBN 978-80-227-4545-1.

 

CKB02  POHANIČOVÁ, Jana. Michal Milan Harminc (1869 - 1964) : príbeh nestora slovenskej architektúry = story of the nestor of slovak architecture. 1. vyd. Bratislava : Trio Publishing, 2014. ISBN 978-80-89552-99-3.