Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

-ZZZ  # Harminc Két évszázad építésze / Architect of two centuries. FUGA Budapesti Építészeti Központ / FUGA, Budapest Center of Architecture, Budapest; 30. 1. – 17. 2. 2020, Budapest, Maďarsko. Kurátorka výstavy: POHANIČOVÁ, Jana.

ZYY  Michal Milan Harminc Staviteľ múzeí / Michal Milan Harminc Museum Builder. SNM Bratislava, 20. 11. 2019 – 31. 5. 2020; výstava predĺžená do 15. 1. 2021; Bratislava, Slovenská republika.Kurátori výstavy: MACHAJDÍKOVÁ, Elena – MARETTA, Robert Gregor – POHANIČOVÁ, Jana. 

ZYX  Na spoločných základoch: Feiglerovci a architektúra 19. storočia v Bratislave a Ostrihome. Výstavná sieň Ostrihom, Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola dísztermében, 12.12.2016 - 31.12.2016 : Ostrihom, Maďarsko. Autori a kurátori výstavy: POHANIČOVÁ, Jana – BUDAY, Peter.

ZZX Michal Milan Harminc (1869-1964). Príbeh nestora slovenskej architektúry. Slovenský inštitút v Budapešti, 11.9.2014 - 19.10.2014 : Budapešť, Maďarsko. Autori a kurátori výstavy: POHANIČOVÁJana – DULLA, Matúš.

ZZZ - From Hefele to Jurkovič - Unique 19th Century Structures in Slovakia. Architecture Week Praha; Pražský hrad, 23.9. 20. - 10. 2013, Praha, Česko. Kurátorka výstavy: POHANIČOVÁ, Jana