Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

PREDNÁŠKY, CVIČENIA, SEMINÁRE, GARANTOVANIE PREDMETOV, ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY:

ŠP Architektúra a urbanizmus, 1. stupeň

1_DAU1_AU - Dejiny architektúry a umenia I – garantka predmetu, FA – ZS, prednášky, cvičenia

1_DAU3_AU - Dejiny architektúry a umenia III – garantka predmetu, FA – ZS, prednášky, cvičenia

1_ VKM5_AU - Vybrané kapitoly I (modul M5) – prednášky, FA – ZS                       

ŠP Architektúra, 2. stupeň

2_SSK_A – Štátna skúška FA – ZS, LS

 

ŠP Architektúra, 3. stupeň

3_VSA1_3 - Vybrané state z architektúry I FA - ZS

3_DZPT_1-5 - Dizertačný projekt I-V FA – ZS, LS

predsedníčka odborovej komisie FAD STU pre študijný program 3. stupňa štúdia v ŠO architektúra a urbanizmus, ŠP architektúra a ŠP urbanizmus

                                                                                                      

ATELIÉR, VERTIKÁLNY ATELIÉR, SEMINÁR, ZÁVEREČNÉ PRÁCE:

ŠP architektúra a urbanizmus, 1. stupeň

1_AN4_AU - Ateliér navrhovania IV - LS

Vertikálny ateliér Vodrážka FA – ZS, LS

1_AN7M5_AU - Ateliér arch. navrhovania VII modulu M5 FA – ZS

1_BP_AU  – Bakalárska práca FA – LS

 

ŠP architektúra, 2. stupeň

Vertikálny ateliér Vodrážka FA – ZS, LS

2_AT2_A – Ateliér II (A5)  FA – LS

2_AT3_A – Ateliér III (A5) FA – ZS

2_DP_A – Diplomová práca FA – LS

2_DIS_A – Diplomový seminár  FA – LS

 

Univerzita tretieho veku, Inštitút celoživotného vzdelávania

Študijný odbor:

Dejiny architektúry – FA ZS, LS

Architektúra a stavby Bratislave – FA ZS, LS